Numarul Curent

Ianuarie 2019
L m M J V S D
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


VinVest - Salonul International de Vinuri, Timisoara 2014

A trecut exact un an de zile de la ultima degustare serioas? de vin ?i iat? c? marele Salon Interna?ional de Vinuri VINVEST ?i-a deschis din nou por?ile ?ntre 11-13 aprilie 2014. Ajuns deja la a 11-a edi?ie, a demonstrat c? tradi?ia ?i for?a unei eveniment de calitate ?nving etern-?ubreda economie. Ca s? fie totul ?n regul?, evenimentul s-a desf??urat ?ntr-un cadru festiv, la Centrul Regional de Afaceri din Timi?oara.

?ntr-o zi de vineri, la orele 12 fix se deschidea oficial evenimentul cu expunerile c?torva demnitari oficiali, cu prezent?rile unor buni speciali?ti din domeniul vitivinicol ?i evident, a doamnei Lucia P?rvu, motorul care duce de at??ia ani VinVest-ul ?nainte. Nici mass-media nu a fost neglijat?, am avut al?turi de noi ?i o larg? palet? de? jurnali?ti, at?t din Timi?oara, c?t ?i de la nivel na?ional.

Ce a adus ?n plus aceast? edi?ie? ?n primul r?nd a adus ?n prim plan ?i vinurile a dou? ??ri prietene: Spania ?i Serbia. Prin intermediul domnului consul general al Serbiei la Timi?oara, Lazar Manojlovi?, dar ?i a recent instauratului consul onorific al Spaniei la Timi?oara, Jose Miguel Vi?als Ari?o, am putut degusta timp de trei zile savoarea bahic? adus? de pe? meleaguri str?ine.

Degust?rile au fost parte a unor evenimente cu totul deosebite care au completat salonul clasic: Ziua Vinului, Gastronomiei si Culturii Serbiei, respectiv Ziua Vinului, Gastronomiei ?i Culturii Spaniole.

Vineri a fost ziua Serbiei, iar unul dintre deliciile care au putut fi asortate vinurilor de calitate aduse de vis-a-vis, din Serbia, a fost preg?tit de c?tre maestrul buc?tar. Printre altele, acesta ne-a ar?tat cum se face ?n mod tradi?ional Ple?kavi?a, ?hamburger?-ul degustat cu at?ta pl?cere ?n Serbia, dar ?i pe teritoriul ?nfr??it al Banatului. ?i bun a fost! Iar ple?kavi?a a mers bine al?turi de? vinurile de la cramele Nedin ?i Bahus, aduse aici de c?tre Organiza?ia Turistic? din V?r?e?.

Ziua nu a fost ?ncheiat? dec?t dup? o vizit? extraordinar? la una dintre cele mai noi crame din zona Reca?, Crama Petro Vaselo. Istoria acesteia ?ncepe cu c??iva ani ?n urm?, c?nd un distins italian s-a ambi?ionat s? produc? vin de ?nalt? calitate pe dealurile domoale ale satului locuit de s?rbi b?n??eni, Petrovaselo. ?i nu doar ?i-a propus, dar a ?i reu?it. Cu speciali?ti italieni a reu?it s? pun? la punct produc?ia unui vin ecologic, dup? cum am v?zut la premiere, demn de podium.

A doua zi, s?mb?t?, degust?rile de vinuri ?i produse tradi?ionale au ?ntregit spectacolul dedicat vizitatorilor. ?n centrul aten?iei a fost Spania, iar cel mai ?ncins moment al zilei a fost dansul Flamenco preg?tit de trupa ce a avut ca dansatoare o t?n?r? pasional?, foc pur a? putea spune, sosit? din Barcelona. C?t? emo?ie transmitea ?n timpul dansului, nu ?mi venea parc? nici s? clipesc, s? nu cumva s? pierd un gr?unte din fascinantul spectacol!

Dup?-amiaza, VinVest 2014 ne-a dat ocazia s? ajungem din nou pe Valea Mini?ului, acolo unde soarele bate exact c?t trebuie pentru a da un strop de perfec?iune strugurilor ?i care apoi, omul, cu pu?in me?te?ug, o transmite vinului. Vizita noastr? a fost la Elite Wine, produc?tor mic dar ambi?ios.

Al?turi de firme ?i speciali?ti din ?apte ??ri, Serbia, Spania, Italia, Republica Moldova, Ungaria, Germania ?i Portugalia, au fost prezen?i 15 produc?tori de vin premium din Rom?nia. Au mai participat distribuitori ?i magazine de vinuri, precum ?i servicii conexe vinului: produc?tori de butoaie, de echipamente necesare prelucr?rii.

Dar s? v? spun ?i despre concurs, fiindc? ?n cadrul Salonului a avut loc Concursul Na?ional de Vinuri ?i B?uturi Alcoolice VINVEST, sub patronajul Asocia?iei Degust?torilor Autoriza?i din Rom?nia.? Dintre cele 100 de vinuri, poate cele mai bune din Romania, dou? au luat marea medalie de aur: Casa de Vinuri Hu?i cu ?Reverance Feteasc? Regal?? din 2013 ?i Budureasca, cu a sa ?Feteasc? Neagr?? din 2012. Au fost acordate ?i alte nou?sprezece Medalii de Aur, dar ?i opt medalii de argint. Remarc ?i medalia de aur ob?inut? de rachiul de vin de la A.F. Teo Coroian. Ace?ti c??tig?tori au fost desemna?i de colectivul de oenologi ai ADAR (Asocia?ia Degust?torilor Autoriza?i din Rom?nia), singura autoritate ?ndrept??it? s? organizeze ?i s? jurizeze concursuri na?ionale ?n domeniu.

Cine au fost vizitatorii?

Din sursele oficiale ?tim c? pe parcursul celor trei zile, peste dou? sute de specialisti ?i ?apte mii de vizitatori au trecut pragul salonului VINVEST. Printre musafiri s-au num?rat ?i asocia?ii de profil din ?ar? ?i str?in?tate: Asocia?ia Degust?torilor Autoriza?i din Rom?nia, Wine Taste Sergiu Nedelea, Direc?ia Agricol? din Craiova, Ordinul Cavalerii Vinului Szent Vince din Szeged, Asocia?ia Prietenele Vinului Borbar?t H?lgyek D?l-alf?ldi T?rsas?ga din Ungaria.

?ncheiem cu o c?lduroas? mul?umire organizatorilor pentru invita?ie, dar ?i cu felicit?rile cuvenite celor care au creat un eveniment din care am avut de ?nv??at, la care am degustat vinuri fenomenale, ?n timpul c?ruia am cunoscut oameni care din pasiune au f?cut o minune demn? de zeul roman Bachus!

Text si fotografii: Florin Arjocu

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine