Numarul Curent

Decembrie 2018
L m M J V S D
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Hanul Ancu?ei porne?te o campanie de atragere a turi?tilor ?n nordul Moldovei

??ntotdeauna am crezut ?n poten?ialul turistic al Rom?niei. Consider c? ?ara noastr? nu este mai prejos dec?t multe destina?ii turistice de top. ?nc? nu ?tim s? ne prezent?m ?i s? ne vindem la poten?ialul nostrum maxim, dar consider c? a sosit vremea unui marketing mai agresiv, mai ales c? Rom?nia se afl?, ?n prezent, ?ntr-o conjunctur? bun?. Fiind proprietar al Hotelului Roman Plaza ?i al Hanului Ancu?ei, m-am g?ndit, al?turi de partenerii mei, s? concep programe turistice de vizitare a nordului Moldovei, mai precis a jude?elor Neam? ?i Suceava (Bucovina). Roman poate fi un adev?rat hub pentru regiune deoarece de aici se poate ajunge u?or, ?n maxim dou? ore, ?n orice punct important al nordului Moldovei, fie Piatra Neam?, Ia?i, Suceava sau zona istoric? Bucovina?, declar? Nu?a Chiriac, proprietarul hotelului de 4 stele Roman Plaza din Roman ?i al Hanului Ancu?ei din Tupila?i.

Pe l?ng? promovarea direct?, reprezentan?ii hotelului Roman Plaza ?i ai Hanului Ancu?ei colaboreaz? cu mai mul?i touroperatori pentru aducerea de turi?ti str?ini ?n regiune. Unul dintre atuuri va fi repezentat de calendarul bogat de evenimente organizate la Hanul Ancu?ei ?i la hotelul Roman Plaza. De exemplu, Hanul Ancu?ei va fi gazda unor spectacole de excep?ie, precum ?Dragobete? Iube?te Rom?ne?te?, unde vor c?nta Maria Buz? ?i Taraful George P?tra?cu ?i ?Balul Femeii la Hanu-Ancu?ei? cu Alesis ?i Orchestra L?utarii (7 martie). De asemenea, Hotelul Roman Plaza va organiza un program de Valentine?s Day ?i Balul Femeii cu forma?ia Provincialii.

Anul trecut, s-au cazat pentru 1-2 nop?i la Hotelul Roman Plaza ?i s-au familiarizat cu deliciile culinare ale Hanului Ancu?ei grupuri de turi?ti precum ?i turi?ti individuali din Germania, Fran?a, Polonia, Italia, SUA, Japonia etc. ?Hotelul Roman Plaza a devenit deja hotel de tranzit pentru turi?tii str?ini care aleg circuite, dar scopul nostru este ?i acela de a crea din nordul Moldovei o destina?ie turistic? ?n sine. ?n acest sens, ne vom promova mai mult at?t pe plan intern, c?t ?i pe plan extern, prin touroperatorii specializa?i pe incoming?, spune Nu?a Chiriac.

Hanul Ancu?ei preg?te?te, ?n viitorul apropiat, ?i o surpriz? foarte pl?cut? pentru bucure?teni, care va conecta Capitala la tradi?iile nordului Moldovei, anun?? Nu?a Chiriac.

Hotelul Roman Plaza este situat chiar ?n centrul ora?ului Roman, pe Bd. Roman-Mu?at nr. 26, pe artera principal? de circula?ie a Moldovei ?i la intersec?ia cu cele mai importante ora?e: Ia?i, Bac?u, Suceava, Piatra Neam?. Complexul Roman Plaza ofer? servicii excelente de cazare (Hotel Roman Plaza), buc?t?rie gourmet (Restaurant Roman Plaza), produse rafinate de patiserie-cofet?rie (Cafe Roman Plaza) ?i ofert? divers? ?i select? de servicii wellness si spa (Roman Plaza Spa). Serviciile de 4 stele plus sunt disponibile la pre?uri de 3.

Dac? dori?i relaxare, v? recomand?m spa-ul complexului. Serviciile proprii includ? saun?, jacuzzi, Hammam, b?i Kneipp, hidromasaj ?i terapii corporale, diverse tipuri de masaje corporale, ?mpachet?ri, tratamente de sl?bire ?i anti-aging (LPG ? Cellu M6 Endermolab), biostimulare corporal? (Ultratone Futura Pro), exerci?ii Huber Motion Lab cu aplica?ii ?n domeniul ?nfrumuse??rii, s?n?t??ii ?i sportului.

Centrul de conferin?e al hotelului are 250 de locuri, deci poate g?zdui evenimente mici ?i medii.

Delicii culinare de la legend? la adev?r: Hanul Ancu?ei

Imediat ce v? hot?r??i s? p?r?si?i Roman, v? recomand?m un pr?nz sau o cin? ?ntr-un loc legendar. Anume, vestitul Han al Ancu?ei, situat la 27 kilometri de Roman, pe DN 85, care duce spre Suceava. ?Am auzit multe pove?ti la Hanul Ancu?ei ?i socot c? nu se mai g?se?te alt han ca acesta c?t ai umbla drumurile p?m?ntului?. A?a ziduri de cetate, a?a z?brele la ferestre, a?a pivni??, a?a vin, nici a?a dulcea?? de hangi??, cu asemenea ochi negri ?i a?a voie bun? ?n alt loc nu se poate?, spunea c?ndva marele nostru scriitor Mihail Sadoveanu, care a ?ndr?git foarte mult aceast? loca?ie.

Pentru cei care nu ?tiu, afla?i c? Hanul Ancu?ei este chiar acel han original, care l-a g?zduit de mai multe ori pe Sadoveanu. Potrivit unor documente, hanul ar data ?nc? din 1718 (deci ?n cur?nd ?mpline?te 300 de ani!), c?nd ?i-a deschis por?ile pentru negustorii afla?i ?n trecere spre Roman, Suceava sau spre Ia?i. Cl?direa a d?inuit mult? vreme p?n? c?nd, ?n 1943, proprietarul a d?r?mat-o, r?m?n?nd doar leag?nul unor minunate povestiri sadoveniene. De?i s-a propus atunci ca s? fie preluat de Oficiul Na?ional de Turism pentru a-l transforma ?n loc de popas pentru tineretul pornit ?n drume?ie pe Valea Moldovei, din cauza r?zboiului, nu s-au g?sit fondurile necesare. Astfel, o perioad?, ?n locul hanului au existat doar ziduri ?n ruin? ?i pivni?a. ?n perioada 1957-1960, autorit??ile au dispus reconstruc?ia hanului dup? planurile existente la Arhivele Statului din Ia?i. Pe locul vechiului han a fost ridicat? o nou? construc?ie, care respecta linia tradi?ional? ?i de arhitectur? specific? secolului al XVIII-lea ?i care a c?p?tat aceea?i destina?ie de han, tocmai pentru conservarea spiritului sadovenian moldovenesc. ?n 1998, cl?direa, care amenin?a iar s? intre ?n uitare, a fost preluat? de antreprenoarea Nu?a Chiriac, care a investit mult ?n restaurarea sa. Astfel, dup? lucr?ri de refacere, Hanul Ancu?ei a c?p?tat ?n 1999 o ?nf??i?are autentic rom?neasc?, fiind improvizate aici mici expozi?ii de costume populare specifice zonei, precum ?i de obiecte din ceramic? sau din lemn.

Hanul a fost restaurat din nou ?n anul 1999, el c?p?t?nd o ?nf??i?are autentic rom?neasc?, fiind improvizate aici mici expozi?ii de costume populare specifice zonei, precum ?i de obiecte din ceramic? sau din lemn.

?n partea dreapt? a intr?rii, chiar l?ng? u??, a fost amplasat? o plac? de marmur? pe care scrie urm?torul text: ?Pe locul vechiului han ce s-a ridicat ?n anul 1718 ?i risipit cu ani ?n urm? s-a cl?dit, cinstindu-se slova rom?neasc? a marelui Sadoveanu, noua construc?ie. Fie s? r?m?n? loc de vr?jit popas ?i desf?tare sufleteasc? pentru to?i c?l?torii p?m?nteni sau veni?i de pe alte meleaguri?.

?n fa?a hanului, ?n partea dinspre drumul na?ional, a fost amplasat bustul din piatr? al marelui povestitor Mihail Sadoveanu, care a descris ?n opera sa Hanul Ancu?ei. Bustul a fost realizat de sculptorul roma?can Florin Zaharescu, dezvelit la 10 noiembrie 2002.

Ei bine, ?ncheind acest istoric, v? reconfirm?m c? Hanul Ancu?ei arat?, potrivit studiilor, la fel cum ar?tat acum 100 de ani sau mai mult, fiind recl?dit pe ruinele vechiului han. ?n prezent, restaurantul hanului are o capacitate de 500 locuri dintre care 150 la parter ?i 150 de locuri la etaj, 2 terase de c?te 100 locuri ?i v? ?nt?mpin? cu un design tradi?ional ?rom?nesc autentic, cu osp?tari ?mbr?ca?i cu ve?minte populare din Moldova ?i cu l?utari. Hanul Ancu?ei dispune de 28 de locuri de cazare. Camerele reprezint? o ?mbinare perfect? ?ntre farmecul mobilierului tradi?ional rom?nesc ?i confortul ?dat de dot?rile moderne, specifice unui standard ridicat de calitate. De asemenea, pute?i cump?ra pentru acas? din C?mara Ancu?ei ?dulce?uri, ?erbeturi, zacusc?, pastramuri preparate ?n cas?, pl?cinte, cozonaci, turte, colaci ?i multe alte bun?t??i.

Dup? cum spune Nu?a Chiriac, proprietara hanului, mai ales ?n lunile de var? ?i la ?nceputul toamnei, hanul poate g?zdui cu greu nun?i sau botezuri ?n week-end, pentru c? are mul?i clien?i ?i turi?ti inclusiv ?n week-end.

De la Han pute?i ajunge u?or at?t ?n ora?ele Suceava, T?rgu Neam? (unde pute?i vizita vestita Cetate a Neam?ului) ori Ia?i, c?t ?i c?tre Bucovina, cu ale sale m?n?stiri precum Vorone?, Moldovi?a, Sucevi?a, Humor sau Putna. Dar proprietarii Hanului v? propun ?i o alternativ?: dou? obiective mai pu?in cunoscute. Anume Schitul Vovidenia, unde pute?i vizita ?i Casa memorial? Mihail Sadoveanu, ?i Muzeul de Art? Popular? Nicolae Popa din T?rpe?ti.

?

Pentru alte am?nunte:

Nu?a Chiriac

Director general Hotel Roman Plaza ?i Hanul Ancu?ei

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine