Numarul Curent

Noiembrie 2018
L m M J V S D
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


LA MULTI ANI,A.N.T.R.E.C ROMANIA ! Nr. 70 - Octombrie 2009


Anul acesta, in luna octombrie, ANTREC Rom?nia aniverseaz? 15 ani de la ?nfiin?are, o period? lung? ?i fructuoas?, ?n care s-au realizat multe schimb?ri ?n ceea ce prive?te turismul ?n ?ara noastr?.

Totul a pornit de la un vis, visul unor ideali?ti care, la un moment dat a fost pus ?n aplicare ?i, iat?, a rezistat de-a lungul timpului. La momentul respectiv, ?n 1994, conceptul de turism rural nu era cunoscut ?n Rom?nia, iar de pensiuni nu auzise mai nimeni.

?ncetul cu ?ncetul, mai ?nt?i la Bran, apoi ?i ?n alte localit??i, s-au ?nfiin?at pensiuni, care au servit drept exemple celorlal?i locuitori ai zonelor rurale, care au dorit s? ??i transforme ?i ei casele ?n pensiuni, ?n?eleg?nd c?, astfel, pot ob?ine un venit suplimentar celui pe care ?l aveau din agricultur?.

De-a lungul anilor, re?eaua ANTREC s-a extins ?n tot mai multe jude?e, unde au luat fiin?? filiale care ofer? informa?ii turi?tilor, se ocup? de promovare, ?i ajut? pe cei care doresc s? ?nfiin?eze o pensiune, oferindu-le consultan??, colaboreaz? cu autorit??ile locale ?n vederea organiz?rii unor evenimente culturale care s? fac? cunoscute zonele respective.

?mpreun? cu cei din ANTREC am pornit la drum ca ?i colegi, uni?i de acela?i ideal, acela de a dezvolta satele rom?ne?ti ?i de a le face cunoscute prin tradi?ii, art? popular?, gastronomie... am ajuns ast?zi s? fim o mare familie, s? ne sus?inem unii pe ceilal?i ?i s? fim aproape ori de c?te ori este necesar.

Cu toate c? drumul a fost sinuos ?i am ?nt?mpinat nenum?rate greut??i, nu regret nicio clip? faptul c? am pus bazele acestei asocia?ii, ?ntruc?t realiz?rile pe care le-am avut ?n ace?ti ani fac ca inconvenientele care au ap?rut pe parcurs s? par? nesemnificative.

De fiecare dat? c?nd aud de la cineva, din ?ar? sau de peste hotare, c? ?tie c?te ceva despre pensiunile din re?eaua ANTREC sau c? a auzit despre festivalurile ?i t?rgurile tematice pe care le organiz?m an de an, nu pot dec?t s? fiu m?ndr? c? fac parte din aceast? familie ?i ?mi doresc s? pot face mai mult ?n continuare.

FELICIT?RI TUTUROR COLEGILOR CARE AU CREAT FILIALELE ANTREC, PROPRIETARILOR DE PENSIUNI CARE AU ADERAT CU CONVINGERE LA ACEAST? RE?EA NA?IONAL? ?I MUL?UMIM OASPE?ILOR CARE ALEG S?-?I PETREAC? VACAN?ELE ?N PENSIUNI AGROTURISTICE !

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine