Numarul Curent

Ianuarie 2019
L m M J V S D
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Albastru de Vorone? - rena?terea portului tradi?ional rom?nesc ?n viziunea Lizei Panait

A?a a denumit ?ndr?gita creatoare de mod? cea mai recent? crea?ie a sa. Culoarea albastr? specific? frescei exterioare a Bisericii M?n?stirii Vorone?, r?zbate din majoritatea pieselor vestimentare ale colec?iei. De ce Albastru de Vorone?? ?Pentru unicitatea sa?, a dest?nuit cu aplomb Liza Panait.

Se pare c? acel albastru pe care ?l admir?m pe zidurile bisericii, supranumit? ?Capela Sixtin? a Estului?, s-a ob?inut pe baza unei re?ete secrete care ?i confer? rezisten?? ?n timp, dovad? c? ?nc? se distinge ?i ast?zi, la peste 500 de ani de la ridicarea acesteia, o pictur? considerat? pe drept cuv?nt cel mai reu?it ansamblu al artei feudale moldovene?ti.

?edin?a foto care precede prezentarea fiec?rei colec?ii cu c?teva luni ?nainte a avut loc ?n inima satului rom?nesc, respectiv la Muzeul Na?ional al Satului ?Dimitrie Gusti?, av?nd printre protagoniste pe Maia Morgenstern, Manuela H?r?bor, fiica Lizei Panait, Maria ?i nepo?ica Ioana, fotografiate de Giovanni Kalenderian, unul dintre cei mai buni fotografi din Orientul Mijlociu cu care colaboreaz? de c?tva timp creatoarea de mod?. Pentru colec?ia ?Albastru de Vorone??, minispectacolul de la muzeu ?a fost ca o ?nt?lnire ?ntre genera?ii, de transmitere a obiceiurilor, iar costumul na?ional ne ?nva?? s? le p?str?m?, este convins? Liza Panait.

Ce este de apreciat la toate colec?iile e acea ?mbinare ideal? ?ntre spectaculos ?i, totdat?, obi?nuit. Crea?iile realizate sunt purtabile de fiecare dintre noi, nu sunt doar ni?te picturi z?mislite ?n mod fericit de un artist talentat. Dealtfel, hainele create de Liza Panait se adreseaza tuturor femeilor, ?ns? acelora care vor s? se ?mbrace altfel, pun?nd ?n eviden?? personalitatea fiec?rei femei, acesta fiind ?i sloganul acesteia,?fii aceea?i, dar mereu altfel?! Din toate crea?iile realizate r?zbate feminitatea, delicate?ea ?i distinc?ia. Fiecare hain? pare s? aib? o poveste, iar Liza Panait a dest?nuit c? a?a ?i este, a?a ?i trebuie. Iar pentru realizarea unei colec?ii cu identitate, pe l?ng? intui?ia care o ?nso?e?te ?n aceast? pasiune at?t de frumoas?, studiaz? minu?ios trendurile din mod?, accentul ?n noul sezon fiind acum pus pe portul tradi?ional. Nu copiaz? stiluri, face ceea ce simte, dar are mereu ?n vedere portul popular ?i elementele tradi?ionale pe care le iube?te at?t de mult ?i care ?i-au pus amprenta asupra crea?iilor sale. ?Totul este o reinterpretare?, a completat artista.

?n colec?ia Albastru de Vorone?, care num?r? peste 90 de piese inspirate din portul popular rom?nesc, se reg?sesc elemente stilizate din costumul nostru na?ional din toate zonele ??rii, at?t la haine, c?t ?i la gen?i ori la bijuteriile lucrate manual, fie c? vorbim de o tem? floral? ori cu motive geometrice.

Vopseaua folosit? este una rezistent? la ap?, indiferent c? este aplicat? pe piele sau pe material textil. ?i ceea ce este important e faptul ca vopseaua este ob?inut? natural, din plante.

Piesa vedet? a colec?iei este cojocul, reinventat uimitor prin linia croielii, dar mai ales prin broderia ?i pictura aplicate pe acesta, vest?, bundti??, bolerou sau palton. Printre celelalte piese ale colec?iei se enumer? cele realizate din catifea, tricotajele manuale, br?urile brodate, rochiile paetate ori cele realizate din dantel? sau borangic. Un detaliu ?ndr?zne? este broderia realizat? pe m?tase ?i tricot, iar combina?iile sunt extrem de interesante. Pe l?ng? culoarea predominant? de albastru de Vorone?, reg?sim ?i alte nuan?e de albastru, precum ?i auriu, ocru, negru, ro?u, maro, bej.

Mireasa colec?iei a purtat o rochie realizat? din dantel? la care s-a ad?ugat o broderie veche de peste 80 de ani procurat? de undeva din zona Sighi?oarei. Liza Panait reu?e?te s? ??i procure diverse materiale de prin satele noastre, a?a cum culeg?torii de folclor ??i g?sesc unele texte sau linii melodice. Ulterior, acestea pot fi asamblate ?n diverse modele unicat. Cam 80% din produsele realizate, r?m?n unicate, nu se mai reproduc.

Materialele sunt testate ?nainte de a fi lucrate. Se bag? la ap?, se calc?, se ?ncearc? vopseaua ce ar putea fi aplicat? pe ele ori dac? pot fi brodate. O pies? vestimentar? trebuie s? r?m?n? la fel cum ai cump?rat-o ?i dupa prima purtare, nu s? ??i modifice forma sau m?rimea. Aten?ia deosebit? asupra acestor detalii demonstreaz? dragostea ?i pasiunea pentru hainele create ?i respectul pentru femeia care le va purta, realiz?nd, astfel, o hain? durabil?. ?La mine nimic nu se face la ?nt?mplare, nu suntem negustori?, a declarat creatoarea de mod?.

Un am?nunt interesant este acela c? o pies? vestimentar? este realizat? de la ?nceput ?i p?n? la sf?r?it de c?tre aceea?i persoan?, acesta fiind ?i secretul pentru care arat? impecabil, av?nd acea linie perfect?. ?Un produs ?nceput se termin? de acela?i om?.

?n general, materialele se aduc din Italia, Fran?a ori India, Liza Panait fiind fascinat? de natura rustic? din India, c?ptu?eala de v?scoz? fiind procurat?, ?ns?, din Rom?nia, iar o parte din stofe sunt realizate chiar ?n propriul atelier, la care se adaug? materialele unicat procurate din mediul rural rom?nesc. Implic?ndu-se mult ?n realizarea pieselor vestimentare, chiar ?i 12 ore pe zi, a reu?it s? transmit? din experien?a ?i viziunea sa croitoreselor cu care lucreaz?, astfel ?nc?t acestea s? confec?ioneze produse de calitate. Unele au fost realizate ?i la gherghef, cum ar fi broderiile rafinate pe care le putem admira pe unele haine.

Liza Panait este ?ndr?gostit? incurabil de stilul rom?nesc tradi?ional care ?i-a pus iremediabil amprenta asupra colec?iilor sale, pe care ?l consider? ?identitatea noastr??, a poporului rom?n.

Cu o carier? de peste 25 de ani ?n lumea modei, Liza Panait se bucur? deja de peste 50 de colec?ii mari, pe l?ng? diversele colabor?ri, precum realizarea de costume pentru spectacole, iar fiecare colec?ie reu?e?te s? o dep??easc? ?n spectaculozitate pe cea dinainte, de?i cu greu ne-am putea imagina ca va exista ceva mai? deosebit ori mai frumos.

Prezentarea Colec?iei Albastru de Vorone? la World Trade Center din toamna acestui an a sensibilizat ?i prin interpretarea fabuloas? a artistului violoncelist Adrian Naidin, mare iubitor de muzic? tradi?ional? rom?neasc?, care a insuflat o aur? mirific? spectacolului, accentu?nd noble?ea din toate piesele colec?iei, ce ?ndeamn? ca femeia, de?i aceea?i, s? fie mereu altfel!

Text: Monica Anghelovici

Foto: Giovanni Photography

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine