Numarul Curent

Decembrie 2018
L m M J V S D
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Hoinari pe c?r?rile Coziei

Suntem ?n sta?iunea balnear? C?ciulata, acolo unde Oltul ??i unduie?te meandrele, curg?ndu-?i clipele legendare sub rugile sfinte ale M?n?stirii Cozia, acolo unde ?i ast?zi domne?te b?tr?na umbr? a lui Mircea?

Ridic?ndu-ne privirile spre ?n?l?imi, ?n forme crenelate, z?rim crestele mun?ilor Cozia, av?ndu-?i ?n?l?imea maxim? ?n v?rful Cozia (1668 m), cunoscut ?i sub toponimul de Ciuha Mare - 1668 m.

?ntotdeauna este placut? aceast? senza?ie de a privi de jos obiectivul nostru ?i de-a avea ?ansa de-a exclama: ? Dar nu avem cum s? facem doar 7 ore p?n? sus??

A?adar, iat?-ne pornind la drum c?tre primul nostru obiectiv intermediar, ?i-anume: M?n?stirea St?ni?oara, simbol al sfin?eniei ?n sufletul de piatr? al Mun?ilor Cozia. ?Aceasta a fost ctitorit? ?n anul 1747. Mai t?rziu, ?n anul 1788, blestemul otoman s-a ?ndreptat ?i spre aceste ?inuturi iar l?ca?ul de ?nchin?ciune a fost pustiit de turci. Actualul a?ez?m?nt monahal, ?n forma pe care o reg?sim ?i ast?zi, a fost reconstruit ?n perioada 1903-1908.

Cu rucsacii preg?ti?i ?i respir?nd aerul curat de munte pornim la drum, bucuro?i de seninul care avea s? ne motiveze fiecare pas spre ?mp?r??ia crestelor. Pornim spre barajul Turnu, peste care vom trece, continu?ndu-ne drumul spre dreapta unde vom lasa ?n urma noastr? a?ez?m?ntul ruiniform Arutela ?i vechiul drum strategic roman. Aproximativ la 50 m de c?nd vom dep??i ruinele cet??ii, ne vom orienta spre intrarea ?n p?dure, de unde vom alege drumul pr?fuit marcat cu dung? galben?. Din acest punct, p?n? la Poiana Mu?e?el vom urca o pant? sus?inut? ?n aproximativ 30 minute. Este primul nostru efort mai pronun?at pe care-l vom dep??i cu ?nd?rjire, fiind con?tien?i ?i mai ales, motiva?i de feeria Coziei, feerie pe care o vom descoperi la fiecare pas f?cut.

Ajun?i ?n Poiana Mu?e?el, descoperim o lume pitoreasc?, ?mbr?cat? ?n straie verzi, locul ideal pentru o st?n? ?n care v?cu?ele p??teau f?r? ca vreo urm? de urbanizare s? le deranjeze. Este momentul unui prim popas pentru a contempla z?rile. Privind ?napoi z?ream diferen?a de nivel pe care am str?b?tut-o ?i admiram frumoasele lacuri pe care Oltul le formeaz? ?n curgerea sa lin?. Dincolo de lacul Turnu, Oltul ??i continu? ?erpuirile, fermec?nd ochii tuturor celor care vor str?bate acest pitoresc defileu.

E timpul s? ne continu?m drumul, ocolind st?na prin partea st?nga ?i ne vom ghida dup? poteca care abia-abia se z?rea prin iarba deas?. Cu mult? aten?ie ne descurc?m ?i ajungem la o prim? bifurca?ie de drumuri. De-aici, vom continua drume?ia orient?ndu-ne dup? marcajul dung? galben?, prin dreapta, intr?nd ?n lumea fo?netelor p?durii umbroase. Pe c?r?rile p?durii v?ntul poart? ?n valsuri nesf?r?ite frunzele care vor rugini ?i-?i vor fo?ni finalul a toamna oar?. Aveam ?n fa?a noastr? o bog??ie de culori, un r?sf?? cromatic de care ne bucuram, mai ales c? poteca era foarte vizibil? iar terenul neted.

Nici nu ne-am dat seama c?nd au trecut cele 40 de minute timp ?n care am ajuns de la st?na din Poiana La Mu?e?el ?ntr-un nou lumini?, ?n mijlocul c?ruia g?sim amenajat un refugiu ?i-o troi?a. Este locul, numit sugestiv ? Poiana La Troi??. De-aici, cu fiecare pas pe care-l f?ceam ne apropiam din ce ?n ce mai mult de altarul de st?nc? al mun?ilor Cozia. ?n unele por?iuni, ?ndep?rt?ndu-ne pu?in de traseu, ne coco?am pe st?nci, dincolo de care descopeream adev?rate puncte belvedere. Z?rile ni se deschideau ?i astfel ?n?elegeam suprema?ia mun?ilor ?i mai ales, ?n?elegam c?t mai aveam de urcat p?n? ?n v?rf. ?ns? frumuse?ea ?i s?lb?ticia acestor z?ri ne motivau s? continu?m drumul, fur?nd prin ochii min?ii fiecare col? de st?nc?, fiecare zbor al vulturilor f?lf?indu-?i ?n zboruri?libertatea.

Dup? aproximativ 1h ?i 30 minute de la plecarea din Poiana La Troi??, ajungeam ?n fa?a M?n?stirii St?ni?oara. Aici descopeream sfin?enia mun?ilor Cozia, locul ?n care rug?ciunea se ?mprietene?te cu ecoul muntelui, locul ?n care clopotele r?sun? din inima p?durilor, din sufletul st?ncilor.

Este vremea unui nou popas pentru a sta ?i-a cugeta, pentru a ?n?elege ?i mai mult lini?tea acestor locuri binecuv?ntate de religie, de natur? ?i legende.

Sf?r?itul primei p?r?i

Text ?i fotografii: Cristian-Alexandru CATAN?

31.07.13

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine