Numarul Curent

Ianuarie 2019
L m M J V S D
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Va invitam la Ziua Satului Rom?nesc la Muzeul Na?ional al Satului ?Dimitrie Gusti?, Bucuresti

ANTREC Rom?nia ?i Revista Vacan?e la ?ar? vor fi prezente la aniversarea satului rom?nesc ?n cadrul Muzeului Na?ional al Satului ?Dimitrie Gusti?, av?nd un spa?iu special amenajat la Gospod?ria Moi?eni ( ?n partea dreapta de la intrarea principal? ?n Muzeu).

Avem bucuria de a v? invita s? ne fi?i al?turi ?n zilele de s?mb?t? - 18 Mai 2013 ?i Duminica - 19 Mai 2013. V? vom a?tepta s? ne r?sfoi?i ?i s? achizi?iona?i ultimile numere ale Revistei Vacan?e la ?ar? dar ?i colec?iile speciale din cei 9 ani de existen??.

?n spa?iul de prezentare special amanejat ?n cadrul Gospod?riei Moi?eni, colegii no?tri de la filialele ANTREC din teritoriu, al?turi de proprietarii de pensiuni, v? vor prezenta oferte speciale, sejururi ?i pachete turistice din toate col?urile ??rii.

?n ziua de Duminic? ? 19 Mai 2013 ? ANTREC Rom?nia ?i Revista Vacan?e la ?ar? v? invit? s? s?rb?tori?i Ziua Satului Rom?nesc cu muzic?, dans ?i voie bun?, ?ntr-o atmosfer? tradi?ional? asigurat? de invita?ii speciali veni?i tocmai din zona Bran-Moieciu: D-na Ionela Bran ? ?ndr?git? interpret? de muzic? popular?, Ansamblul folcloric Poarta Dorului ? Bran, Grupul Legenda Branului ( elevi de cls.a-II-a ? a-VI-a) ?al?turi de ansamblul de dansuri populare din clasa preg?titoare (copii de 6-7 ani) ai Scolii Gimnaziale din Moieciu ? Director Prof. Marius Olteanu.

?

V? a?tept?m cu drag!

?

Muzeul Na?ional al Satului ?Dimitrie Gusti? organizeaz? ?n perioada 17-19 mai 2013 evenimentul ANIVERSAREA MUZEULUI SATULUI ? 77 DE ANI. Cu acest prilej, sunt s?rb?tori?i cei 77 de ani de la ?nfiin?area Muzeului Satului, precum ?i ctitorii s?i, Dimitrie Gusti ?i ?coala Sociologic? de la Bucure?ti ?i Gheorghe Foc?a. De asemenea, anul 2013 este anul omagial al Sfin?ilor ?mp?ra?i Constantin ?i Elena.

PROGRAM

Vineri, 17 mai ? ZIUA MUZEULUI SATULUI *

12.00?? Primire oaspe?i cu onoruri militare

Asocia?ia Tradi?ia militar? ? Bucure?ti, Pre?edinte ? Mircea Stoica

(intrarea in muzeu)

Deschidere festivitate

Imnul Rom?niei

Imnul Regal

Corul Regal

Coordonator ? R?zvan R?dos

Bun venit la aniversare!

Conf. univ. Dr. Paula Popoiu ? Director general

Muzica Militar? a Jandarmeriei Rom?ne ? Bucure?ti

Dirijor ? George Preda

Forma?ia vocal-instrumental? de muzic? veche Anton Pann

Coordonator ? Dr. Constantin R?ileanu

Corul SOUND ? Bucure?ti

Dirijor ? prof. Voicu Popescu

Dans ??r?nesc ? prelucr?ri lirice

Cvartetul D`arco

Francesca Nicolae, Silvia Stanciu, Alexandru Cri?an, Mladen Spasinovici

Gelu Voicu ?i Taraful L?utarii din Teleorman

Cornelia Tihon

Statui vivante ? D. Gusti, Gh. Foc?a, H. H. Stahl, V. I. Popa

Actorii ? Costin Teodorescu, Ruxandra Maniu, Andreea T?nase, Lucia Dumitrescu

14.00?? 2013 - Anul ?omagial al Sfin?ilor ?mp?ra?i Constantin ?i Elena Sfin?ii ?mp?ra?i ?n icoana contemporan? ? expozi?ie de icoane ????????????????? ???(Casa Glod)

?

14..30? Lansare de carte ? ?colile Spiru Haret. Proiect AFCN

Invita?i: Dr. Segiu Nistor, Petru Mortu, Mircea Diaconu

?

16.00?? Sahia Film - proiec?ii film documentar?????? ??????????? ?? ???????????????????? (Sala Victor Ion Popa)

?

18.00?? Arta dialogului cu Harry & Aida Tavitian

?

11.00 ? 13.00? Pute?i participa la ateliere de crea?ie: modelaj ?n lut ? Ileana Mih?ilescu ????? ??????????? ???(Casa Glod)

?

11.00 ? 19.00? Pute?i vizita Expozi?ia de gravur? - Monumente reprezentative din Oltenia ?i Muntenia, ?n crea?ia graficianului Anton Kaindl?? ?????????????????????????????????? ?????????(Sala Gh. Foc?a)

?

12.00 ? 19.00? T?rgul me?terilor populari

?

S?mb?t?, 18 mai ? ZIUA INTERNA?IONAL? A MUZEELOR

DUP?-AMIAZA MUZEULUI SATULUI *

10.30 ??Constructor pentru o zi ? atelier de bricolaj cu Irina, Oana ?i Livia R?itaru

(Sala de pedagogie muzeal?)

11.00?? S?mb?ta de basm - Pove?ti nemuritoare ? Clasa 1e ?i Teatrul Zurli

Invita?i surpriz? ??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ????????(Scena Dumitra)

12.00?? Ritmuri muzicale

Orchestra Momentum ? Bucure?ti

Dirijor ? Vlad Mateescu

12.30?? A?a c?nt? turdenii

Gheorghe Turda ? lansare C D

13.30?? Recunoa?te?i obiectele! ? Concurs

Coordonatori: Raluca Dan, Cornel Dumitrescu??????????????????????????? ???? ??(Scena Dumitra)

*15.00 Dialog interetnic

Ansamblul folcloric Orfeas al Uniunii Elenilor ? Filiala Ploie?ti

Coordonator ? Bogdan Anagnastopol

Ans. Serenada al Ligii Albanezilor din Rom?nia

Coordonator ? ?tefan Corbu

Ansamblul Hora al Comunit??ii Evreilor ? Bucure?ti

Coordonator ? Gabriela Buc??ic?

17.00?? Sahia Film? - proiec?ii film documentar????????????????? ?? ??????????????????(Sala Victor Ion Popa)

18.00?? Dialog muzical

Tudor Ungureanu, Ansamblul folcloric ?tefan Vod? - C?priana, Republica Moldova ?i

Ion Cre?eanu ? Voineasa, Olt

19.00?? De dincolo de Prut ?doine din Basarabia

Tudor Ungureanu - C?priana, Republica Moldova ???????????????????????(Cl?dire Kiseleff? 30)

11.00 ? 13.00? Pute?i participa la ateliere de crea?ie: ol?rit ? Irinel Miu?oiu ?????????????????????????? ??????????(Casa St?ne?ti)

?ncondeiat ou? ?? Marioara Aneci ??(Biserica Dragomire?ti)

13.00 ? 15.00? Pute?i participa la Team ? building - Comori ?n Satul de la ?osea

Coordonator ? C?t?lin Corcioveanu

11.00 ? 19.00? Pute?i vizita Expozi?ia de gravur? - Monumente reprezentative din Oltenia ?i Muntenia, ?n crea?ia graficianului Anton Kaindl?? ?????????????????????????????????? ?????????(Sala Gh. Foc?a)

09.00 ? 19.00? T?rgul me?terilor populari

* 15.00 ? 19.00? Acces gratuit ?n cadrul programului european Noaptea muzeelor

19.00 ? 21.00? Expozi?ie de fotografie ? R?s?rit ?i a`Sfin?it

Traseu expozi?ional Aleea C?l?re?ilor

?

Duminic?, 19 mai ? ZIUA SATULUI ROM?NESC

12.00?? ?n chio?c?

Muzica Militar? a Jandarmeriei Rom?ne ? Bucure?ti

Dirijor ? George Preda

?

12.30?? Pe un picior de plai?

Ansamblul folcloric ?ara Vrancei ? Foc?ani

Coordonator ? prof. Maria Murgoci

?

13.00?? Azi e joc la noi ?n sat Gelu Voicu ?i Taraful L?utarii din Teleorman

Anu?a Arghiroi, Alin Suceveanu

14.30 C?ntec ?i joc ?n satul rom?nesc ? ?n cadrul programului Ziua Satului Rom?nesc

Parteneriat ANTREC ? D-na Maria Stoian

Ionela Bran ? c?ntece populare

Ansamblul folcloric Poarta dorului ? Bran, Bra?ov

Grupul folcloric Legenda Branului

Dansuri populare - Grupul ?colii Gimnaziale (clasa preg?titoare) ? Moieciu (Gospod?ria Moi?eni)

14.30 ? Sahia Film - proiec?ii film documentar?????????????????? ?? ???????? ??????????? (Sala Victor Ion Popa)

16.00?? Flori de mucigai

Tudor Arghezi -133 de ani de la na?terea poetului

Invita?i:Tamara Cre?ulescu, Irina Ionescu, Cornelia Marinescu,

Mircea Vintil?, Ioana Marcu, Adrian Dr?goescu, Florin Mitrea

(Sala Victor Ion Popa)

18.00?? Prim?vara la Muzeul Satului

Recital Adrian Naidin ????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????(Scena Dumitra)

11.00 ? 13.00? Pute?i participa la ateliere de crea?ie: ?esut ? Rozica Miclescu ??????????????????????? ?????????????(Casa St?ne?ti)

modelaj ?n lut ? Ileana Mih?ilescu????????????????? ???? (Casa Glod)

11.00 ? 19.00? Pute?i vizita Expozi?ia de gravur? - Monumente reprezentative din Oltenia ?i Muntenia, ?n crea?ia graficianului Anton Kaindl?? ?????????????????????????????????? ??????????(Sala Gh. Foc?a)

09.00 ? 19.00? T?rgul me?terilor populari

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine