Numarul Curent

Noiembrie 2018
L m M J V S D
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


ROMANIA PENTRU ROMANI Nr. 66 - Iunie 2009


Mi-a pl?cut ?ntotdeauna s? c?l?toresc, s? descop?r locuri noi ?i, din fericire, am ?i avut ocazia s? fac acest lucru. De-a lungul anilor am vizitat ??ri de pe patru continente ? Europa, Africa, Asia ?i America ? ?i, de fiecare dat?, am intrat tot mai mult ?n contact cu oamenii din acele locuri, am aflat tot mai multe lucruri despre modul lor de via??, dar ?i despre istoria lor, despre obiceiurile din vechime.

Plec?nd de la aceast? idee, pot afirma c? este foarte frumos s? c?l?tore?ti, cu at?t mai mult cu c?t ineditul ??i spune cuv?ntul cu fiecare ie?ire ?n afara ??rii, dar la fel de tentant este s? ne descoperin ?ara, mai ales c? Rom?nia, a?a cum ?nv???m la primele lec?ii de geografie, are ?i mun?i, ?i dealuri, ?i delt?, ?i mare. Cu toate acestea, av?nd experien?a at?tor ani, cred c? este mai bine ca fiecare dintre noi s?-?i descopere propria ?ar?.

M? adresez rom?nilor acum, celor de acas? ?i celor de pretutindeni: haide?i s? vizit?m Rom?nia ! Este p?cat c? avem o astfel de ?ar? ?i nu ?tim s? o apreciem la adev?rata ei valoare, devenind astfel, oriunde ne-am duce, promotorii Rom?niei ?i ajut?nd, ?ntr-o oarecare m?sur?, la dezvoltarea continu? a turismului.

Oferta ANTREC este bogat? ?n programe tematice ?n plin? desf??urare ?i sunt at?t de multe activit??i pe care le putem experimenta ?n diferite regiuni ale ??rii: se poate face caiac ? ?Cu pluta pe Bistri?a? sau pe Arie?, pe Sohodol, ciclism, pasiona?ii de cultur? pot vizita m?n?stirile din nordul Olteniei sau cet??ile din sudul Transilvaniei. Amatorii de gastronomie pot lua parte la tot felul de festivaluri tematice ? ?Festivalul Bulzului?, ?Festivalul Br?nzei ?i Pastramei?, ?Festivalul Sarmalelor?, ?Festivalul P?str?vului?, ?Festivalul Cl?titelor?.

Cu toate c? vacan?ele la ?ar? se adreseaz?, ?n general, familiilor, din ce ?n ce mai mul?i tineri devin adep?ii satului rom?nesc ?i ai tradi?iilor oferite de peisajul autohton. Sper ca, ?n cur?nd, cei care merg ?n str?in?tate ?i sunt ?ntreba?i cum este ?n Delt?, ?n Bucovina, Ardeal, Maramure? sau Oltenia, s? nu mai poat? spune c? nu ?tiu fiindc? nu au fost niciodat?.

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine