Numarul Curent

Ianuarie 2019
L m M J V S D
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Cununa tradi?iilor s-a ?mpletit la Festivalul Seceri?ului, Ampoi?a, Alba

?n perioada 26 ? 28 Iulie ?n localitatea Ampoi?a, jude?ul Alba a avut loc tradi?ionalul festival al Seceri?ului. Manifestarea a fost organizat? de Consiliul jude?ean Alba, Prim?ria comunei Mete?, Centrul cultural jude?ean Augustin Bena ?i Filiala ANTREC Alba.

Ca de la an la an povestea acestui festival autentic rom?nesc este purtat? mai departe, dovedindu-ne tuturor faptul c? tradi?iile mo?tenite din str?mo?i sunt p?strate ?i ast?zi.

Dou? zile ?nc?rcate de tradi?ii ?i voie bun? la Ampoi?a

Manifstarea a debutat cu ?c?ntecele populare ale ansamblului din Ampoi?a, dup? care, respect?ndu-se tradi?ia ultimilor ani, a fost organizat? o curs? pentru bicicli?ti, promov?ndu-se astfel mi?carea s?n?toas? ?n aer liber ?i nu ?n ultimul r?nd, turismul de tip activ.

Programul zilelor de s?mb?t? ?i duminic? a mai cuprins recitaluri de muzic? popular? a Anasamblului 60+ din Alba ?i ale ansamblurilor din localit??ile ?nvecinate, parade de porturi populare cu cai ?i c?ru?e prin centrul Ampoi?ei, excursii cu cai ?i c?ru?e pe valea Ampoi?ei? (Pe?tera Liliecilor, Cheile Ampoi?ei), proiec?ii de film ?n aer liber. Seara de s?mb?t? a fost ?ncununat? de un imens foc de tabar?.

Cei pasiona?i de arta culinar? au fost fermeca?i de expozi?ia ?i concursul gastronomic organizate. Astfel cei iscusi?i ?n de-ale buc?t?riei i-au r?sf??at pe cei prezen?i cu bucate de cas? pe baz? de f?in? precum: pl?cinte, cozonaci, pr?jituri, colaci ?i ?mpletituri. Cele mai delicioase preparate au fost premiate.

Invitat de onoare al acestei manifest?ri a fost ?ndr?gitul interpret de muzic? popular?, Gheorghe Turda.

Nici cei mici nu au fost ignora?i, astfel c? ?n ziua de duminic? a fost organizat pentru ace?tia un concurs special de sperietori din paie. Se spune c? sperietorile au rolul de a alunga norii ?i spiritele rele de pe meleagurile ampoi?ene.

Obiceiurile de seceri? la mocanii din Ampoi?a

Odat? cu trecerea solsti?iului, tradi?ia spune c? soarele ?ncet, ?ncet se domole?te-n amiaz? semn c? rudele ?ndep?rtate ale verii, toamna ?i iarna ??i anun?? venirea. Semne dup? semne ni se arat? ?i par hot?r?te s? dovedeasc? cu ?nd?rjire c? vor s? anun?e alungarea ar?i?ei ce-mbrac?-ntreaga var?. Nop?ile ?ncep s? mu??e din ce ?n ce mai mult din zilele caniculare, acestea devenind mai scurte, r?d?cinile gr?ului ?ncep s?-?i usuce sf?r?itul, ?n acela?i timp cu auria coacere a bobului ?n spic. Pe cerul ?nc? senin clo?ca stelar?-?i plimb? puii, constela?ia G?inu?ei av?nd s?-?i r?sar? primele-i clipe, parfumul florilor devine din ce ?n ce mai efemer iar ?ntreaga lume de petale de var? pare s? se ofileasc?. ?n codru ori prin lumea ramurilor, pe-acolo pe unde v?ntul pare s? alerge ?i el clipele, ulmii, plopii ?i teii ??i ?ntorc frunza, iar dincolo de ramurile triste?nici cucul nu mai c?nt??? Iat?, un noian de semne care culmineaz?-n ?inuturile Ampoi?ei cu ?nceperea seceritului ?i a obiceiurilor de seceri?.

C?nd se termin? seceratul fetele ??i dovedesc ?ndeletnicirea ?mpletind cununi din spicele cele mai alese din ultimul snop sau dintr-o f??ie din holda ?nc? nesecerat?. Tradi?ia spune c? femeile v?rstnice, cu experien??, le ?nso?esc pe cele tinere, ?nv???ndu-le tainele ?mpletitului. Snopii se a?eaz? ?n c?ru?e, ?n multiplii de 13. 52 de snopi formeaz? o claie. ?C?t timp dureaz? procesul ?mpletitului, tinerele domni?e inund? z?rile ?n c?ntece dedicate cununii de gr?u. Sunt c?ntece tradi?ionale, c?ntate ?i purtate din genera?ie ?n genera?ie.

Cea mai frumoas? ?i cea mai harnic? fat? va fi desemnat? s? poarte cununa pe uli?ele satului p?n? la casa gazdei pentru care se face seceri?ul cu ??mprumut? de oameni. Fata va fi tot timpul ?nso?it? de un alai de fete care vor c?nta ?i vor striga. ?n urma acestora vor fi ?i fl?c?ii care au participat la secerat.

Astfel, c?nd alaiul va ajunge la poarta gazdei, secer?torii vor c?nta versurile:?Ras?rit-a g?inu?a / Hai gazd? deschide u?a / C-am venit din deal acas? / Cu o cunun? frumoas? / Ca s? v-o punem pe mas? / S? v-aduc? bel?ug ?n cas??. Dup? acest c?nt, ?ntreg alaiul va fi invitat ?n gospod?ria gazdei unde se va ?ntinde o mas? plin? cu bucate. Cununa va fi at?rnat? de grind? sau pe perete fiind sl?vit? asemeni unei icoane p?n? ce va veni vremea viitoarei recolte.

Nicolae BOT identific? ?n studiul publicat ca ?prefa??? la antologia ?C?ntecele cununii? (Bucure?ti., 1989) transform?rile obiceiurilor de seceri? indentificate ?n peste 350 de variante:

? pentru a ocroti spiritul gr?ului, refugiat ?n ultimele spice, se pare c?, ?n forma cea mai veche, at?t la noi, c?t ?i la alte popoare, acestea se l?sau pe hold? nesecerate, cu credin?a c? astfel se transmite puterea de rod la noua recolt?. ?ntr-o faz? urm?toare, au fost t?iate ?i aduse acas? sub form? de m?nunchi sau snop, iar apoi, ?n ultima faz?, sub forma unui obiect ritual (cunun?, cruce, pean?, buzdugan) pentru a fi ap?rate de distrugere ?i probabil, pentru a se putea ?mp?rt??i din puterea lor ?i gospod?ria (...). ? ?C?ntecele cununii ? Prefa??? ? Nicolae BOT

?

?

Informa?ii suplimentare:

ANTREC Alba

Pre?edinte: Emil Com?a

Str. Nicolae Grigorescu, nr.13C

Alba Iulia

www.antrecalba.ro

Text: Cristian-Alexandru CATAN?

Fotografii: ANTREC Alba

26.08.2013

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine