Numarul Curent

Ianuarie 2019
L m M J V S D
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


De Florii, ANTREC s?rb?tore?te Ziua Na?ional? a Turismului Rural

De Florii, ANTREC s?rb?tore?te Ziua Na?ional? a Turismului Rural

-????????? Cu aceast? ocazie, se lanseaz? noul sezon de turism rural ?

?

Duminic?, 13 aprilie, cu ocazia S?rb?torii Floriilor, ?n toat? ?ara va fi marcat? Ziua Na?ional? a Turismului Rural. Evenimentul aniversar principal va avea loc la Fundata, o comun? aflat? la ?n?l?ime ?i la propriu, ?i la figurat, unde se afl? pensiuni de toate categoriile, inclusiv de 5 margarete, dintre care unele au ob?inut premiile ?Margareta de aur?. Pe de alt? parte, vor mai fi manifest?ri ?n toate zonele tradi?ionale ale Rom?niei, cu activit??i de turism rural. De asemenea, cu aceast? ocazie, a rena?terii naturii, se lanseaz? noul sezon de turism rural, care va avea ca momente de v?rf cu Sfintele S?rb?tori de Pa?te, 1 Mai ?i, fire?te, vacan?a de var?.

?

Manifestarea de la Fundata este organizat? de Asocia?ia Na?ional? de Turism Rural, Ecologic ?i Cultural (ANTREC) ? Filiala Bra?ov ?i de Prim?ria Fundata, cu sprijinul Autorit??ii Na?ionale pentru Turism (ANT), la C?minul Cultural Fundata, ?i se va desf??ura pe toat? perioada week-endului (12 ?i 13 aprilie). Vor fi sus?inute conferin?a ?Oportunit??i pentru turismul rural ?i dezvoltare rural?? precum ?i interven?ii ?i prezent?ri despre Florii, despre Fundata, despre pensiuni, despre ?importan?a agroturismului ?i despre me?te?ugurile tradi?ionale. Participan?ii vor vizita pensiunile din zon? ?i vor asista la un spectacol folcloric ?i la un joc de lasere.

?

?

Vor avea loc demonstra?ii ale me?terilor populari, prezentarea ofertelor turistice?tematice ?i a itinerariilor precum ?i o expozi?ie gastronomic? cu produse tradi?ionale ?i cu degustarea acestora. Preotul Petecil? Bogdan va sfin?i crengu?ele de salcie ?i vor avea loc dezbateri despre ?irnea, primul sat turistic din Rom?nia. Alte teme ale reuniunii vor fi ?Turismul Rural promovat prin tradi?ii? ?i ?Cre?terea circula?iei turistice prin p?strarea autenticit??ii?.?Evenimentul de la Fundata se va ?ncheia cu un spectacol folcloric sus?inut de ansamblul din Fundata ?i?invita?i din comuna Izvoarele, Prahova.

?

Toate manifest?rile ANTREC din acest an se desf??oar? sub auspiciile ?ANTREC Rom?nia la aniversarea a 20 de ani ? P?str?m tradi?iile?, precum ?i a 10 ani de la ?nfiin?area revistei specializate ?Vacan?e la ?ar??.

?Nici nu ?tiu c?nd au trecut 20 de ani de ANTREC. Turismul rural reprezint? unica form? de turism care a pornit de la zero dup? 1990. Ca noutate, ?n acest an ANTREC va promova mai multe sejururi tematice. Pe l?ng? turismul rural ?n sine, noi am lansat festivalurile ca atrac?ie turistic?, de?i mereu au existat s?rb?tori ?n mediul rural, gen Nedeia, iarmaroace, deoarece aceasta reprezint?, p?n? la urm?, via?a satului. Evenimentele au sprijinit enorm dezvoltarea turistic? ?n diverse zone. De exemplu, comuna Cioc?ne?ti din jude?ul Suceava, l?ng? Vatra Dornei, nu era at?t de cunoscut? p?n? c?nd ANTREC nu a organizat acolo Festivalul P?str?vului pentru prima dat?, ?n 2004. Apoi a urmat Festivalul Ou?lor ?ncondeiate, care a impulsionat ?i mai mult turismul din zon? ?i a atras agen?iile de turism. La ora actual?, ANTREC organizeaz? anual, ?n toat? ?ara, zeci de evenimente importante, pe tot parcursul anului. ?n acest an, care marcheaz? 20 de ani de la ?nfiin?area ANTREC, vom avea ?i mai multe evenimente. P?n? la sf?r?itul anului inten?ion?m s? lans?m o strategie de dezvoltare ?i promovare a turismului rural la nivel na?ional, av?nd ?n vedere contextul actual ?i evolu?ia preferin?elor consumatorilor?, a declarat doamna Dr. Maria Stoian, pre?edinte fondator ANTREC.

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine