Numarul Curent

Noiembrie 2018
L m M J V S D
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


SKAL Romania - aniversarea primului deceniu Nr. 71 - Noiembrie 2009


SKAL ? Asocia?ia Interna?ional? a Profesioni?tilor ?n Turism, din care am ?i eu pl?cerea s? fac parte ?nc? de la ?nfiin?are, fiind unul dintre cei 14 membri fondatori ai Clubului S.K.A.L. Rom?nia, este cea mai cunoscut? organiza?ie de turism la nivel mondial ? aproximativ 20.000 de membri ?n 89 ??ri. Anul acesta, ?n mod excep?ional, Clubul S.K.A.L. Rom?nia a avut parte de dou? anivers?ri speciale: organiza?ia din Rom?nia a aniversat 10 ani de activitate, iar SKAL Interna?ional a s?rb?torit, la Paris ? locul unde a ?i fost fondat?, ?n anul 1934 ? ?mplinirea a 75 de ani de la ?nfiin?are, perioad? ?n care a reu?it s? se extind? ?i s? str?ng? laolalt? oameni de turism din aproape toate ??rile.

Pentru a v? ?ntoarce pu?in la ceea ce ?nseamn? conceptul S.K.A.L., cred c? este suficient s? precizez c? ?n timpul ?nt?lniriilor lunare au loc discu?ii cu privire la problemele din industria ospitalit??ii la nivel na?ional, european ?i mondial, dar se planific? ?i str?ngeri de fonduri pentru copii cu diverse probleme ?i modul ?n care vor fi sus?inu?i studen?ii cu calit??i deosebite, pentru a putea efectua stagii de specialitate ?i cursuri.

Pornind de la planificarea acestor ac?iuni, am reu?it ca, ?n cei 10 ani de activitate ?n Rom?nia, s? nu ne ?ndep?rt?m de conceptul ini?ial, definit prin literele care desemneaz? cuv?ntul S.K.A.L. (noroc): Sundheit (s?n?tate), Karlek (prietenie/dragoste), Alder (via?? lung?0, Lyka (fericire) ? cuvinte de origine scandinav?.

S.K.A.L. Rom?nia reune?te, prin intermediul celor 76 de membri ai s?i, toate componentele de baz? ale turismului: agen?ii de turism, touroperatori, hoteluri, transportori, organizatori evenimente ?i alte servicii conexe din domeniul ospitalit??ii.

Sunt m?ndr? s? fac parte din Comitetul de Conducere al Clubului S.K.A.L. Rom?nia, iar faptul c? am de?inut ?i func?ia de Vicepre?edinte a fost o adev?rat? onoare pentr mine.

La aniversarea de anul acesta, care a avut loc la Palatul ?tirbei ?i la care au luat parte peste 100 de persoane ? membri ?i invita?i ? am ?n?eles ?nc? odat? c? Clubul S.K.A.L. din Rom?nia va avea via?? lung? de acum ?nainte, ?n spiritul sloganului lansat la Torremolinos ? ?Doing Business Among Friends? (?S? faci afaceri cu prietenii?).

S.K.A.L. Rom?nia, LA MUL?I ANI! La ?mplinirea a 10 ani de via??, de existen?? frumoas? ?i plin? de evenimente ?n continuare!

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine