Numarul Curent

Ianuarie 2019
L m M J V S D
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Gala Decernarii Premiilor Asociatiei Juranlistilor si Scriitorilor din Turism 2013

Cu ocazia Zilei Culturii Na?ionale, marc?nd ?mplinirea a 164 de ani de la na?terea marelui nostru poet, Mihai Eminescu, ?n data de 15 Ianuarie 2014, a avut loc ?n cadrul Hotelului Marshal Garden din Bucure?ti, ?Gala Premiilor Asocia?iei Jurnali?tilor ?i Scriitorilor de Turism.

Edi?ia din acest an este cu at?t mai special? cu c?t ?n vara lui 2013, A.J.T.R-ul, una dintre cele mai vechi asocia?ii din ?ar?, a ?mpinit 55 de ani de la ?nfiin?are. ?Astfel, ?n 2014, a fost r?ndul capitalei s? g?zduiasc? aceast? gal?. ?n anii trecu?i galele AJTR au colindat ?ara, ajung?nd ?n locuri pitore?ti, ?nc?rcarte de cultur? ?i istorie; Dintre acestea amintim: Horezu, Bra?ov, C?mpulung Moldovenesc, Constan?a, Azuga, Breaza, Urla?i etc.

La acest eveniment al?turi de prezen?ele speciale ale D-nei Minstru Maria Grapini, a D-lui. R?zvan Filipescu ? Pre?edinte ANT, eviden?iem participarea reprezentan?ilor din partea ministerelor, secretari de stat, profesioni?ti din sfera turismului ?i a ospe?iei rom?ne?ti, jurnali?ti ?i scriitori de turism ?i mul?i al?i invita?i de valoare.

Din partea Asocia?iei condus? cu at?ta d?ruire ?i cu at?t profesionalism de Dl. Mihai Ogrinji, au fost prezen?i la eveniment peste 100 de participan?i at?t din ?ar? c?t ?i din Republica Moldova. ?Dintre ace?tia, jurnali?ti din presa scris?, radio ?i televiziune, directori de edituri, profesori universitari, arti?ti fotografi, directori de agen?ii de turism ?i hotelieri, somelieri, bloggeri ?i chiar alpini?ti au recl?did grupul A.J.T.R, la aceast? nou? edi?ie a decern?rii premiilor pentru activitatea creativ? a anului 2013. Astfel, ?n fa?? au ie?it s? culeag? aprecierile cei care, la fel ca mul?i al?ii din anii trecu?i, au contribuit la formarea ?i promovarea unei imagini demne de apreciat a turismului rom?nesc ?i implicit a presei de turism, profesionalismul prim?nd.

?

Lista complet? a premiilor Galei Jurnali?tilor ?i scriitorilor deTurism 2013

Premiul de Excelen?? ? d-nei Maria GRAPINI, ministru al IMM, Turism ?i Mediu de Afaceri, pentru Dinamism, stil ?i eficien?? ?n dezvoltarea turismului rom?nesc;

Premiul de Excelen?? ? d-lui Ion ANTONESCU, Pre?edintele Marshal Turism, pentru Idei de afaceri ?i performan?? ?n turism;

Premiul Eveniment ? d-lui George Sorin NICOLESCU, directorul general al firmei Olimpic Interna?ional Turism, Bucure?ti, pentru ?Ordinul Meritul Industrial ?i Comercial ?n Grad de Cavaler?, singura societate de turism din Rom?nia care a primit o asemenea ?nalt? distinc?ie;

Premiul Muzeul Anului ? d-lui Virgil ?tefan NI?ULESCU, Director general al Muzeului Na?ional al ??ranului Rom?n;

Premiul de Excelen?? ? d-lui Sergio FALESCHINI, pre?edinte Vinarte, pentru Rafinamentul cu care ?ngem?neaz? arta cu licorile lui Bachus;

Premiul Profesioni?tii ? d-lui Aurel BOR?AN, pre?edintele funda?iei Amfiteatru, pentru contribu?ia la impunerea publica?iei Interna?ional Journal for Responsable Tourism;

Premiul De la Nistru p?n? la Tisa ? d-lui Victor RONCEA, un profesionist al ?ntregii claviaturi jurnalistice;

Premiul Gutenberg ? d-lui Nicolae ELEK, director general al societ??ii Proeditur? ?i tipografie, pentru art? ?i elegan?? ?n tip?rirea lucr?rilor cu profil turistic;

Premiul Turism f?r? frontiere ? d-nei Simona LAZ?R ?i d-lui Valentin ?IG?U, artizanii site-ului AJTR www.presadeturism.ro

Premiul Cartea care zide?te ? d-lui Nicolae C. DIMACHE, pentru cartea Vulcani, fluvii sacre ?i zei de piatr?, ap?rut? ?n Colec?ia verde, a editurii Rom?nia pitoreasc?;

Premiul Polul succesului ? O.P.T.B.R., la aniversarea a 20 de ani de la ?nfiin?area asocia?iei;

Premiul La Aniversar? ? d-lui Nicu PUP?Z?, Pre?edintele Asocia?iei Na?ionale Maitres d?Hotel, pentru cea de-a X-a edi?ie a ?Trofeului Marian Bugan?;

Premiul La Aniversar? ? d-lui prof. Nicolae DINESCU, ?mplinirea unui lustru de la ?nfiin?area Asocia?iei Veteranmont din Rm. V?lcea;

Premiul Ca la mama acas? ? d-lui Tudor CARTIANU, pentru Calitate ?i stil ?n activitatea pensiunii turistice ?Casa Cartianu? jud. Gorj;

Premiul Anda Raicu ? d-lui Florin ARJOCU, pentru Profesionalismul prin care se ilustreaz? blogul ?DrumLiber.ro?;

Premiul Fotografia ca via??, via?a ca fotografie ? d-lui Alecu RENI?? ?i d-lui Lucian RENI??, pentru expozi?ia de fotografii ?E?ti floare de dor, Basarabie!?;

Premiul Fotografia ca via??, via?a ca fotografie ? d-lui Cristian HRISTEA, redactor ?ef la revista ?Vacan?e ?i c?l?torii?, pentru Salonul Na?ional de Fotografie Turistic?;

Premiul Fotografia ca via??, via?a ca fotografie ? Cristian CATAN?, redactor ?ef la revista ?Vacan?e la ?ar??, pentru Expozi?ia de fotografii ?Vacan?e cu farmec?;

Premiul Profesioni?tii ? d-nei Cristina LOREN?, produc?tor TVR Interna?ional, pentru promovarea consecvent? a Rom?niei turistice peste hotare;

Premiul pentru reportaj ? d-nei Raluca AFTENE, TVR Ia?i, pentru serialul Descriptio Moldaviae;

Premiul de Excelen??- Institutului de Cercet?ri Economice ?i Sociale ?Gheorghe Zane? din Ia?i, Pentru contribu?ia deosebit? la promovarea turismului rural ?n Rom?nia;

Premiul de Excelen?? ? Institutului Na?ional de Cercetare-Dezvoltare ?n Turism (INCDT), pentru contribu?ia deosebit? la dezvoltarea ?i promovarea turismului rom?nesc (1971-2013);

Premiul Tezaur ? d-nei conf. Univ. dr. Andreea Mihaela B?LT?RE?U, pentru lucrarea ?Amenajarea turistic? a teritoriului? (Ed. Universitar? ? Bucure?ti, 2013);

Premiul Cartea care zide?te ? prof. univ. dr. Nicolae NEAC?U, conf. Univ. dr. Andreea Mihaela B?LT?RE?U, dr. Monica NEAC?U pentru volumul ?Resurse ?i Destina?ii turistice ? studii de caz, statistici ?i reglement?ri? (Ed. Pro-Universitar? ? Bucure?ti, 2013);

Premiul Tezaur ? cercet. ?t. dr. Ion TALAB?, cercet. ?t. dr. Alina Petronela HALLER, cercet. ?t. dr. Teodor PADURARU, ing. dr. D?nu? UNGUREANU, pentru volumele ?Turismul rural rom?nesc ?n contextul dezvolt?rii durabile ? actualitate ?i perspective?;

Premiul Tezaur ? Prof. univ. dr. Gabriela ST?NCIULESCU ?i Prof. univ. dr. Olimpia STATE, pentru volumul ?Tehnica opera?iunilor de turism intern ?i interna?ional?;

Premiul Gaudeamus ? Drd. Andreea BOTO?, pentru cercet?ri ?i articole privind teza de doctorat ?Strategii de brand pentru turismul cultural ?n sta?iunile balneare?;

Premiul Gaudeamus ? Drd. Anamaria-C?t?lina RADU, pentru cercet?ri ?i articole privind teza de doctorat ?Planificarea de marketing a fondurilor europene ? aplica?ie turism?;

Premiul Europa ? Prof. Univ. dr. Ion P?RGARU, pentru contribu?ia deosebit? la promovarea turismului cultural ?i de s?n?tate din Rom?nia ?i ??rile balcanice;

Premiul Tezaur ? Conf. univ. dr. Daniela NENCIU, pentru volumul ?Strategii ?i politici de marketing ?n turism, comer? ?i servicii? (Ed. Pro-Universitaria ? Bucure?ti, 2013);

Premiul Tezaur ? Prof. univ dr. Mirela MAZILU, pentru lucrarea ?Turismul rom?nesc ? promotor al globaliz?rii ?i factor de dezvoltare durabil?? (Ed. Wseas ? Atena, Grecia, 2013);

Premiul Turism ecvestru ? d-lui Mugur POP, pentru proiectul ?C?lare ?n Carpa?i?;

Premiul Vinul frate cu turismul ? d-lui Sergiu NEDELEA, un rafinat somelier nu doar al vinului, ci ?i al cuv?ntului bine scris;

Premiul Art Design ? d-lui Mihai APOLOZAN, pentru risip? de imagina?ie ?i de profesionalism;

Premiul Tezaur ? dr. Victor TIMOTIM, cercet. pr. gr. II Georgeta MAIORESCU, dr. Tamara ?IMON, dr. Doru TUDORACHE, pentru studiul ?Proiect de valorificare ?i introducere ?n circuitul turistic a unor obiective sau fenomene geoturistice din Rom?nia? (5 volume);

Premiul Natur? ?i Aventur? ? alpini?tilor Marius GANE, Zsolt T?R?K, Teo VLAD, Aurel S?L??AN, care au urcat pe v?rful Nanga Parbat , la 8125 m alt., ?i lui Bruno ADAMCSEK, care a ajuns p?n? la ?n?l?imea de 7.400 m.

20.01.14

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine