Numarul Curent

Ianuarie 2019
L m M J V S D
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Ziua Interna?ional? a Turismului ? 27 Septembrie

Lacul VidraruLa data de 27 septembrie se s?rb?tore?te Ziua Interna?ional? a Turismului. Aceast? dat? are o semnifica?ie ?mportant?, deoarece ?ncep?nd cu ziua de 27 Septembrie 1970 a fost adoptat statulul Organiza?iei Mondiale a Turismului (OMT). Denumit? oficial UNWTO, OMT-ul este agen?ia Na?iunilor Unite care ??i propune promovarea turismului responsabil, durabil ?i universal accesibil.

Astfel, an de an, OMT accentueaz? importan?a turismului ca factor esen?ial ?n dezvoltarea ?i prosperitatea economic? ?i social?. Totodat?, turismul este deosebit de important ?i din perspectiva rela?iilor interculturale interna?ionale.

Delta Neajlovului, ComanaTema acestui an este intitulat? ?Turismul ?i Apa ? Protejarea viitorul nostru comun?, tr?g?nd un semnal de alarm? asupra responsabilit??ii pe care o are turismul ?n conservarea resurselor vitale de ap? ale planetei ?i necesitatea asum?rii unui angajament ?n acest sens.

Tema aleas? este cu at?t mai potrivit? cu c?t anul 2013 a fost declarat Anul Interna?ional al Na?iunilor Unite dedicat cooper?rii ?n domeniul apei, oferind posibilitatea de a eviden?ia ?n continuare responsabilitatea comun? a sectorului turistic la obiectivele generale de durabilitate.

Taleb Rifai - Secretar General OMT??ncurajez pe to?i cei care lucreaz? ?n sectorul turismului s? se uneasc? campaniei noastre de Ziua Mondial? a Turismului ?i?s? continue s? caute solu?ii inovatoare pentru a garanta c? turismul s? contribuie la accesul durabil la ap? ?n ?ntreaga lume? ? Taleb Rifai, Secretar General OMT.


http://www2.unwto.org/

Felicit?ri tuturor celor care contribuie la dezvoltarea turismului la nivel na?ional ?i interna?ional ?i La Mul?i, Mul?i Ani !

Foto: Cristian-Alexandru Catana

26.09.13

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine