Numarul Curent

Ianuarie 2019
L m M J V S D
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Salonul Interna?ional de Vinuri VinVest, Timi?oara 2013

?n perioada 19-21 aprilie, ?n incinta Centrului Regional de Afaceri ?din Timi?oara a avut loc evenimentul jubiliar? - Salonul Interna?ional de Vinuri VinVest, ajuns la edi?ia cu num?rul 10. Au trecut zeci ani frumo?i cu manifest?ri ?ncununate de succese, reu?ite adunate ?n tolba anilor, 10 ani ?n care D-na Lucia P?rvu s-a preocupat s? fac? din excelen?a organiz?rii o adev?rat? art?. Rezultatele se v?d ?n prezent, c?nd iat? c? Salonul de Vinuri nu ?mb?tr?ne?te ci se maturizeaz? frumos, cresc?nd ?n valoare, asemeni vinurilor nobile.

Locul, povestea ?i actorii principali

La edi?ia din acest an au fost prezen?i nu mai pu?in de 45 de expozan?i din industria vinului (produc?tori, distribuitori, servicii pentru vinifica?ie, produc?tori de material s?ditor).

?n cadrul deschiderii oficiale a salonului au fost prezen?i: Dl. Marian Vasile - Vicepre?edintele Consiliului Jude?ean Timi? , ?n calitate de partener, Dl. Georgic? Cornu - Pre?edintele Camerei de Comer?, Industrie ?i Agricultur? Timi?, D-na. Florica Chiri?? - Coorganizator ?i Director al Centrului Regional de Afaceri Timi?oara, Dl. Dan Boboc -? Pre?edintele Asocia?iei Degust?torilor Autoriza?i din Rom?nia ?i nu ?n ultimul r?nd, Ordinul de Cavaleri ai Vinului Szent Vince din Szeged, nelipsi?i ai fiec?rei edi?ii.

?

Timp de 3 zile vizitatorii veni?i ?n num?r foarte mare au avut ocazia s? deguste, s? savureze ?i s? aleag? ce-ar putea achizi?iona, dintr-un total de 499 de soiuri de vin oferite de cei 25 de produc?tori prezen?i.? Ca ?i trend aferent anului 2013 putem ?nclina balan?a spre vinurile tinere.

?

?

?

?n cadrul Salonului Interna?ional de Vinuri VINVEST 2013 ne-am bucurat de vinuri provenite din principalele meleaguri viticole ale Rom?niei dar ?i din afara grani?elor. Astfel, pornind c?l?toria noastr? din Vest am remarcat prezen?a Cramelor Reca?, Petro Vaselo ?i domeniile Sara, m?ndre reprezentante ale Banatului, al?turi de Cramele Wine Princess din Podgoriile Mini?ului. Cobor?nd spre? Oltenia, remarc?m crama Opri?or reprezent?nd zona mehedin?ean? ?i domeniile S?mbure?ti. Ajunegm ?n Muntenia ?i ne-am bucurat de prezen?a Agrofam Holding Fete?ti ?i SC Intervitt SRL din Zimnicea. Ne continuam c?l?toria spre zona subcarpatic?, mai exact la curbur? unde-i ?nt?lnim pe cei de la SCDVV Pietroasa, continu?nd mai apoi cu Budureasca, crama Bazilescu, domeniile Dealu Mare Urla?i ?i domeniile Anastasia. Dobrogea a fost reprezentat? de WineRo cu vinurile Alira iar regiunea Moldovei a fost reprezentat? cu cinste de casa de vinuri Cotnari. C?l?toria noastr? prin ?ar? se ?ncheie ?n centrul arcului carpatic, unde Transilvania? a fost prezent? prin: Jidvei, domeniile Boeru, Liliac The Wine of Transilvania ?i SCDV Blaj.

?

P?r?sind grani?ele ??rii avem s? descoperm savoarea ?i pove?tile vinurilor din Spania (crama Borha), Italia (Marvin Wine), Germania (Moez Gmbh), Fran?a, SUA ?i Chile (Heinrig Distribution).

De asemenea, ?n cadrul Salonului ?au fost prezen?i produc?tori de tehnic? de ?mbuteliere (Valdo Invest, Triago, TM Inox), sticl?rie (Vitrometan, Stirom), butoaie (Unicom Wood Production), dar ?i material s?ditor (Jitotim-Prod).

Concursul Na?ional de Vinuri ?i B?uturi Alcoolice ? Edi?ia Nr. XVIII

Cu ocazia Salonului Interna?ional de Vinuri, Asocia?ia Degust?torilor Autoriza?i din Rom?nia (ADAR) ?i Organiza?ia Na?ional? Interprofesional? Vitivinicol? (ONIV) au organizat cea de-a VIII-a edi?ie a Concursului Na?ional de Vinuri ?i B?uturi Alcoolice.? Dintr-un total de 121 de probe ?nscrie ?n concurs juriul format din speciali?ti din domeniu a deliberat ?i a premiat ?n cadrul Salonului cele mai bune probe.

Premian?ii:

Vinuri albe - Marele premiu pentru Cramele Reca? cu vinul Chardonay ?Coco?ul dintre vii? - 2012. La aceast? categorie au fost acordate 12 medalii de aur ?i 6 medalii de argint.

Vinuri ro?ii - Marele premiu pentru Crama Budureasca, cu vinul Shiraz Budureasca - 2011. La aceea?i categorie s-au mai acordat 9 medalii de aur ?i 4 de argint.

Spumante - Medalie de aur ?pentru Vigna, - Cramele Banat Reca? Bendis, un vin din 2012.

Distilate - Marele premiu pentru Vincon Vrancea cu Jad Vinars din 1978.

Text ?i Fotografii: Cristian-Alexandru CATAN?

Iunie, 2013

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine