Numarul Curent

Ianuarie 2019
L m M J V S D
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


20 Ani de ANTREC Rom?nia ? S?rb?torim tradi?ia!

Au trecut 20 de ani timp ?n care ANTREC-ul a pus margaretele la loc de cinste pe harta turismului rom?nesc. ?i nu vorbim despre simple margarete prinse-ntr-un buchet al vremurilor, ci de margarete ce-au ?nflorit de la an la an din ce ?n ce mai frumos, ajung?nd s? fie apreciate, promovate, devenind simboluri ale calit??ii serviciilor de ospitalitate din turismului rural rom?nesc. ?n tot acest timp ANTREC-ul a reu?it s? scoat? ?n eviden??, ar?t?nd tuturor cea mai de pre? hain? a sa? ?i-anume: ?autenticitatea?. Datorit? ANTREC-ului ?nc? mai putem ?mbr?ca aceasta hain? ?i nu este nevoie s? pierdem ceva pentru a ne da seama c?t de dor ne-ar fi fost de aceast? autenticitate. Da, autenticitatea exist?, turismul rural exist?, turistul nu este un client ci un prieten de seam? al pensiunilor ANTREC, noi nu doar pre?uim tradi?ia ci o ?i s?rb?torim;? Ori toate aceste detalii str?nse ?n noianul celor 20 de ani, definesc esen?a Asocia?iei Na?ionale de Turism Rural, Ecologic ?i Cultural din 2014: ?20 de ani de ANTREC ? S?rb?torim Tradi?ia!?

Evenimentul aniversar ?20 de ani de ANTREC? va fi s?rb?torit printr-o serie de manifest?ri tradi?ionale pe care ANTREC Rom?nia le va organiza ?n zone caracteristice agroturismului rom?nesc. Seria va culmina cu organizarea ?n toamna acestui an a unui Congres Interna?ional de Turism Rural ce se va desf??ura la Complexul Cheile Gr?di?tei din Moieciu-Fundata.

Masa Rotund? ? 20 de ani de ANTREC

Debutul anivers?rilor a avut loc cu ocazia T?rgului Na?ional de Turism de la Romexpo, Bucure?ti din luna martie. Cu acest prilej, familia ANTREC s-a reunit ?n cadrul unei mese rotunde unde s-a dorit ca-ntr-un cadru informal ?i amical s? existe o ?nt?lnire cu presa, cu prietenii ANTREC-ului, cu cei ce-au ajutat ?i au sus?inut activit??ile ANTREC. Astfel, reprezentan?i ai Asocia?iei veni?i din zone precum: Alba, Bra?ov, Buz?u, Covasna, Gorj, Ia?i, Ilfov, Neam? ?i Tulcea, al?turi de proprietari de pensiuni au organizat o atmosfer? tradi?ional? marca ANTREC, de unde n-au lipsit bun?t??ile tradi?ionale specifice zonelor enumerate mai sus. Nelipsite au fost ?i dansurile populare ?i c?ntecele tradi?ionale br?nene, astfel c? Ansamblul Poarta Dorului din Bran, al?turi de doamna Liliana Oncioiu au impresionat prin programul artistic oferit.

Evenimentul a fost deschis de o tulnic?reas? din Alba care ca odinioar? anun?a ?nceputul unei manifest?ri de seam?. Organizatorii ?i invita?ii str?n?i ?ntr-un num?r considerabil nu s-au l?sat prea mult invita?i, a?a c?, r?nd pe r?nd, s-au l?sat purta?i de clipele aducerii aminte din ace?ti 20 de ani ?nfloritori ai ANTREC-ului.

?Am reu?it ?n ace?ti 20 de ani s? promov?m satul ca destina?ie turistic? at?t ?n Rom?nia c?t ?i pe harta Europei. Mul?i turi?ti at?t din ?ar? c?t ?i din afar? au cunosc descoperit ?i redescoperit satul autentic rom?nesc datorita ANTREC-ului. Am reu?it s? schimb?m mentalit??i, s?tenii ?i-au deschis casele iar or??enii au ?n?eles rostul ?i farmecul vacan?elor la ?ar?.? ? Maria Stoian ? Pre?edinte Fondator ANTREC Rom?nia

?Prin toate activit??iile ?i serviciile noastre pot spune c? noi facem bussines. ?n schimb, ?n to?i ace?ti ani ANTREC- ul a f?cut turism! ?mi amintesc c? ?n anul 2008 am putut s? premiez ?n numele Ministerului Turismului , mama ( Domana Maria Vi?an Stoian). Iat? c? ast?zi, ?n numele Agen?iilor de turism din Rom?nia pot s?? premiez ?i mama ?i fiica! La mul?i ani ANTREC Rom?nia!? ? Lucia MORARIU ? Pre?edinte ANAT ?i Director Eximtur.

?Dintr-un turist de pensiune am reu?it s? ajung Pre?edinte ANTREC Rom?nia! Noi, Neam?ul, suntem prezen?i ?n familia ANTREC de 18 ani. Am ales s? promovez turismul rural din pl?cere, nefiind implicat de la ?nceput ?n vreo activitate turistic?. Sunt onorat s? fac parte din familia ANTREC, s? organiz?m ?mpreun? evenimente, s? g?sim scopuri comune ce ne unesc ?i iat? c? nu ?nt?mpl?tor am ajuns unde suntem ast?zi: o organiza?ie apreciat? ?n turismul din Rom?nia ?i din Europa. Organizarea Congresului Interna?ional de Turism Rural la Piatra Neam? ?n toamna anului 2013 a venit ca o ?ncununare a tuturor activit??ilor de p?n? acum.? ? Mi?u CHIRUC ? Pre?edinte Executiv ANTREC Rom?nia.

?Am realizat ?mpreun? o serie de lucruri bune. Cred c? voi, ANTREC-ul,? v? deta?a?i de tot ce facem noi, prin faptul c? voi reu?i?i s? da?i mai multe emo?ii actului turisti. Voi to?i sunte?i uni?i suflete?te.? Reu?i?i s? v? ajuta?i ?i s? v? sprijini?i reciproc.? Dac? to?i am fi precum ANTREC-ul, atunci cu to?ii am fi mai buni, mai performan?i, mai s?n?to?i ?i mai frumo?i!? - Nicu R?DULESCU ? Pre?edinte OPTBR.

?Ast?zi m? simt o femeie mul?umit? pentru c? r?m?ne ceva de pe urma mea. Ce frumos este acum ?i ce greu ne-a fost la ?nceput. Am reu?it, la v?rsta a treia, s? fiu profesoar? ?ntr-un sat de munte. Un sat de munte pe care-l descopeream ?n vremea c?nd f?ceam excursii cu pionierii la Bran. Apoi, a venit dorin?a Marilenei de a face vacan?e la ?ar?. Au urmat discu?ii cu s?tenii, adev?rate lupte de convingere pentru a face din? Bran ce este el ast?zi, Capitala Turismului Rural Rom?nesc.? A?a c? ast?zi v? a?tept la noi la Bran, iar dac? p?na ast?zi nu a?i f?cut nici o vacan?? la ?ar?., a?i tr?it degeaba! ? ? Mioara Vi?an STOIAN ? Pre?edinte ANTREC Bra?ov

?Pot spune c? un sfert de via?a ANTREC-ului este legat? ?i de mine.? Cu ajutorul ANTREC-ului m? bucur c? am putut face din turismul rural o disciplin? de studiat ?n Facult??i. Iar c?t timp va exista, Asocia?ia Na?ional? de Turism Rural, Ecologic ?i Cultural va fi o revolu?ie de succes!? ? Puiu NISTOREANU ? Profesor A.S.E.

??i eu, la fel ca mul?i al?i membrii ai familiei ANTREC, am luat exemplul? de succes al Branului. Iat?-ne ast?zi, dup? 20 de ani bucur?ndu-ne? c? facem parte din Familia ANTREC Rom?nia. Ca ?i p?na acum avem de realizat proiecte mari, ?mpreun! Iar dac? ANTREC Rom?nia s?rb?tore?te 20 de ani, ?mi face o deosebit? pl?cere s? v? anun? c? la Albac organiz?m? ?n acest an cea de a 10 a edi?ie a Targului de Turism Rural!? - Emil COM?A ? Pre?edinte ANTREC Alba.

?

?

?

?

Text si fotografii: Cristian-Alexandru CATANA

Sfarsitul partii I

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine