Numarul Curent

Ianuarie 2019
L m M J V S D
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Targul Mesterilor Populari, Cluj, 22-24 Mai 2015

Consiliul Jude?ean Cluj ?i Muzeul Etnografic al Transilvaniei, institu?ie cultural? aflat? sub autoritatea forului administrativ jude?ean, organizeaz? în perioada 22-24 mai 2015, în Pia?a Avram Iancu din municipiul Cluj-Napoca, „Târgul Me?terilor Populari”, un eveniment anual al c?rui scop este acela de a le oferi clujenilor ?i turi?tilor interesa?i posibilitatea de a lua contact cu obiectele populare autentice, originare dintr-un spa?iu arhaic, de a cunoa?te me?te?ugurile tradi?ionale, a?a cum se practic? ele de sute de ani în spa?iul carpato-danubiano-ponitc.

 

Târgul Me?terilor Populari, manifestare de o mare tradi?ie în urbea clujean?, se va desf??ura între orele 8.00-20.00, vizitatorii acestuia având posibilitatea s? ia contact direct cu arta tradi?ional? autentic?. De asemenea, cei pasiona?i vor putea s?-?i îmbog??easc? colec?iile personale cu obiecte unice create de arti?tii populari: vase de lut ?i lemn, costume ?i textile populare, ou? încondeiate, instrumente muzicale, icoane pe lemn ?i pe sticl?, juc?rii, turt? dulce etc.

Astfel, în cadrul acestui târg de crea?ie popular? vor participa peste 80 de me?teri populari din toate zonele reprezentative ale ??rii: olari din Horezu, Baia Mare, Corund, Obâr?ia; me?teri lemnari din B?beni – Vâlcea, Avram Iancu – Alba, Târgu L?pu?, Baia Mare, Râmnicu Vâlcea, F?lticeni – Suceava; creatori de instrumente muzicale tradi?ionale din Pite?ti – Arge?, Terpezi?a – Dolj, Bistri?a N?s?ud; creatori de textile de interior, port popular ?i podoabe din Breaza – Prahova, Baia Mare, Bedeciu – Cluj, Bechet – Dolj, Salva – Bistri?a, Cluj-Napoca, B?l??te?ti – Neam?, Râ?nov – Bra?ov, Sfântul Gheorghe – Covasna, Cojocna – Cluj, V?lenii de Munte – Prahova, Gherla – Cluj, Cium?rna – S?laj, Oradea, Sl?tioara – Maramure?; me?teri care împletesc r?chita, papura ?i p?nu?a din Cluj-Napoca, Odorheiul Secuiesc – Harghita, Beziad, Sighi?oara – Mure?, Sârbi – Maramure?, Ineu - Arad; arti?ti ai chi?i?ei cu ou? încondeiate din Paltinu ?i Gemenea – Suceava (Bucovina), Lucina – Suceava; creatori de juc?rii tradi?ionale din Deva – Hunedoara, ?aula – Cluj ?i Odorheiul Secuiesc – Harghita; iconari din Cluj-Napoca, Zal?u – S?laj ?i Pite?ti – Arge?, Alba-Iulia; giuvaiergii ?i c?ld?rari din Bratei – Sibiu ?i Bucure?ti; me?teri pielari ?i cojocari din Bra?ov, Sic – Cluj, Sf. Gheorghe – Covasna; produc?tori tradi?ionali de turt? dulce din Bascov – Arge? ?i Odorheiul Secuiesc – Harghita.

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine