Numarul Curent

Decembrie 2018
L m M J V S D
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Pre?uri ?ncep?nd de la 161 de lei pentru ?O s?pt?m?n? la munte?

Federa?ia Patronatelor din Turismul Rom?nesc ?i Asocia?ia Na?ional? a Agen?iilor de Turism lanseaz? cea de-a XI-a edi?ie a Programului Special ?O s?pt?m?n? la munte?, ce se va derula ?n perioada 09 februarie ? 28 martie 2014.
Acest program ??i propune s??promoveze turismul montan, asigur?nd accesul la odihn?, la tarife?speciale, unui num?r c?t mai mare de turi?ti romani.
Tarifele practicate ?n cadrul acestui program special de c?tre hotelurile de la munte vor fi neschimbate fa?? de anii trecu?i. Aceste tarife sunt cu p?n? la 50% mai mici fa?? de tariful de recep?ie din aceast? perioad?.
Tarifele pentru un loc pe un sejur de 5 nop?i, f?r? servicii de mas?, sunt urm?toarele:
- la hotel, vila, cabana 2* ? ?161 lei pers / sejur (f?r? MD)
- la hotel, vila, cabana 3* ? ? 259 lei pers / sejur (f?r? MD)
- la hotel, vila 4* ? ? ? ? ? ? ? ? ?368 lei pers / sejur (f?r? MD) ??????????? Durata unui sejur este de 5 nop?i, ?ncep?nd duminic? ?i termin?nd vinerea, ?n perioada 09 februarie ? 28 martie 2014. Cu acceptul prestatorilor se pot valorifica sejururi ?i cu alte date de intrare ?n intervalul stabilit.
Lansarea programului special ?O s?pt?m?n? la munte? reprezint? o oportunitate pentru turi?tii romani, de petrecere a unei minivacan?e la pre?uri foarte mici, cu at?t mai mult cu c?t ?n aceast? perioad? condi?iile meteorologice la munte sunt favorabile practic?rii sporturilor de iarn?.
Locurile vor fi v?ndute tuturor categoriilor de turi?ti, iar solicit?rile vor fi onorate ?n ordinea ?nscrierilor ?i ?n func?ie de num?rul de locuri puse la dispozi?ie. P?n? acum, ?n acest program s-au ?nscris 27 de structuri de cazare, fiind puse la dispozi?ie aproape 700 de locuri pe serie. Aceste locuri vor fi v?ndute ?n peste 44 de agen?ii de turism din toat? ?ara, ceea ce ?nseamn? c? ?n cele 8 serii circa 5.600 de persoane vor putea s? petreac? o s?pt?m?n? la munte ?n condi?ii avantajoase.
Biletele pentru aceste hoteluri au fost puse deja ?n v?nzare ?n agen?iile de turism. Iar listele cu hotelurile ?i agen?iile care deruleaz? acest program le pute?i reg?si acces?nd link-ul urm?tor: Progam special ?O saptamana la munte?

Pentru a veni ?n sprijinul turi?tilor, am creat rubrici speciale pe site-urile www.fptr.ro ?i www.anat.ro.

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine