Numarul Curent

Ianuarie 2019
L m M J V S D
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Expozi?ie omagial? Viorel M?rginean

Miercuri, 5 iunie 2013, la orele 18:00, la Palatul Academiei din Pia?a Roman?, a avut loc Vernisajul expozi?iei omagiale "?nt?lniri semnificative" ?i lansarea albumului pictorului Viorel M?rginean. Expozi?ia face parte din seria de manifest?ri organizate cu ocazia s?rb?toririi unui secol de existen?? (1913-2013) a Academiei de Studii Economice din Bucure?ti.

"Culoare ?n mi?care, pas?re zbur?nd?, s?nge al privirii, negru de p?m?nt. Splendoare a vederii din afar? -voi d'oiseau - cum ar fi spus alt?dat? Baudelaire, el ?nsu?i ?ndr?gostit de pictorii lui", comentariul poetic rostit de Nichita Stanescu, inventat pe m?sura ce privea filmul "Culorile Zborului" - o pelicul? ?nchinat? crea?iei picturale a lui Viorel M?rginean, semnat? Mircea Pl?ng?u, sub supravegherea lui Geo Saizescu.

?

Viorel M?rginean a reu?it cu migala bijutierului ?i pasul c?l?torului s? ?mbine cu me?te?ugul pensulei voca?ia na?ional? topit? ?ntr-o larg? respira?ie planetar?. De aici vine dragostea artistului, care se ?ntoarce mereu ?i mereu, dup? lungi c?l?torii, spre spiritu! care ?ine treaz? voin?a din cantonul p?durarului ?n care a v?zut lumina zilei.

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine