Numarul Curent

Noiembrie 2018
L m M J V S D
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Cadouri, cadouri - cu ?i pentru turism

Suntem ?nc?nta?i de faptul c??un num?r din ce ?n ce mai tare de turi?ti ne calc?? pragurile pensiunilor. Desigur c???i vom trata cu ospitalitatea caracteristic?,??i vom primi ?n ?familia noastr??, le vom ?mp?rt??i tradi?iile ?i obiceiurile locurilor ?i vom avea ca rezultat un turist sau un grup de turi?ti mai mult dec?t mul?umi?i de serviicile noastre. Dar nu este de ajuns...

Proprietarii de pensiuni trebuie s??priveasc?? ?i dincolo de aceste servicii pe care le ofer? ?i s? apeleze la adev?rate instrumente ce-?i au bazele ?n marketingul zilelor noastre, mai exact, ?n marketingul turistic. ?i acum ne referim la fidelizarea at?t a clien?ilor no?tri c?t ?i a poten?ialilor clien?i. Astfel, proprietarii de pensiuni pot apela de voucherele de reduceri care pot fi folosite ?n mai multe feluri. Fie pot fi ?nm?nate turi?tilor deja caza?i, astfel ace??ia put?nd beneficia de o reducere ulterioar?, la urm?torul sejur turistic, fie vouchere cu reduceri pentru poten?ialii clien?i, vouchere ce pot fi ?nm?nate ?n cadrul diverselor manifest?ri tip t?rguri de turism.

De asemenea, lu?nd drept exemplu conceptul ?cutia de cadouri Happybox? ce reprezint? o selec?ie format? din sejururi turistice la pensiuni din diverse col?uri ale ??rii, ne putem da seama de importan?a ?nscrierii noastre ca pensiune, ?ntr-o astfel de campanie. Vom beneficia at?t de promovare de imagine c?t ?i de viitori turi?ti. Totodat?, aceasta este ?i o variant? c??tig?toare pentru turi?ti, deoarece ei pot opta ?n func?ie de preferin?e pentru regiunea pe care o doresc, pentru gradul de clasificare a pensiunii respective, sau ??i pot alege cele mai potrivite pachetele de agrement.

Iat?, a?adar cum ?ntr-o ?cutie-cadou?, meleaguri precum:Bran-Moieciu, Bucovina, Maramure?ul, Ardealul, Delta Dun?rii sau Banatul se prind ?n hor? ?i-?i vor a?tepta viitorii vizitatori.

Partenerii no?tri, ?Happybox Rom?nia?, au intrat pe pia?a cadourilor? tip experien?e cu 7 cutii cadou: Relax&Beauty, Sport&Fun, Aventur?, Invita?ie ?n Ora?, Experien?e Diverse, Sejur ?n Doi ?i Escapad? de Lux. Acestea sunt organizate ?n func?ie de tematica experien?elor incluse ?i de pre?ul acestora, acumul?nd peste 400 de activit??i, la alegere, din Bucure?ti ?i din ?ar?. Fiecare cutie happybox con?ine o bro?ur?, ?n care sunt prezentate experien?ele propuse ?i loca?iile partenere, ?i un voucher care se va? folosi ca metod? de plat?.

A??fi oric?nd ?nc?ntat??s??primesc un asemenea cadou ?i mai ales m-a??bucura ca ?i eu la r?ndul meu s??fac un asemenea cadou. Este o solu?ie ideal?, un cadou original ?i mai ales genul de cadou pe care ?l putem face oric?nd, nu doar ?n perioada S?rb?torilor.

?

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine