Numarul Curent

Ianuarie 2019
L m M J V S D
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Ana Onica ? Pre?edinte ANTREC Ia?i

Via?a Anei Onica, fiic? a satului rom?nesc, este str?ns legat? de tot ce ?nseamn? ?nflorirea turismului rural ie?ean. Pre?edinte al ANTREC Ia?i ?ncep?nd cu anul 1995, Ana Onica a dus o ne?ncetat? lupt? pentru dezvoltarea ?i promovarea turismului rural tradi?ional. Ast?zi, rezultatele se v?d, iar ANTREC Ia?i este un etalon al calita?ii serviciilor de turism din acest col? al ??rii.

Povestea ANTREC Ia?i ?ncepe odat? cu propunerea venit? din partea Doamnei Mioara Vi?an Stoian ? Pre?edinte ANTREC Bra?ov, de a ?nfiin?a, dup? modelul br?nean, o filial? a Asocia?iei ANTREC la Ia?i. Cu o bogat? experien?? ?n sfera turismului, lucr?nd deja ?n domeniu (agen?ie proprie de turism deschis? ?n anul 1992 ?i ghid na?ional ?i interna?ional de turism din anul 1981) doamna Ana Onica a acceptat provocarea.

?

Privind turismul ie?ean din anul 1995 aveam s? g?sim doar cateva vile noi, apar?in?nd familiilor cu bani. Cum num?rul acestora era sc?zut, Ana Onica, impreun? cu so?ul ?i b?ie?elul ?n v?rst? de 3 ani?ori,pe-atunci...au ?nceput s? bat? drumurile ?i uli?ele satelor ie?ene. Au urmat lungi discu?ii cu cu proprietarii caselor cu mai multe camere, ?ncerc?nd s? le explice avantajele ?i beneficiile ?nchirierii camerelor c?tre turi?ti ?i motiv?ndu-i s? practice un turism clasificat.

?A fost greu, dar ?tiindu-m? o persoan? care nu m? las ?nvins? a?a repede, am insistat, mai ales la persoanele care aveau case ?n zone superbe, pitore?ti ?i care chiar practicau agroturismul far? s?-?i dea seama. Mai exact, am g?sit proprietari de case care se ocupau cu scluptura ?n lemn, ?mpletitul de nuiele, cojoc?rit, ?esut, cu unii care aveu crame cu vinuri , etc. De exemplu, la pensiunea Bilius de la Cotnari, am g?sit un veritabil muzeu cuprinz?nd obiecte vechi,costume populare,?tergare ?i am servit cele mai bune preparate moldovene?ti, m?ncare ca la bunica , am stat la soba cu lemne ?i toate acestea ?ntr-un cadru de un rafinament aparte.?

Astfel, iat? cu dup? lungi discu?ii s-au g?sit ?i acei propietari care receptivi ?i deschi?i, adev?ra?i iubitori ai turismului rural autentic,? s-au ?nscris imediat ?n ANTREC Ia?i. Ce este ?mbucur?tor, este faptul c? pe mul?i dintre ei ?i g?sim ?i ast?zi ?i este impresionant c?nd privim evolu?ia acestora, cum s-au dezvoltat ?n timp, construind alte anexe ?i ?mbun?t??ind permanent gradul de confort, raport?ndu-se perfect la dorin?ele oaspe?ilor.

?Suntem aici, cu aceste servicii de calitate ?i promov?nd tradi?ia ?i ospitalitatea, datorit? doamnelor Stoian , care sunt sufletul acestei Asocia?ii;? parc? Dumnezeu le-a ?nzestrat ?i le-a adus s? conduc? aceast? mare ?i frumoas? familie care se nume?te ANTREC. Datorita lor suntem unde am ajuns, cu mul?i membri ?i cu o activitate ?n spate care a promovat Rom?nia ?n toat? Europa ?i nu numai. Iat? c? ast?zi,? pensiunile sunt omologate la standarde europene, apar?in vastului poten?ial al turismului rural romanesc, func?ioneaz? perfect, afl?ndu-se ?ntr-o spectaculoas? dezvoltare, cu o structur? bine defini?a, care atinge an de an valuri tot mai dense de oaspe?i din ?ntreaga lume?

?Generozitatea patrimoniului cultural al Ia?ului ?nsumat? cu ospitalitatea tradi?ional? sunt principalele atuuri in dezvoltarea turismul rural?

Din 1995 ?i p?n? ast?zi ANTREC Ia?i ?i-a demonstrat ini?iativa ?i capacitatea sa organizatoric? ?n crearea unei re?ele ?n zon?, aduc?nd o contribu?ie ?nsemnat? la dezvoltarea turismului rural ?n zon?. Un exemplu de seam?, membr? ANTREC Ia?i este Pensiunea Carolina -? proprietatea familiei B?darau din localitatea V?narori.

?Aici g?sim o pensiunea specific? ANTREC-ului, impozant? ?i deschiderea ei arhitectural? prin a?ezarea ei ?n spa?iul? mirific al dulcilor coline moldave, prin confortul recreativ, prin m?nc?rurile ca la bunica (toate preparate cu produse naturale), ?i nu ?n ultimul r?nd prin vinul produs chiar de proprietar, o dau drept etalon al ospitalit??ii.?.

Turi?tii str?ini care ne viziteaz? ?ara, majoritatea sunt foarte mode?ti indiferent de statutul lor sau bugetul alocat excursiei. Principala lor satisfac?ie fiind cea de a sta ?n mediul rural? ?i chiar de a practica unele activit??i rurale: ?ncondeiaz? ou?, g?tesc al?turi de gazde, culeg plante medicinale, r?t?cesc pe poteci ?i pe uli?e. Comparativ cu, turistul roman(fac referire la cei f?r? 7 ani de acas?) care ??i dore?te condi?ii de lux cu bani pu?ini. ANTREC Ia?i, de exemplu, s-a dezvoltat datorit? turi?tilor rom?ni care au venit s?-?i restabileasc? leg?tura cu mediul ?n care au crescut ?i ei ?i p?rin?ii lor.?

?Manifest?rile ?i festivalurile tematice, tradi?ionale sunt foarte importante pentru dezvoltarea economic? a satelor, pentru orice comunitate. ?n felul acesta se afl?? despre tradi?iile locului, despre portul popular, despre gastronomie...?

De-a lungul anilor, ANTREC Ia?i a participat ?i a promovat manifest?rile tradi?ionale organizate de ANTREC Rom?nia ?i de c?tre celelalte filiale. Dintre particip?ri amintim:

- Festivalul Pl?cintelor, Bac?u

- Festivalul Sarmalelor, Praid

- Festivalul ?Flori de pe Dorna?, Poiana Stampei

- Festivalul P?str?vului, Cioc?ne?ti, Suceava

- Festivalul Fructelor de P?dure, Neam?

- Festivalul? Br?nzeturilor ?i Pastramei "R?v??itul oilor", Bran

- Festivalul Ou?lor ?ncondeiate, Cioc?ne?ti, Suceava

- Festivalul "C?su?a cu pridvor", S?rata Monteoru, Buz?u

- Festivalul de gastronomie tradi?ional?"O mas? ?ntr-o farfurie", Arge?

- Festivalul P?l?riilor la Castelul Alexandru Ioan Cuza din Rugionoasa ? Festival ANTREC Ia?i

?Dac? munce?ti mult,cu r?bdare ?i cu mult timp dedicat acestei ramuri a turismului se pot organiza manifest?ri foarte frumoase.?

ANTREC Ia?i recomand? s? vizita?i:

-?????????? Cramele ?i Podgoria Cotnari

-?????????? Parcul Copou cu Teiul lui Eminescu precum ?i Plopii f?r? so?

-?????????? Palatul Culturii din Ia?i

-?????????? Prima tiparni?? a Mitropolitului Dosoftei

-?????????? Mitropolia Moldovei ?i Bucovinei din Ia?i, Biserica Sf. Nicolae Domnesc, M?n?stirea Trei Ierarhi

-?????????? Teatrul Na?ional Vasile Alecsandri din Ia?i

-?????????? Casa memorial? Mihail Sadoveanu din Ia?i

-?????????? Bojdeuca Ion Creang?

-?????????? Casa Memorial? Vasile Pogor din Ia?i

-?????????? Casa Memorial? George Top?rceanu

-?????????? Casa memorial? Mihail Kog?lniceanu

-?????????? Gradina Botanica

-?????????? Muzeul Mihai Eminescu

-?????????? Complexul Muzeal Na?ional Moldova, Muzeul de Istorie a Moldovei, Muzeul de Istorie Naturala al Universitatii Iasi, Muzeul Unirii, Muzeul Literaturii Rom?ne

-?????????? Palatul Roznavanu

-?????????? Ruinele Cur?ii Domnesti

-?????????? Baia turceasc?

-?????????? Sinagoga mare

-?????????? Palatul de la Ruginoasa

?La cei 20 de ani de activitate urez ANTREC-ului s? promoveze ?n continuare tradi?iile, s? fie la ?n?l?ime pe toate planurile a?a cum a fost p?n? acum ?i s? r?m?nem o mare familie a turismului rural. Personal, mul?umesc c? am avut ocazia s? o ?nt?lnesc pe Marilena Stoian, s? lucrez ?mpreun? cu un om de o mare valoare.?

?

Ana ONICA

-?????????? Pre?edinte ANTREC Ia?i din 1995

-?????????? Propria Agen?ie de Turism din 1992

-?????????? Ghid na?ional ?i interna?ional de turism din 1981

?

Text: Cristian-Alexandru CATANA

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine