Numarul Curent

Ianuarie 2019
L m M J V S D
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Concurs de Fotografie: Steagul Romaniei prezent in mediul rural!

Revista Vacan?e la ?ar? lanseaz? concursul de fotografie av?nd ca tem?: ?Steagul Rom?niei prezent ?n mediul rural ? (steag arborat ?n pensiuni turistice ?i agroturistice, zone turistice, evenimente desf??urate ?n mediul rural, persoane purt?nd steagul, elemente tradi?ionale de vestimenta?ie ce con?in imprimat steagul Rom?niei etc.).

Concursul se adreseaz? tuturor turi?tilor ?i pasiona?ilor de fotografie, fie c?? ace?tia sunt fotografi amatori sau profesionisti,

Perioad? desf??urare: 19 Noiembrie 2013 ? 30 Noiembrie 2013 ( ora 14.00)

Anun?area c??tig?torilor: ?1 DECEMBRIE 2013!

Conditii de participare:
- ?participantii pot trimite maxim 5 fotografii pe e-mailul concursului: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza . Fotografiile trebuie s? fie color ?i trimise ?n format digital (.jpg cu dimensiunea de minim 2000 de pixeli latura mare);

- participan?ii vor oferi detalii ?n e-mail legate de: Nume+Prenume participant, Date de Contact ( telefon, e-mail), Titlul Fotografiei, Domiciliul participantului, zona unde a fost realizat? fotografia, perioada ?n care a fost f?cut? fotografia ?i o scurt? descriere.

?

-? fotografiile primite vor fi considerate ca apar?in?nd autorilor respectivi.? Prin transmiterea fotografiilor, autorii vor atesta faptul ca le apar?in,? cesion?nd? organizatorului dreptul de a utiliza sau modifica fotografiile ?n cadrul Revistei Vacan?e la ?ar? ?i ?n mediul online, f?r? a condi?iona ?n vreun fel exploatarea ei/lor comercial? ulterioar? de catre autorul lucr?rii (blog, internet, calendare etc.). Durata cesiunii este pe perioada maxim? prev?zut? de legea drepturilor de autor. Autorii vor ramane ?n continuare proprietarii operelor lor;

- organizatorii nu raspund ?n nici un fel pentru eventualele ?nc?lc?ri de c?tre participan?i a dispozi?iilor Legii nr.8/1996 privind drepturile de autor;

- nu se admit manipul?rile fotografiilor prin introducerea, eliminarea, clonarea, rearanjarea unor elemente din cadrul? respectiv. Sunt permise recadrarea, corec?iile de iluminare, corec?ii de contrast, remedierea defectelor (zg?rieturi sau puncte pe imagine), restabilirea unei cromatici naturale, corec?ia perspectivei, sau alte prelucr?ri care ajut? la redarea imaginii originale;

Juriul? ??i rezerv? dreptul de a exclude din concurs fotografiile care nu respect? tema central? a salonului;

Organizatorii nu r?spund pentru deteriorarea fotografiilor, survenite ?n timpul transmiterii lor;

Fotografiile inscrise ?n concurs vor putea fi utilizate ?i reproduse de catre organizatori, reproducerile devenind proprietatea acestora, cu men?ionarea numelui autorului;

Nerespectarea uneia din condi?iile mai sus men?ionate atrage dup? sine descalificarea concurentului sau a lucr?rii respective;

Prin trimiterea lucrarilor se presupune ca participan?ii au acceptat integral regulamentul concursului;

JURIZAREA:

Juriul va aprecia fotografiile primite pe e-mail, le va selectata ?i le va posta pe pagina de facebook: https://www.facebook.com/Revista.Vacante.la.tara. Jurizarea final? va ?ine cont de: compozi?ie, calitatea imaginii, creativitate, originalitate, valoare artistic? ?i ?ncadrarea ?n tematica concursului.

Juriul este format din: Maria Stoian - Presedinte fondator ANTREC Romania, Cristian-Alexandru CATANA - Redactor Sef Revista Vacante la tara ?i Fotograf, Emanuel TANJALA ? Senior Editor Revista Vacan?e la ?ar? ?i Fotograf

Deciziile juriului sunt incontestabile.

PREMII:

Cea mai bun? fotografie va fi premiat? cu Marele Premiu:

-????????? Sejur 2 nop?i pentru 2 persoane ?n Pensiunea ?Lumini?a?, Moieciu ? ANTREC Bra?ov ( except?nd perioada S?rb?torilor):

Alte premii

-????????? Cartea Jurnalul unui Fotograf - Emanuel Tanjala

-????????? Steagul Romaniei

-????????? Abonament la Revista Vacan?e la ?ar?

-????????? Colec?ii din edi?iile trecute ale Revistei Vacan?e la ?ar?

-????????? Catalogul Pensiuni din Romania 2013

Premiile nu sunt transmisibile si nici nu se poate primi contravaloarea lor in bani.

Premiile vor fi ridicate de catre castigatori sau reprezentanti ai acestora

Fotografiile acceptate pentru jurizare vor fi postate pe pagina de facebook a Revistei Vacan?e la ?ar?: https://www.facebook.com/Revista.Vacante.la.tara

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine