Numarul Curent

Ianuarie 2019
L m M J V S D
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Noaptea European? a Muzeelor - 17 - 18 Mai 2014

Noaptea European? a Muzeelor este un eveniment de succes ini?iat de Ministerul Culturii ?i Comunic?rii din Fran?a ?i aflat deja la a zecea edi?ie. Evenimentul este patronat, ?n mod tradi?ional, de Consiliul Europei, de UNESCO ?i de Consiliul Interna?ional al Muzeelor (ICOM). Noaptea European? a Muzeelor este pandantul nocturn al Zilei Interna?ionale a Muzeelor, care are loc ?ntotdeauna pe 18 mai.

Aproximativ 3.000 de muzee din Europa s?rb?toresc anual evenimentul. Mai multe detalii despre Noaptea European? a Muzeelor pute?i g?si la adresa: http://nuitdesmusees.culture.fr Re?eaua Na?ional? a Muzeelor din Rom?nia (RNMR) este partener oficial al evenimentului la nivel interna?ional, asigur?nd o promovare ampl? ?i coerent? a activit??ilor organizate de muzeele rom?ne?ti, ?n special prin intermediul site-ului creat ?n 2009, www.noapteamuzeelor.ro, dar ?i al unei campanii de promovare la nivel na?ional. De asemenea, din 2011 RNMR coordoneaz? ?i organizarea circuitului muzeal din Bucure?ti, care a fost ini?iat ?n anul 2008 de c?tre Muzeul Na?ional de Art? al Rom?niei.

?

Proiectul ?Noaptea Muzeelor 2014. Aceea?i noapte, scenarii diferite?, coordonat de Re?eaua Na?ional? a Muzeelor din Rom?nia, ?mbog??e?te ?n acest an evenimentul prin promovarea a trei circuite pentru public ?ntre muzeele din Bucure?ti, Cluj ?i Timi?oara.
Proiect cultural finan?at de Administra?ia Fondului Cultural Na?ional.
Parteneri: Muzeul de Art? din Cluj-Napoca ?i Muzeul de Art? din Timi?oara

Noaptea Muzeelor la Muzeul Na?ional Cotroceni

Muzeul Na?ional Cotroceni v? invit? s?mbat?, 17 mai 2014, la cea de-a X-a edi?ie a programului european "Noaptea Muzeelor", ini?iat de Ministerul Culturii ?i Comunic?rii din Fran?a. Evenimentul este patronat, ?n mod tradi?ional, de Consiliul Europei, UNESCO ?i de Consiliul Interna?ional al Muzeelor (ICOM).

Cu acest prilej, Muzeul Na?ional Cotroceni ofer? publicului vizitator urm?torul program:

18.00 - 24.00 (ora de intrare a ultimului grup) - vizitarea gratuit? a primului etaj al Muzeului Na?ional Cotroceni, unde se afl? cele mai reprezentative spa?ii, ?nc?rcate de istorie, fast ?i elegan??.

18.00 - vernisajul expozi?iei Sfin?i Voievozi ?n icoana ortodox?, unde vor fi expuse icoanele realizate ?n cadrul atelierului interna?ional de pictur? bisericeasc?, desf??urat ?n perioada 12-15 mai a.c., ?n Pivni?ele Cantacuzine ale? Muzeul Na?ional Cotroceni.

Atelierul interna?ional de pictur? bisericeasc? s-a desf??urat ?n parteneriat cu Libr?ria Bizantin? ?i Graphais, ?ntregul proiect derul?ndu-se ?n jurul anului comemorativ al Sfin?ilor Martiri Br?ncoveni, declarat de c?tre Sf?ntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom?ne.

Al?turi de icoanele realizate ?n cadrul atelierului, sunt expuse ?i icoane realizate de invita?ii participan?i, la edi?iile anterioare ale atelierului interna?ional de pictur? bisericeasc?, care s-au desf??urat la Centrul Cultural ?Palatele Br?ncovene?ti?, Mogo?oaia ?i Centrul Cultural ?Ion Manu?, Otopeni.

Spa?iul ?n care se va vernisa expozi?ia - Pivni?ele Cantacuzine - este unul reprezentativ pentru Muzeul Na?ional Cotroceni, cu o vechime de peste 300 de ani, Cotrocenii fiind una din re?edin?ele domnitorului Constantin Br?ncoveanu (1688 - 1714).

Expozi?ia este deschis? publicului ?n perioada 17-25 mai 2014.

Pe parcursul evenimentului vor rula? filme documentare.

Castelul Bran, ?n circuitul Nop?ii Europene a Muzeelor - Castelul Bran ??i deschide por?ile, ?n regim de gratuitate, ?n cadrul evenimentului Noaptea European? a Muzeelor. Astfel, vizitatorii au prilejul ca, ?ncep?nd de la ora 20.00 ?i p?n? la miezul nop?ii, s? intre ?n atmosfera special?, plin? de istorie ?i legende, ce ?nv?luie Castelul Bran, edificiu at?t de ?ndr?git de Regina Maria, dar ?i izvor de imagina?ie ?i mister pentru iubitorii mitului Dracula. Noaptea de 17 mai 2014 va fi cu at?t mai deosebit? la Castelul Bran, cu c?t studen?i ai Facult??ii de Muzic? din Bra?ov vor interpreta partituri special alese pentru acest eveniment, pentru a oferi un moment cultural de excep?ie.

Noaptea European? a Muzeelor este un eveniment ini?iat de Ministerul Culturii ?i Comunic?rii din Fran?a, aflat deja la a zecea edi?ie. Evenimentul este patronat, ?n mod tradi?ional, de Consiliul Europei, UNESCO ?i Consiliul Interna?ional al Muzeelor (ICOM). Astfel, ?n jur de 3.000 de muzee din Europa s?rb?toresc anual evenimentul. Re?eaua Na?ional? a Muzeelor din Rom?nia (RNMR) este partener oficial al evenimentului la nivel interna?ional.

Pentru mai multe detalii v? rug?m s? ne contacta?i la telefon 0268.237.700 sau la adresa de email Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .

Noaptea Muzeelor 2014 este s?rb?torit? de un num?r mare de muzee din toat? ?ara:
Circuit muzeal ?n Bucure?ti
Circuit muzeal ?n jude?ul Cluj
Circuit muzeal ?n Timi?oara
Noaptea Muzeelor ?n jude?ul Alba
Noaptea Muzeelor ?n Arad
Noaptea Muzeelor ?n jude?ul Arge?
Noaptea Muzeelor ?n jude?ul Bac?u
Noaptea Muzeelor ?n Baia Mare
Noaptea Muzeelor ?n Boto?ani
Noaptea Muzeelor ?n jude?ul Bra?ov
Noaptea Muzeelor ?n jude?ul Cara?-Severin
Noaptea Muzeelor ?n Constan?a
Noaptea Muzeelor ?n jude?ul Covasna
Noaptea Muzeelor ?n Gala?i
Noaptea Muzeelor ?n Giurgiu
Noaptea Muzeelor ?n jude?ul Gorj
Noaptea Muzeelor ?n jude?ul Hunedoara
Noaptea Muzeelor ?n jude?ul Ia?i ? circuit coordonat la nivel local
Noaptea Muzeelor ?n Oradea
Noaptea Muzeelor ?n jude?ul Prahova
Noaptea Muzeelor ?n R?mnicu-S?rat
Noaptea Muzeelor ?n jude?ul Sibiu ? Caravana Noaptea Muzeelor ASTRA
Noaptea Muzeelor ?n Slobozia
Noaptea Muzeelor ?n T?rgovi?te
Noaptea Muzeelor ?n T?rgu-Mure?
Noaptea Muzeelor ?n jude?ul Teleorman

Sursa: http://www.noapteamuzeelor.ro/

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine