Numarul Curent

Ianuarie 2019
L m M J V S D
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Expozi?ia: ?Io ?erban Cantacuzino voievod, din mila lui Dumnezeu domn ?i obl?duitor al Ungrovlahiei? ? o domnie ?ntre tradi?ie ?i inova?ie?., Muzeul National Cotroceni

Muzeul Na?ional Cotroceni ?n colaborare cu Patriarhia Rom?n?, Arhivele Na?ionale ale Rom?niei, Biblioteca Academiei Rom?ne, Biblioteca Central? Universitar? ?Carol I?, Muzeul Municipiului Bucure?ti organizeaz? mar?i, 29 octombrie 2013, orele 18,00, ?n Spa?iile Cantacuzine ale muzeului, expozi?ia: ?Io ?erban Cantacuzino voievod, din mila lui Dumnezeu domn ?i obl?duitor al Ungrovlahiei? ? o domnie ?ntre tradi?ie ?i inova?ie?.

Evenimentul este dedicat anivers?rii a 325 de ani de la tip?rirea Bibliei ?n limba rom?n? ?i de la sf?r?itul domniei lui ?erban Cantacuzino, la data de 29 octombrie 1688, c?nd voievodul s-a stins din via??.

Expozi?ia ??i propune s??prezinte ?ntr-o manier? obiectiv? rolul domnitorului ?erban Cantacuzino (1678 ? 1688) ?n societatea rom?neasc? a epocii, prin realiz?rile sale ?n plan politic, cultural ?i spiritual.

Voievodul ?erban Cantacuzino a fost ctitor al M?n?stirii Cotroceni ?i ocrotitor al Bisericii, prin dona?iile ?i beneficiile acordate nu doar l?ca?urilor de cult din ?ara Rom?nneasc?, ci ?i celor de la Sfintele Locuri - Muntele Athos, Sf?ntul Morm?nt, Patriarhiilor din Constantinopol, Ierusalim, Alexandria. A fost ini?iator ?i sus?in?tor al introducerii limbii rom?ne ?n cancelaria domneasc? ?i ?n Biseric? ?i ap?r?tor al cre?tin?t??ii, urm?rind cu perseveren?? ?nl?turarea dependen?ei fa?? de Imperiul Otoman.

Voievodul ?erban Cantacuzino a sus?inut traducerea ?i tip?rirea ?n limba rom?n? a principalelor c?r?i sfinte, aduc?ndu-?i astfel o contribu?ie major? la? transmiterea c?tre credincio?i a mesajului divin. Printre cele mai reprezentative tip?rituri din ?ara Rom?neasc?, ap?rute ?ntre anii 1682 ? 1688, care vor figura ?n expozi?ie amintim: Evanghelie (1682), Apostol (1683), Biblia (1688) tip?rite din ini?iativa ?i cu sus?inerea financiar? a lui ?erban Cantacuzino. Biblia de la Bucure?ti monument de limb?, credin?? ?i cultur?, la realizarea c?ruia au contribuit cei mai de seam? ?nv??a?i rom?ni ?i greci ai timpului a fost finalizat? ?n septembrie 1688, chiar ?n ajunul mor?ii domnitorului.

?n cadrul expozi?iei vor figura ?i obiecte liturgice din argint care au apar?inut M?n?stirii Cotroceni ? candele, anaforni??, cruce de m?n?, al?turi de strane, broderii, c?r?i vechi, stampe de epoc?, manuscrise ? Miscelaneu (1682), Tetraevanghel, (1686), Dioptr? sau Oglind?, (1688), Cazanie, (1688) Catastif cu mo?iile lui ?erban Cantacuzino, primite ca mo?tenire, (1667), Catastiful averii lui ?erban Cantacuzino voievod, (1680), documente emise de cancelaria domnitorului ?erban Cantacuzino etc.

Expozi?ia ?Io ?erban Cantacuzino voievod, din mila lui Dumnezeu domn ?i obl?duitor al Ungrovlahiei? ? o domnie ?ntre tradi?ie ?i inova?ie? ini?iat? ?i organizat? de Muzeul Na?ional Cotroceni, ilustreaz? faptul c? domnitorul ?erban Cantacuzino r?m?ne o personalitate marcant? a timpului s?u, a?a cum remarcaser? ?i unii dintre contemporani: ?era dotat cu toate acele prerogative care sunt ?ntr-adev?r demne de un mare Principe?.

Expozi?ia va fi deschis? publicului ?n perioada 29 octombrie 2013 ? 13 ianuarie 2014, ?i va putea fi vizitat? de mar?i p?n? duminic? ?ntre orele 9.30 ? 17.30

?

Parteneri: Apa Nova, Konica Minolta

Parteneri media: Onlinegallery.ro, Agen?ia Na?ional? de Pres? "Agerpres", Radio France International, Vacan?e la ?ar?, Traveller Magazin, Diplomat Club, Radio Rom?nia Actualit??i, Radio Rom?nia Cultural, Radio Rom?nia Bucure?ti Fm, Agen?ia de pres? Rador, ?apte Seri, ArtOut, C?minul, Port.ro, Business Woman, Q Magazine, Artindex, Funda?ia Cultural? Magazin Istoric, Historia, Breslo, Modernism.ro., TVCity, SensoTV

Persoan??de contact:

?tefania Ciubotaru

021/3173106

relatiipublice@muzeulcotroceni.ro

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine