Numarul Curent

Decembrie 2018
L m M J V S D
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Expozi?ie dedicat? pictorului ?tefan Luchian, deschis? la Muzeul Na?ional Cotroceni

Va asteptam la Muzeul National Cotroceni, unde pana pe 31 August se poate vizita Expozitia dedicata pictorului Stefan Luchian!

Realizat? ?n colaborare cu 16 prestigioase institu?ii din Bucure?ti ?i din ?ar?: Muzeul Na?ional de Art? al Rom?niei, Biblioteca Academiei Rom?ne, Muzeul de Art? Craiova, Muzeul Jude?ean de Art? Prahova ?Ion Ionescu-Quintus?, Complexul Muzeal Na?ional ?Moldova? Ia?i, Muzeul Na?ional Brukenthal Sibiu, Muzeul de Art? Bra?ov, Complexul Muzeal ?Iulian Antonescu? Bac?u, Muzeul Jude?ean Boto?ani, Complexul Muzeal Arad, Muzeul de Art? Cluj-Napoca, Muzeul de Art? Constan?a, Muzeul Na?ional de Istorie a Rom?niei, Muzeul Municipiului Bucure?ti, Muzeul Regiunii Por?ile de Fier Drobeta-Turnu Severin, Institutul de Cercet?ri Eco-Muzeale Tulcea - Muzeul de Art?, expozi?ia este prilejuit? de ?mplinirea a 145 de ani de la na?terea celui care a fost numit ?poetul plastic al florilor? ?i ?cel mai mare artist pictor, dup? Grigorescu?.

?

?tefan Luchian s-a n?scut la 1 februarie 1868 la ?tef?ne?ti, jude?ul Boto?ani, iar din 1873, s-a mutat ?mpreun? cu familia la Bucure?ti, urm?nd clasele primare la Gimnaziul Sf. Sava.
Din 1885, ?tefan Luchian, a c?rui voca?ie de pictor s-a manifestat ?nc? din copil?rie, s-a ?nscris la ?coala Na?ional? de Arte Frumoase din Bucure?ti, pe care a absolvit-o ?n 1889. ?n toat? aceast? perioad? de formare, maestru i-a fost Nicolae Grigorescu. ?n 1889 a plecat la M?nchen unde a studiat dou? semestre la Akademie der Bildenden K?nste, dup? care, ?n 1890 a revenit ?n ?ar?, particip?nd cu lucr?ri, la expozi?ia organizat? la Ateneu de asocia?ia Cercul Artisitic.

?n cursul anului 1892 ?tefan Luchian a plecat la Paris, unde a studiat la Academia Julian, lucr?nd cu W. Bouguereau ?i Tony Robert-Fleury, fiind influen?at de pictorii impresioni?ti Manet ?i Degas. ?n 1894 a expus opt lucr?ri la Expozi?ia arti?tilor ?n via??, deschis? la Ateneu, prilej cu care a fost premiat cu medalia a III-a. ?n februarie 1898 a deschis expozi?ia Societ??ii Ileana, unde a participat cu 20 de lucr?ri, pictura sa fiind ?nt?mpinat? elogios de critic?, iar ?n cursul anului 1900 a participat cu dou? pasteluri la Expozi?ia Universal? de la Paris.


?n cursul anilor 1901-1902 s-au manifestat primele semne ale bolii care l-a r?pus - o afec?iune a m?duvei spin?rii, maladie cunoscut? sub numele de scleroz? multipl? - care, dup? amelior?ri trec?toare, altern?nd cu noi agrav?ri, l-a l?sat infirm pentru tot restul vie?ii. Luchian a continuat s? picteze, particip?nd la expozi?ii personale ?i de grup ?i fond?nd, al?turi de al?i arti?ti, societatea Tinerimea artistic? (1901), la ale c?rei expozi?ii anuale va participa ?n mod constant. Din 1909, ?tefan Luchian a fost ?intuit ?n fotoliu, reu?ind totu?i s? creeze opere nemuritoare.
C?tre sf?r?itul vie?ii nu mai putea ?ine penelul cu degetele paralizate, pun?nd pe cineva s? i-l lege de ?ncheietura m?inii. Dup? ani de lupt? cu boala ?i de suferin??, ?tefan Luchian s-a stins din via?? la 28 iunie 1916.

Expozi?ia organizat? la ini?iativa Muzeului Na?ional Cotroceni cuprinde un num?r de peste 100 de lucr?ri de o mare valoare patrimonial?, eviden?iind ?n remarcabile uleiuri pe p?nz? ?i carton, pasteluri, acuarele, c?rbune, tu? ?i creion ?ntreaga tematic? a crea?iei lui ?tefan Luchian: flori, peisaje, portrete, natur? static?, nuduri. ?n expozi?ie se afl? ?i obiecte personale ale pictorului: ?evalet, penel, cutia de culori, scaun, basc?, al?turi de un bust al artistului, semnat de sculptorul Dimitrie Paciurea.

Printre lucr?rile ce sintetizeaz? opera sa, ?i care se reg?sesc ?n cadrul expozi?iei amintim: Autoportret (acuarel?), Autoportret (u/c), Portretul lui Mihai Eminescu (c?rbune), Trandafiri (pastel), Trandafiri albi (u/c), Anemone (pastel, 1905), Garoafe (u/c), Crizanteme ?n vas (pastel), Alb?strele (u/c), Maci ?i spice ?n ulcic? (u/p), Natur? moart? - flori (u/p), Mere (u/p), Vi?ine (acuarel? 1902-1904), Femeie cu p?l?rie ro?ie ?i voalet? (pastel), Ro?ior (Ofi?er rom?n c?lare) (u/p), Margine de cr?ng (u/p), Peisaj (pastel), Car cu boi dejuga?i (pastel), P?stori?a (u/c), Nud culcat ?n peisaj (acuarel?), Vara ?i Toamna (schi?e pentru panouri decorative ?n vederea decor?rii casei lui Victor Antonescu, din anii 1900-0901) etc.
Expozi?ia ??tefan Luchian - univers artistic? continu? proiectul ini?iat de Muzeul Na?ional Cotroceni, legat de readucerea ?n aten?ia marelui public a unor opere de o inestimabil? valoare, semnate de mari clasici ai picturii rom?ne?ti: Carol Popp de Szathmari, Theodor Aman, Nicolae Grigorescu, Nicolae Tonitza, Nicolae D?r?scu, Theodor Pallady, Rudolf Schweitzer Cump?na, Iosif Iser.

?

VIZITARE

Expozi?ia poate fi vizitat? ?n perioada 12 iunie - 31 august 2013, de mar?i p?n? duminic? ?ntre orele 9.30 -17.30, tarif vizitare - 10 lei ?i beneficiaz? de un album color, care se poate achizi?iona de la magazinul de prezentare al muzeului, deschis ?ntre orele 9.30 - 17.30.
Vernisajul a fost urmat de la orele 19.00 de un concert cu lucr?ri semnate Johann Sebastian Bach - compozitorul preferat al pictorului ?tefan Luchian - concert sus?inut de Marin Cazacu - violoncel, Simina Croitoru - vioar?, Clementina Ciucu - pian.

Muzeul Na?ional Cotroceni
Bulevardul Geniului nr.1, sector 6, Bucure?ti, Rom?nia

http://www.muzeulcotroceni.ro

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine