Numarul Curent

Ianuarie 2019
L m M J V S D
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Festivalul Na?ional de Folclor pentru Tineri cu Dizabilit??i Bistri?a

Centrul ?colar pentru Educa?ie Incluziv?, institu?ie de ?nv???m?nt special aflat? sub autoritatea Consiliului Jude?ean Cluj, va participa ?n data de 26 octombrie 2013, la Festivalul Na?ional de Folclor pentru Tineri cu Dizabilit??i Bistri?a.

Evenimentul, dedicat tinerilor cu v?rsta cuprins? ?ntre 8 ?i 17 ani, face parte din proiectul Centrului ?colar pentru Educa?ie Incluziv? Nr. 1 Bistri?a, ?Tradi?iile populare - o ?ans? la egalitate?, proiect finan?at de Administra?ia Fondului Cultural Na?ional.

?

Proiectul urm?re?te oferirea ?n premier? a unui cadru exclusiv de afirmare pe plan artistic a tinerilor cu nevoi speciale ?n cadrul unui festival na?ional, ce va avea loc la Bistri?a.

Festivalul se va desf??ura pe urm?toarele sec?iuni:

???? Sec?iunea I: interpretare vocal?: soli?ti vocali / grup vocal
???? Sec?iunea II: dansuri populare
?????Sec?iunea III: obiceiuri populare

Cei 15 elevi de la Centrul ?colar pentru Educa?ie Incluziv?, coordona?i de doamna profesoar? Claudia Popa vor participa ?n cadrul sec?iunii III: Obiceiuri populare, urm?nd a prezenta ?n cadrul concursului un ?Obicei de c?t?nie?.

Parteneri ?n cadrul proiectului sunt Consiliul Jude?ean Bistri?a-N?s?ud, Prim?ria Municipiului Bistri?a, Centrul Cultural Municipal ?George Co?buc? Bistri?a, Inspectoratul ?colar Jude?ean Bistri?a ? N?s?ud, Asocia?ia ?Impact? Bistri?a, Centrul ?colar pentru Educa?ie Incluziv? Cluj-Napoca, Centrul ?colar pentru Educa?ie Incluziv? Oradea, Asocia?ia ?CES? Oradea ?i Centrul ?colar pentru Educa?ie Incluziv? ?imleu Silvaniei.

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine