Numarul Curent

Noiembrie 2018
L m M J V S D
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Comunicarea prin ?Social Media?

De-a lungul timpului metodele de promovare au devenit din ce ?n ce mai variate ?i totodat? mai complexe. Diversitatea cererilor sectorului turistic a creat o sumedenie de instrumente de marketing de care ne folosim pentru a ne apropia de consumatori. Fie c? ne referim la turi?tii care vin ?n pensiunile noastre sau pur ?i simplu la cititorii no?tri, trebuie s? alegem modalit??ile adecvate pentru ca informa?ia noastr? s? ajung? la destinatarul dorit.

?n ultima perioad? auzim tot mai mult sintagma de ?Social media?. Ce reprezint? ?Social Media?? R?spunsul este dat de diversitatea tehnologiilor web accesibil? unui public tot mai larg, tehnologii ce au ca scop captarea de informa?ii de care ne putem folosi ?i le putem reda cu scopul de a creea un dialog c?t mai dinamic cu poten?ialul nostru client. ?n Rom?nia se folose?te ?n special Facebook-ul, ?ns? noi credem foarte mult ?i ?n utilitatea celorlalte canale de comunicare on-line, spre exemplu: Twitter.

Lu?nd drept exemplu pagina noastr? de facebook(www.facebook.com/Revista.Vacante.la.tara) am observat c?t de apreciate sunt post?rile noastre. Fie c? prezent?m destina?ii turistice ?i agroturistice, nout??i din turism, calendar de evenimente tradi?ionale, albume de fotografii, fiecare postare este comentat? ?i redistribuit? de cititorii no?tri. Practic, func?ionam ca un izvor de informa?ie, care este preluat? ?i promovat? de fiecare ?n parte. Astfel, oricine dintre noi poate descoperi locuri de care nu ?tiam, putem recomanda pensiuni ?n care ne-am sim?it excelent, sau putem afla despre un eveniment la care dorim s? ajungem.

?i pensiunile ANTREC se folosesc din ce ?n ce mai mult de aceste re?ele de socializare, fiindc? se apropie ?i mai mult de turi?ti. Ace?tia pot vedea mult mai ?transparent? con?inutul ofertei pensiunii respective ?i cel mai important poate fi ?ntr-un permanent dialog cu proprietarul pensiunii. La fel de bine, dup? ce turi?tii ??i incheie sejurul pot posta pe pagina de facebook a respectivei pensiuni, impresiile sejurului, informa?ii care se pot dovedi extrem de folositoare viitorilor turi?ti care vor opta pentru pensiunea respectiv?.

Ma bucur? foarte mult s? observ c? at?t proprietarii de pensiuni c?t ?i cei angrena?i ?n dezvoltarea turismului rom?nesc se folosesc de aceste noi c?i de promovare ?i se adapteaz? din mers pe aceast? pia?? a cererilor ?i ofertelor aflat? ?ntr-o continu? transformare. Ne dorim ca ?i de acum ?nainte at?t noi c?t ?i pensiunile ANTREC s? avem c?t mai mul?i vizitatori ?i vizualiz?ri, ?i mai ales, s? continu?m furnizarea de informa?ii at?t de apreciate!

MARIA STOIAN

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine