Numarul Curent

Ianuarie 2019
L m M J V S D
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Hortus-Florshow Rom?nia ? Zilele Horticulturii bucure?tene 16-19 Mai 2013

Pavilion ?i zone externe din cadrul Universit??ii de ?tiinte Agronomice ?i Medicin? Veterinar? din Bucure?ti

Intrare liber? / Program: 10-18

?ntre 16 ?i 19 mai 2013, va avea loc a doua edi?ie a HORTUS FLORSHOW ROM?NIA, eveniment dedicat Floriculturii, ?mbog??it ?n acest an cu prezen?a sectorului horticol. Evenimentul se va desf??ura ?n dou? zone distincte, ?n func?ie de principalele categorii de beneficiari c?rora li se adreseaz?: profesioni?tii din sector ?i publicul larg.

?


Zona dedicat? profesioni?tilor se afl? ?n interiorul Pavilionului amenajat ?n Sala "Agronomia" din campusul Universit??ii de ?tiin?e Agronomice ?i Medicin? Veterinar?: aici vor fi prezente firme rom?ne?ti ?i din str?in?tate ce ??i vor expune produsele ?i nout??ile. Obiectivul manifest?rii este acela de a crea contacte directe ?ntre produc?tori ?i comercian?ii din sectorul horticol, folosind un model expozi?ional inovator ?i atr?g?tor din punct de vedere al raportului costuri/beneficii.
Zona extern? din jurul Pavilionului "Agronomia" va g?zdui expozi?ia dedicat? publicului larg; accesul va fi liber. ?n aceast? zon?, vizitatorii vor g?si cele mai bune solu?ii ?i produse horticole pentru cas? ?i gr?din?: semin?e ?i r?saduri de legume ?i flori, plante ornamentale, unelte, utilaje, accesorii ?i produse agricole tradi?ionale.
HORTUS FLORSHOW prevede ?i o serie de evenimente colaterale: conferin?e tematice, cursuri de formare pentru studen?i ?i profesioni?ti, seminarii tehnico-?tiin?ifice ?i ini?iative de sensibilizare adresate ?colilor ?i publicului larg.
To?i vizitatorii, at?t persoane private c?t ?i societ??i, vor avea acces liber ?n spa?iile dedicate evenimentului.

ORGANIZATOR
Societatea Green Box are drept activitate principal? gestionarea pavilionului cu o suprafa?? de 7.000 mp dedicat Floriculturii, situat ?n cadrul platformei agroalimentare Verona Mercato.
Aici sunt organizate manifest?ri expozi?ionale de sector ce sprijin? filiera florilor ?i a plantelor ornamentale. Green Box mai organizez? evenimente ?i ini?iative expozi?ionale dedicate altor domenii dec?t cel floricol, ?n diverse loca?ii, situate ?n afara acestei zone

Pentru Program si alte detalii: http://www.florshowromania.ro/pdf/prog_2013.pdf si http://www.florshowromania.ro/

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine