Numarul Curent

Ianuarie 2019
L m M J V S D
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Festivalul Intercultural de Tradi?ie Maramure?ean? ?Drumul lung spre Cimitirul Vesel? revine ?n perioada 12 ? 16 august la S?p?n?a.

Festivalul Intercultural de Tradi?ie Maramure?ean? ?Drumul lung spre Cimitirul Vesel? revine ?n perioada 12 ? 16 august la S?p?n?a. ?ntregul festival este conceput astfel ?nc?t s? pun? Maramure?ul pe harta turistic? ?i cultural? a Europei. Edi?ia de anul acesta include concerte de muzic? tradi?ional? ?i simfonic?, ateliere de me?te?ug?rit, degust?ri de produse locale ?i vizite ?n casele me?terilor din ?ara Maramure?ului. Ini?iat de irlandezul Peter Hurley, festivalul este realizat anul acesta cu finan?are UE prin Programul Opera?ional Regional ?i este sprijit financiar ?i de compania Cris-Tim, care acoper? parte a cheltuielilor neeligibile ale proiectului.

?

Me?teri vesti?i din ?ara Maramure?ului ??i vor deschide casele pentru a ar?ta turi?tilor atelierele ?n care creeaz? obiecte rare, lucrate cu migal? ?i suflet. Muzicienii tradi?ionali se vor ?nt?lni pe paji?tea festivalului. Suita ?Vocile din Cimitirul Vesel? va r?suna din nou ?n locul care a inspirat-o, Cimitirul Vesel din S?p?n?a, ?n interpretarea a 120 de muzicieni din Rom?nia, Irlanda, Sco?ia ?i Spania. Celebrul compozitor irlandez Shaun Davey va oferi publicului, pe paji?tea festivalului o colec?ie de compozi?ii clasice ?n prim? audi?ie, ?n interpretarea unui grup orchestral ?i coral coordonat de David Brophy, dirijorul principal al Orchestrei Simfonice Na?ionale a Irlandei, Filarmonica din Dublin.

?Vin dintr-o ?ar? care pre?uie?te tradi?iile pierdute. Aici am g?sit tradi?ie vie, oameni adev?ra?i care tr?iesc dup? un ritm str?vechi, adev?rate comori ce merit? cunoscute ?i pre?uite de ?ntreaga lume, oameni care te ?ncarc? pozitiv c?nd ?i cuno?ti ?i te for?eaz? s? ??i rearanjezi scara de valori. Prin acest festival ?ncerc?m s? promov?m aceste valori autentice, s? atragem aten?ia asupra lor.? ? declar? Peter Hurley, directorul ?i ini?iatorul festivalului, devenit ?ntre timp ceta?ean de onoare al S?p?n?ei, c?l?tor prin Rom?nia ?i autor al c?r?ii ?Drumul crucilor?.

?Am reg?sit valorile Cris-Tim ?n demersul lui Peter Hurley de a oferi publicului nu numai tradi?ie autentic? maramure?ean?, dar ?i tot ce e mai bun ?n oameni, ?ncep?nd cu el. Consider?m festivalul unul dintre cele mai importante evenimente de promovare a satului rom?nesc ?n adev?rata sa splendoare ?i ne bucur?m s? ?l sus?inem.? ? declar? Radu Timi?, pre?edintele Cris-Tim.

Festivalul Intercultural de Tradi?ie Maramure?ean? ?Drumul lung spre Cimitirul Vesel? are ca scop cre?terea turismului sta?ionar ?n zon?, conservarea tradi?iilor ?i a me?te?ugurilor tradi?ionale ?i expunerea culturii tradi?ionale ?n context european. Dup? debutul din 2010, finan?at exclusiv cu fondurile proprii ale lui Peter Hurley, ?n 2014 festivalul se bucur? de finan?are european?, prin Programul Opera?ional Regional 2007-2013. ?n plus, anul acesta, se adaug? ?i sprijinul Cris-Tim, companie care la r?ndul s?u sus?ine ?i promoveaz? valorile tradi?ionale rom?ne?ti, d?nd dovad? ?i ?n acest context de responsabilitate social?.

S?p?n?a este probabil cel mai faimos sat din Rom?nia, dar devine cu acest? ocazie un simbol pentru cele 12.000 de sate rom?ne?ti, fiecare dintre ele av?nd specificul lui, personalitate proprie, trecut ?i viitor.

Programul festivalului este urm?torul:

12 ? 14 august ? Harta comorilor vii ? turi?tii sunt invita?i s? viziteze me?terii vesti?i ai ??rii Maramure?ului;

14 august, Cimitirul Vesel ? suita simfonic? ?Vocile din Cimitirul Vesel? de Shaun Davey, interpretat? de un grup de 120 de muzicieni din Rom?nia, Irlanda, Sco?ia, Spania;

15 august, paji?tea festivalului ? ?nt?lnirea me?terilor; muzicieni tradi?ionali din Maramure? sus?in recitaluri acustice; concert simfonic ?n premier? absolut?, crea?ii de Shaun Davey, ?n interpretarea unor grupuri corale ?i orchestrale de 120 de muzicieni;

16 august ? Seminar despre abord?ri inovatoare de promovare a turismului.

?

Pentru informa?ii suplimentare:

Gabriela David, Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , 0722.30.17.30

Bogdana Popa, Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , 0725.35.24.83

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine