Numarul Curent

Decembrie 2018
L m M J V S D
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Hoinari pe Crestele Coziei

Iat?-ne ?n ?mp?r??ia codrilor v?lceni, ?n r?coarea Mun?ilor Cozia aceste seme?e col?uri crenelate de st?nci ce par c? vegheaz? din ?n?l?imi meandrele Oltului. C?rarea clipelor noastre hoinare va porni din dreptul M?n?stirii St?ni?oara, acest loc sf?nt ascuns ?n lumea de piatr?, ?ndrept?ndu-se ?ntr-un urcu? sus?inut p?n? la Cabana Cozia. Traseul nostru se va orienta dup? marcajul turistic dung? albastr?, av?nd ca puncte intermediare: Col?ii lui Damaschin (grup de st?nci izolate) ? Copitaua ? ?aua Durducului cu Vf. Durduc (1568 m) ca mai apoi s? ajungem la Cabana Cozia. ?Durata aproximativ? a acestui traseu este de 4 h, traseu recomandat turi?tilor cu o condi?ie fizic? bun?.

?

Dac? p?n? la M?n?stirea St?ni?oarea urcu?ul a fost unul domol, l?s?ndu-ne timp pentru a contempla z?rile ?i pentru a culege zmeur? ?i mure, din acest punct totul se va schimba. Pantele bogat ?nierbate ?i foarte abrupte ?ncep s? ne solicite din ce ?n ce mai mult. C?rarea noastr? urc? necontenit, ?erpuind prin p?durea de foioase. Col?urile de st?nc? ?i pere?ii verticali de piatr? ?ncep s?-?i fac? apari?ia semn c? pas cu pas ?naint?m ?n altitudine. Dup? cum ?tiam din lec?iile de geografie, Mun?ii Coziei ne erau prezenta?i drept mun?i cu ?n?l?imi mici ?i medii, a?adar, a?tept?rile noastre erau altele. ?ns?, descoperind cu adev?rat s?lb?ticia Coziei ne schimbam p?rerea ?i deveneam din ce ?n ce mai suprin?i de tot ceea ce vedeam. ?n aceste locuri sim?i c? e?ti cu adev?rat la munte, iar efoturile depuse vor fi peste ani ?i ani amintiri ?i pove?ti dintr-un volum de neuitat: ?Mun?ii Coziei?.

S?lb?ticia Coziei este ?nc?nt?toare. St?ncile-?i poart? demne rochii de mu?chi verzi, flori mici albe ?i clopo?eii mov stau la taclale sub m?ng?ierea v?ntului, p?s?rile fug?rindu-se printre ramuri ?i s?get?nd ?n??imile ne r?sfa?? cu trilurile lor ?i parc?, r?nd pe r?nd, toate aceste detalii n?scute ?n inima p?durii ne mai alin? efortul. Dar pa?ii no?tri ??i continu? ?jurnalul? at?t de bine ?tiut?

Ajungem ?n etajul pinilor , solitari ?n?ira?i pe col?uri de piatr?, a?a cum este ?i Col?ul lui Damaschin, un important punct belvedere c?tre meleagurile v?lcene ?i c?tre pitorescul Defileu al Oltului. Aceasta nu este singura fereastr? c?tre z?ri pe care o vom ?nt?lni ?i dup? ce ne vom continua urcu?ul ?ntr-o zon? mai solcitant? ?i accidentat?, prev?zut? cu cabluri de sus?inere, vom ajunge ?ntr-un loc ?nc?nt?tor, unde o b?ncu?? de lemn ne ?mbie la popas. De-aici, z?rile se deschid ?i privim fermeca?i m?re?ia codrilor Coziei ?i dincolo de ace?tia, unduirea lin? a Oltului care-?i etaleaz? meandrele. Este locul ideal unde po?i fi m?ndru c? ai ajuns, unde po?i ?n?elege m?re?ia muntelui, s?lb?ticia sa? ?i unde po?i rezuma totul la ?Ei bine?asta-i Cozia, asta-i natura!?

Dup? un popas de c?teva minute ne continu?m drume?ia spre Cabana Cozia. Dup? ultimul punct belvedere urcu?ul s-a mai atenuat, semn c? ne apropiam de caban?. Aveam s? spunem ?la revedere? coniferelor care-ne au fost camarazi de drume?ie ?i croiam ?n continuare c?rarea printre tufe pitice ?i pe o paji?te bogat ?nierbat?.

?n fa?a noastr?, dincolo de o culme domoal? avea s? se inveasc? ?i releul pe care ?l admiram de jos, din C?ciulata. Este detaliul care ne confirm? c? ?n maxim 15 minute aveam s? ducem la bun sf?r?it drume?ia noastr? prin r?coarea Coziei.

?n apropierea cabanei este o alt? lume. Aici v?ntul adie a libertate, o libertate a vulturilor care se ?nv?rt ?n cercuri ame?itoare deasupra crestelor, o libertate dat? de lini?tea locurilor, de z?rile s?ngerii din ceasul amurgului alpin? Dincolo de toate aceste detalii, ne-a?teapt? ea, b?tr?na Cabana Cozia, uitat? parc? de timpuri ?ntr-un firesc natural?cabana Cozia, izvor de amintiri, de g?nduri, de pove?ti n?scute pe un v?rf de munte.

Cabana Cozia (1573 m)

-????????? Capacitate: 50 de locuri de cazare ?n dou? corpuri de cladiri. Camere cu 2-5 locuri de cazare.

-????????? Rezerv?ri: 0722.72.19.22 / www.cabana-cozia.ro

?

?

?

Restaurantul

- Capacitate: 50 de persoane.

- Buc?t?rie tradi?ional? rom?nesc?.

- Bar.

- Grup sanitar (?n cadrul restaurantului).

- Du?uri cu ap? calda/rece (?n cadrul restaurantului).

Text si fotografii: Cristian-Alexandru CATANA

12.08.2013

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine