Numarul Curent

Ianuarie 2019
L m M J V S D
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Festivalul ?Tarafuri ?i Fanfare?, Muzeul Na?ional al Satului ?Dimitrie Gusti?, Bucuresti 31 August ? 1 septembrie 2013

Asocia?ia Mi?carea de rezisten?? ?i Muzeul Na?ional al Satului ?Dimitrie Gusti? organizeaz?, ?n perioada 31 august -1 septembrie 2013, cea de-a VIII-a edi?ie a Festivalului Tarafuri ?i fanfare, o adev?rat? s?rb?toare a muzicii ??r?ne?ti. Evenimentul, ini?iat ?n anul 2007 de Marius Tuc? ?n spiritul Recursului la Rom?nia, s-a transformat, iat?, ?ntr-o veritabil? Mi?care de rezisten??.

Festivalul Tarafuri ?i fanfare, edi?ia a VIII-a, a fost selectat de Administra?ia Fondului Cultural Na?ional (AFCN), ?n cadrul concursului de proiecte culturale, desf??urat la ?nceputul anului 2013, fiind clasat pe locul I la aria Patrimoniu imaterial, fiind, a?adar, un proiect cultural finan?at de AFCN.

Amfitrionul manifest?rii este, ca de fiecare dat?, ?ncep?nd cu cea de-a doua edi?e, muzicianul Grigore Le?e. A VIII-a edi?ie se ?ntoarce ?n 2013 ?n Bucure?ti, ?n frumosul sat de la ?osea, - Muzeul Na?ional al Satului ?Dimitrie Gusti- unde va fi creat? o atmosfer? autentic? a satului rom?nesc, cu l?utari b?tr?ni dar iscusi?i, care n-au uitat ce au ?nv??at de la p?rin?ii lor, filtr?nd c?ntecul prin sufletul lor, brod?nd versurile dup? cum le-au fost r?nduite de cei care, ?n mod testamentar, le-au l?sat mo?tenire.

Prima edi?ie a Festivalului Tarafuri ?i fanfare a avut loc la Muzeul Na?ional al Satului ?Dimitrie Gusti?. Manifestarea a poposit, ulterior, pe uli?ele Muzeului Civiliza?iei Populare Tradi?ionale ASTRA, din Dumbrava Sibiului, ?n mai multe edi?ii, iar de aici a pornit din nou la drum ?i s-a oprit ?i la Suceava, ?n ?ara de fagi, la Muzeul Bucovinei.

Muzican?ii, descoperi?i de Grigore Le?e? ?n c?ut?rile sale necontenite, au fost ale?i de fiecare dat?? pe spr?ncean?. Muzicianul Grigore Le?e a selectat strict participan?ii, ?n spiritul manifest?rii, pentru a nu l?sa s? se sting? aceste bijuterii ale muzicii tradi?ionale, aflate, din p?cate, pe cale de dispari?ie.

Odinioar?,??n multe zone ale ??rii, muzica de fanfar??sau de taraf era nelipsit?. Tot satul avea fanfar??sau taraf ce c?ntau la nun?i, ?nmorm?nt?ri, la bal ?i la r?zboi, la joc ?i la hramul? bisericii. Pu?ine tarafuri ?i fanfare tradi?ionale au supravie?uit? vremurilor schimb?toare ?i au reu?it s?-?i p?streze repertoriul, au reu?it s?-i conving? pe oameni s? nu se ?nstr?ineze de ritmurile locului ?i nici de riturile transmise prin genera?ii!

Festivalul Tarafuri ?i fanfare reprezint?? o ?ntoarcere ?n timp, ?n vremurile bune, pe c?nd rom?nul ?tia s??petreac?,??tia sa asculte, ?tia s??tr?iasc?!

?

S?mb?t???i duminic?, 31 august ?i 1 septembrie a.c., orele 15.00 ? 19.00 ? Muzeul Na?ional al Satului ?Dimitrie Gusti?, ?os. Kiseleff, nr. 28 ? 30, sector 1, Bucure?ti, 021 317 91 03/int. 178

Persoane de contact:

Coordonator proiect: Lumini?a Tuc?: 0748.148.732

PR ? Iulia Gorneanu: 0723.147.281

12.08.2013

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine