Numarul Curent

Ianuarie 2019
L m M J V S D
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Maramure? ?ntre Mara ?i Cos?u ? plai cu flori ?i poten?ial turistic

Mara ?i Cos?u sunt dou? dintre r?urile care traverseaz? ?ara Maramure?ului. ?i pentru c? zona dintre albiile celor dou? r?uri nu este tot at?t de promovat? precum obiectivele de necontestat ale regiunii (printre care Cimitirul Vesel din S?p?n?a ?i M?n?stirea B?rsana), v? provoc?m s?-i descoperi?i frumuse?ile.

Acest p?m?nt al dacilor liberi, cu care maramure?enii se m?ndresc, ?nc? ??i p?streaz? -simbolic doar - ?mp?r?irea social? organizat? pe neamuri ?i familii de neme?i. Poarta de lemn a r?mas un semn de distinc?ie social?, iar proprietarii ? din ce ?n ce mai pu?ini ? aleg diverse motive tradi?ionale pentru sculptura ?n lemn. Cele mai ?nt?lnite sunt simbolurile solare, pomul vie?ii ?i dintele de lup. Scuptura por?ilor este avantajat? de localizarea geografic? ?n etajul stejarului, lemn folosit pentru acest me?te?ug.

Pe l?ng? me?terii ?n lemn, ?n satele dintre Mara ?i Cos?u (Bude?ti, S?rbi, C?line?ti, Corne?ti, Fere?ti, Ocna ?ugatag, Breb ?i Hoteni) g?sim gospodari care fac unelte agricole, al?ii care ?mpletesc garduri de nuiele, care a?az? sc?ri?a ?n sticla de horinc? ?i me?teri care fac celebrele clopuri purtate de b?rba?i.

Doamnele se ?ndeletnicesc cu ?es?turile ?i cusutul c?m??ilor la m?n?. ?n acest an, maramure?encele s-au ?ntrecut s? coase ?cea mai m?ndr? c?ma??? pentru prima edi?ie a concursului organizat de Funda?ia Social-Cultural? pentru Democra?ie, Identidate, Unitate, Generozitate ?i Ac?iune. ?Credem ?n monumente, dar credem mai ales ?n oameni. Sunt oameni care cunosc Maramure?ul, ??i iubesc locurile ?i vor s? fac? ceva pentru promovarea acestora?, ne spune ?Georgeta Iuga, directoarea funda?iei.

Dac? este tradi?ie, cu siguran?? nu lipsesc obiceiurile. Moro?anii din aceast? zon? p?streaz? una dintre cele mai vechi s?rb?tori agrare rom?ne?ti ? T?njaua de pe Mara, la Hoteni - c?nd este s?rb?torit cel mai harnic gospodar din sat. La astfel de s?rb?toare, de la mic la mare, oamenii sunt ?mbr?ca?i ?n costume populare. Fiecare sat ??i are codul s?u vestimentar: femeile poart? zadii cu anumite culori ?i c?m??i cu ornamente specifice, iar b?rba?ii se ?recunosc? dup? clopul purtat (zg?rdanul din jurul clopului are diferite culori).

Obiective turistice ?ntre Mara ?i Cos?u

Civiliza?iei lemnului din regiune stau m?rturie ?i numeroasele biserici din lemn, ?n p?r?ile Josani ?i Susani ale fiec?rui sat. Dou? biserici au fost incluse ?n patrimoniul UNESCO ?n 1999, biserica ?Sf. Paraschiva? din Dese?ti ?i biserica ?Sf. Nicolae? din Bude?ti Josani. Cea din urm? dateaz? din 1643 ?i are ?n pridvor c?ma?a de zale a legendarului haiduc Pintea Viteazul. R?m?nem ?n latura religioas? ?i v? recomand?m casa parohial? Breb din 1904, din satul, unic? ?n Maramure? ?i declarat? monument istoric. Unice sunt ?i crucile celtice pe care le pute?i vedea prin cimitire, cruci ?ncadrate ?ntr-o roat? ?i cu simboluri solare. Nu sunt ?nc? descoperiri arheologice care s? explice aceast? prezen?? ?i nici cel?ii nu au c?lcat ?n Maramure?...

?n satul Breb, Prin?ul mo?tenitor al Marii Britanii Charles de?ine patru case tradi?ionale. Aceast? a?ezare de gospod?rii se afl? la poalele Crestei Coco?ului. Dar ?nainte de a v? aventura ?n cele 4 ore de traseu forestier, trece?i prin T?ul Mor?renilor. Alte rezerva?ii ?ntre Mara ?i Cos?u sunt T?urile Chendroaiei, T?urile ?i turb?ria de la Hoteni, P?durea Cr?iasca, Cheile T?tarului ?i Iezerul Mare ?i Mla?tina Vl??inescu.

Consiliul Jude?ean Maramure? a organizat ?n perioada 7-9 mai 2013 un tur de familiarizare a jurnali?tilor ?n cadrul proiectului ?Mo?tenire maramure?ean? ?ntre Mara ?i Cos?u?. Pentru etalii suplimentare despre regiune ?i proiect: www.maracosau.ro

Text si fotografii: Daniela BULARDA

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine