Numarul Curent

Ianuarie 2019
L m M J V S D
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Aniversare Eximtur - 20 de ani de Senzatie

Lucia Morariu, pre?edinte Eximtur: ?Au fost 20 de ani de satisfac?ii ?ntr-o industrie care a crescut odat? cu noi ?i noi odat? cu ea?

Eximtur, cea mai important? companie de turism al c?rei sediu central nu se afl? ?n Bucure?ti, aniverseaz? 20 de ani. Prima agen?ie a fost deschis? ?n 1993, la Cluj. Ast?zi compania num?r? 25 de agen?ii proprii ?i prin franciz? la nivel na?ional ?i o agen?ie online.

Eximtur este a doua cea mai important? agen?ie din ?ar?. ?n dou? decenii de activitate, peste 2 milioane de turi?ti au ales serviciile Eximtur. ?i cifrele ar putea continua pentru c? ?n toat? aceast? perioad? au fost ?ncheiate colabor?ri cu 600 unit??i hoteliere ?i au fost trimi?i turi?ti ?n 100 de ??ri.

?

Pentru a ?n?elege mai bine func?ionarea agen?iei, ?n 2012 Eximtur a ?nregistrat o cifr? de afaceri de peste 34 de milioane de euro, ?n cre?tere cu 15% fa?? de anul precedent.?Turismul nu pare s? fi fost afectat de dificult??ile financiare din ultimii ani. ?i pentru c? au fost venituri, compania a pl?tit taxe ?i impozite la bugetul de stat ?n valoare de 4,6 milioane de euro ?n ultimii 5 ani.

?n tot acest timp au fost ?i momente dificile, ?ns? datorit? spritului de echip?, au fost dep??ite cu bine.??Ingredientele succesului nostru sunt munca sus?inut? ?i respectul acordat clien?ilor ?i partenerilor no?tri. Eu cred c? dac?-?i faci meseria cu onestitate, cu profesionalism ?i cu pasiune este imposibil s? nu reu?e?ti?, declar? Lucia Morariu. Al?turi de aceast? munc? sus?inut? ?i respectul fa?? de clien?i, pre?edintele Eximtur consider? c? un alt aspect important este legalitatea. O companie trebuie s?-?i ?ndeplineasc? obliga?iile financiare ?i fiscale fa?? de stat ?i fa?? de parteneri. ?Este esen?ial pentru viitorul industriei turismului s? reducem c?t mai mult evaziunea fiscal?. Numai a?a putem avea un mediu concuren?ial corect?, adaug? Lucia Morariu.

?n continuarea celor 20 de ani de senza?ie vor urma proiecte pentru o nou? etap? de dezvoltare a companiei.? Echipa Eximtur are deja pe mas? investi?ii pentru cre?terea gamei de servicii oferite clien?ilor ?i extinderea re?elei de francize cu ?nc? cinci agen?ii. Mai mult, compania vrea s?-?i ?mbog??easc? activitatea online prin solu?ii IT care s? permit? clien?ilor cump?rarea tuturor produselor turistice pe internet, dar ?i posibilitatea de a oferi clien?ilor controlul asistat al costurilor de c?l?torie.

Un merit aparte pe care ?l are Eximtur este promovarea constant? a turismului intern. La cea mai recent? edi?ie a T?rgului de Turism, agen?ia a ?ncheiat cele mai multe contracte pentru destina?ii din ?ar?, mai ales pentru litoralul rom?nesc. Lucia Morariu crede c? un impact major asupra cererii pentru litoralul rom?nesc este finalizarea autostr?zii. Infrastructura deficitar? este, ?n opinia pre?edintelui Eximtur, principala problem? care pune piedici dezvolt?rii turismului autohton. Un turism care are poten?ial competitiv mai ales datorit? zonelor balneare, geoturismului ?i turismului cultural.

C?t despre litoralul bulg?resc vizitat anual ?n jur de un milion de rom?ni atra?i de pre?urile mici, Lucia Morariu explic? succesul vecinilor datorat activit??ii lor ?n extrasezon. ?Faptul c? litoralul bulg?resc ar fi mai ieftin dec?t cel rom?nesc este doar un mit. Explica?ia este dat? de faptul c? bulgarii au unit??i de cazare recent construite, cu facilit??i superioare pentru activitatea ?n extrasezon ?i alte condi?ii de clim?, condi?ii care le permit s? deschid? aceste unit??i? mai devreme dec?t noi ?i astfel pot practica tarife mai sc?zute ?n capetele de sezon. ?n lunile iulie ?i august ?ns?, pre?urile pe litoralul rom?nesc, la hoteluri comparabile, sunt mai sc?zute dec?t ?n Bulgaria?.

Pe l?ng? func?ia de pre?edinte al Eximtur, Lucia Morariu este, de cur?nd ?i din nou, ?n conducerea Asocia?iei Na?ionale a Agen?iilor de Turism (ANAT). Pe lista de priorit??i ?n noua func?ie fac parte reducerea TVA pentru industria turismului ?i reactivarea legii tichetelor de vacan??.

Text: Daniela BULARDA

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine