Numarul Curent

Ianuarie 2019
L m M J V S D
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Muzeul ??ranului Rom?n ? 25 de ani - 5 februarie 2015

Joi, 5 februarie 2015, Muzeul ??ranului Rom?n a implinit 25 de ani de la (re)fondarea sa.

?n 1990, Ministrul Culturii, Andrei Ple?u ?l nume?te la conducerea Muzeului de la ?osea, pe pictorul Horia Bernea, cel care timp de 10 ani, ?mpreun? cu echipa sa, va rea?eza colec?ia ?nstr?inat? ?n anii comunismului ?i va face ?s? renasc? un muzeu centenar? (Irina Nicolau).

?n anul 1996, a venit ?i marea recunoa?tere interna?ional?: premiul EMYA pentru muzeul european al anului. P?n? ?n prezent, Muzeul ??ranului Rom?n este singurul din Rom?nia care de?ine aceast? distinc?ie ?n patrimoniul s?u.

?

Prin expozi?iile temporare ?i colec?iile sale vechi, dar ?i recente, prin t?rgurile sale deja tradi?ionale ?i promovarea ?produselor ??ranului rom?n?, prin activit??ile sale cu copiii, prin diversitatea ac?iunilor sale culturale (lans?ri de carte ?i dezbateri, concerte ?i filme, colocvii ?i seri culturale etc.), Muzeul Na?ional al ??ranului Rom?n ?ncearc? s? se p?streze permanent ?n actualitate.

-----??? -----??? -----??? -----???? -----??? -----??? -----??? -----??? -----??? -----??? -----??? -----

Am pus ?n centrul muzeului nostru ?icoana? ??ranului ?i ?n titlul s?u cuv?ntul ??ran. Sunt dominat de credin?a puternic? ?n valorile artei ??r?ne?ti, ?n valabilitatea ei ?i de respectul pentru ace?ti oameni care n-au ?tiut s? se apere. ? Horia Bernea, C?teva g?nduri despre muzeu...

-----??? -----??? -----??? -----???? -----??? -----??? -----??? -----??? -----? ??-----??? -----??? -----

Muzeul se va s?rb?tori pe tot parcursul anului cu expozi?ii, concerte, t?rguri cu me?teri ?i ateliere de creativitate pentru copii.

V? a?tept?m s?-i c?lca?i pragul de fiecare dat? cu bucurie ?i prietenie.

Muzeul Na?ional al ??ranului Rom?n

?oseaua Kiseleff, nr. 3, Bucure?ti

tel. 021.317.96.60

fax 021 312.98.75

www.muzeultaranuluiroman.ro

facebook.com/MuzeulTaranului

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine