Numarul Curent

Ianuarie 2019
L m M J V S D
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Nedeea Mun?ilor, Fundata, Brasov - 20- 21 Iulie

S?rb?toarea ?Nedeea Mun?ilor? a fost atestat? documentar ?nc? din 1373 ?i continu? o alt? s?rb?toare pastoral? -?S?ntilia?- care era organizat??pe Muntele S?ntilie, situat la grani?a dintre Bran, Muscel ?i D?mbovi?a. La Fundata este hotarul dintre Transilvania ?i ?ara Rom?neasc?, locul unde ?n trecut ciobanii coborau cu oile ?i f?ceau diverse schimburi.?Pe l?ng? prezentarea de produse tradi?ionale (br?nz? ?n coaj? de brad, ca? afumat, pastram?), din programul festivalului au f?cut parte hora Nedeii, focul de tab?r? ?i numeroase recitaluri.La aceste manifest?ri s-a ad?ugat ?i parada portului popular.La t?rgul de dou? ??ri, oamenii veneau ?n trecut pentru schimburi de br?nz?, unelte de lucru, haine, dar ?i pentru alte ?ntocmeli precum m?ritatul fetelor. P?rin?ii tinerilor se ?n?elegeau dinainte ?n privin?a c?s?toriilor, iar la ?Nedeea Mun?ilor? ??i d?deau acordul total.

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine