Numarul Curent

Ianuarie 2019
L m M J V S D
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


ANTREC Rom?nia a s?rb?torit Ziua Na?ional? a Turismului Rural ?n Duminica Floriilor

?n weekendul Floriilor, ANTREC Rom?nia a s?rb?torit la C?minul Cultural din Fundata, Ziua Na?ional? a Turismului Rural.? Evenimentul a fost organizat de ANTREC Bra?ov, ?n parteneriat cu Prim?ria Fundata ?i cu sprijinul Autorit??ii Na?ionale pentru Turism.

Concomitent cu evenimentul principal de la Fundata, au avut loc manifest?ri aniversare ?20 de ani de ANTREC - Sarbatorim traditia" ?n toate zonele tradi?ionale ale Rom?niei: Alba, Gorj, Neam?, Bucovina, Maramure? etc. Cu aceast? ocazie a fost? lansat ?i noul sezon de turism rural, care va avea ca momente de v?rf: Sfintele S?rb?tori de Pa?te, 1 Mai ?i, fire?te, vacan?a de var?.

?

Ziua de s?mb?t? a debutat cu vizite pentru jurnali?ti ?i bloggeri la pensiunile din Fundata. Cei interesa?i au putut vedea facilit??ile acestora, au analizat ofertele privind programele de agrement oferite, au putut dialoga cu proprietarii ?i multe altele.

Programul a continuat la C?minul Cultural din Fundata, unde a avut loc o mas? rotund? av?nd ca tem? ?Oportunit??ile pentru turismului rural ?i dezvoltarea rural??. S-au remarcat interven?iile Doamnelor Mioara Vi?an Stoian ? Pre?edinte ANTREC Bra?ov ?i Marilena Stoian ? Pre?edinte Fondator ANTREC Rom?nia ?i a Domnului P?tea Marian ? Primarul Fundatei. Ace?tia au prezentat argumente despre metodele de promovare pentru turismului rural, at?t la nivel local c?t ?i na?ional. Alte subiecte dicutate au privit: S?rb?toarea Floriilor, informa?iile de interes general ?i turistic despre comuna Fundata, despre pensiuni, agroturism ?i despre meste?ugurile tradi?ionale.

Ziua s-a ?ncheiat cu dansurile tradi?ionale br?nene ale Ansamblului Poarta Dorului din Bran ?i cu recitalul Ionelei Bran, ?ndr?git? interpret? de muzic? popular?. Finalul serii a culminat cu un joc de lasere.

Duminica Floriior a fost marcat? de Ziua Na?ional? a Turismului Rural. Dup? Slujba de Florii, Preotul Petecil? Bogdan a sfin?it crengu?ele de salcie ?i a ?inut o cuv?ntare ?n cadrul C?minului Cultural Fundata.

Au urmat discursurile organizatorilor ?i ale autorit??ilor prezente, dezb?t?ndu-se teme precum: evenimente tradi?ionale de promovare a turismului rural, cre?terea circula?iei turistice prin p?strarea autenticit??ii, promovarea cursurilor de educa?ie managerial? pentru proprietarii de pensiuni ?i persoanele angrenate ?n industria turismului rural, un exemplu dat fiind cursurile tip e-learning organizate de Funda?ia Na?ional? a Tinerilor Manageri ? Partener ANTREC.

Cu ocazia Zilei Na?ionale a Turismului Rural, ANTREC Rom?nia a continuat seria evenimentelor ?20 de ani de ANTREC ? S?rb?torim Tradi?ia? ?i ?10 ani de Vacan?e la ?ar??, ocazie prin care D-na Maria Stoian ? Pre?edinte? fondator ANTREC Rom?nia? - a ?nm?nat diplome de apreciere ?i trofee de excelen?? pentru cei ce au sus?iunut ?i sus?in ?n continuare turismul rural rom?nesc.

Atmosfera de voie bun? a fost asigurat? de prezen?a ansamblurilor populare din Comuna Izvoarele, Prahova ?i de ansamblurile din Fundata care au str?ns ropote de aplauze? de la? cei prezen?i.

Pe toat? durata evenimentului, ?n incinta C?minul Cultural din Fundata, a avut loc o expozi?ie culinar? de prezentare ?i degustare a bun?t??ilor tradi?ionale specifice zonelor rurale. Pl?cinte, colaci ?i cozonaci br?neni, br?nzeturi de la st?nile din Fund??ica, Moieciu ?i Bran, dulce?uri ?i pr?jituri de cas? de la Izvoarele, Prahova ?i multe alte bun?t??i ne-au dovedit ?nc?? o dat? c?t de apreciat? ?i diversificat? este buc?t?ria autohton? rom?neasc?.

De asemenea, foarte apreciate au fost ?i demonstra?iile me?terilor populari prezen?i: sculpturi ?n mobilier de lemn masiv, ou? ?ncondeiate, confec?ionare de pl?pumi, reprezenta?ii de ?es?torit ?i broderit ?i multe altele au atras privirile celor prezen?i.

Remarc?m prezen?a cu ocazia Zilei Na?ionale a Turismului Rural Rom?nesc a doi jurnali?ti din partea publica?iei britanice The Guardian, ce-au apreciat conservarea autenticit??ii pe aceste meleaguri tradi?ionale.

Text si fotografii: Cristian-Alexandru CATANA

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine