Numarul Curent

Ianuarie 2019
L m M J V S D
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


15 octombrie - Ziua Mondiala a femeii din mediul rural

Pentru prima dat? Ziua interna?ional? a femeilor din mediul rural a fost marcat? la 15 octombrie 2008, dup? stabilirea ei de c?tre Adunarea General? a ONU prin Rezolu?ia 62/136 din 18 decembrie 2007.

Ideea celebr?rii, ?n fiecare an, a unei Zile mondiale dedicate femeilor din mediul rural s-a conturat cu prilejul unei Conferin?e a ONU pentru femei, care a avut loc la Beijing, ?n septembrie 1995. Propunerile pentru organizarea unei astfel de zile au venit din partea mai multor organiza?ii: Federa?ia Interna?ional? a Produc?torilor Agricoli (IFAP), Asocia?ia mondial? a femeilor din zona rural? (ACWW), Re?eaua Asocia?iilor femeilor africane din zona rural? (NARWA) ?i Funda?ia Summitul Mondial al Femeilor (WWSF).

Acest eveniment a fost considerat modul pragmatic de a ob?ine recunoa?terea ?i sus?inerea pentru rolurile multiple asumate de femeile din mediul rural, care se ocup? de obicei cu agricultura sau de?in mici afaceri. Femeile din mediul rural reprezint? mai mult de un sfert din popula?ia lumii. Ele contribuie la bun?starea familiilor lor ?i la dezvoltarea economiei rurale. Din cauza rolului lor cheie privind produc?ia de alimente ?i a siguran?ei acestora s-a decis ca Ziua interna?ional? a femeilor din mediul rural s? fie aniversat? la 15 octombrie, cu o zi ?nainte de Ziua Mondial? a Alimenta?iei.

?

?n ?ara noastr?, Ziua Interna?ional? a Femeii din Mediul Rural a fost s?rb?torit? pentru prima dat? ?ncep?nd cu anul 1999 la Moieciu, jude?ul Bra?ov. ?ncepand cu acel an au fost organizate diverse manifest?ri ?cu specific tradi?ional, ?mpreun? cu Asocia?ia Na?ional? a Femeilor din Mediul Rural-ANFMR- ?n localit??i-simbol, precum : Moieciu, Bra?ov, R??inari, Sibiu; Ruc?r,Arge?; Balvanyos,Covasna, Peri?or.

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine