Numarul Curent

Decembrie 2018
L m M J V S D
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


M?n?stirea ?Acoper?m?ntul Maicii Domnului?, Vatra Dornei

?nalt? clopotni?? a M?n?stirii ?Acoper?m?ntul Maicii Domnului? se vede de departe, chiar de pe drumul care leag? Vatra Dornei de Dorna Arini. Am v?zut-o ?i eu de mai multe ori, dar p?n? ?n aceast? iarn? nu am ajuns la sf?ntul loca?.

?voind s? se continue credin?a ?i jertfa lor?

Loc binecuv?ntat ?i plin de istorie, cum aveam s? aflu ?n cele c?teva ore pe care aveam s? le petrec ?n complexul monahal. Am ajuns la slujbele din zilele S?rb?torii Na?terii Domnului ?i l-am g?sit acolo pe ctitorul m?n?stirii, ?nalt Prea Sfin?itul Dr. Teodosie Petrescu, Arhiepiscopul Tomisului, care venise s? slujeasc? ?n aceste zile deosebite.

?

A primit cu c?ldur? s? ?mi r?spund? la ?ntreb?ri, de?i era ?nconjurat de o mul?ime o? oameni ?i ocupat de ?ndatoririle de gazd?, luate foarte ?n serios de sf?ntul p?rinte. Descop?r astfel povestea ridic?rii m?n?stirii, o adev?rat? comoar? de s?n?tate, trupeasc? ?i sufleteasc?, care se ascunde aici, ?n Dorna Arini, la doar 5 km distan?? de sta?iunea Vatra Dornei, spre Piatra Neam?.

?M?n?stirea cu hramul ?Acoper?m?ntul Maicii Domnului? s-a construit din motive obiective, ??i ?ncepe, cu glas bl?nd, ?nalt Prea Sfin?itul Teodosie, povestea. Pentru p?rin?ii care au avut acest teren ?i care s-au jertfit at?t de mult, pentru c? au fost ni?te oameni credincio?i, ?i voind s? se continue credin?a ?i jertfa lor, am ?ntemeiat aceast? m?n?stire chiar pe vatra p?rinteasc?, tocmai pentru a r?m?ne un loc de comuniune ?i de dragoste. S?rb?torile erau ?ntotdeauna un moment de bucurie, pentru c? fra?ii de departe ?i de aproape, cu to?ii veneau ?i ne ?nt?lneam. Sigur, credin?a nu se poate tr?i f?r? comuniune, ?i de aceea aceast? m?n?stire le poart? numele ?i jertfa lor.

Am ales pentru construc?ie lemnul ?i piatra pentru c? sunt din zon?, se ?nrudesc? foarte bine, ?i se armonizeaz?. A?a vom continua ?i cu biserica mare, demisol de piatr? ?i partea de deasupra din lemn stratificat, ca s? r?m?n? complexul ?n aceea?i not?.

Vrem s? ridic?m o biseric? mare, pentru c? cea existent? este un paraclis, ?i este ne?nc?p?toare, mai ales la s?rb?tori, ?i credem c? Dumnezeu ne va ajuta ?i Maica Domnului va fi acoper?m?ntul acestui a?ez?m?nt. Toate s?rb?torile sunt pentru M?n?stire ?i pentru complexul de s?n?tate un moment de bucurie dar ?i ?n tot timpul anului.?

Biserica de acum, ridicat? ?n 1999, a fost sfin?it? ?n octombrie 2004, ?i poart? hramurile Acoper?m?ntul Maicii Domnului (1 octombrie), Sf?ntul Mare Mucenic Procopie (8 iulie) ?i Sf?nta Cuvioas? Elisabeta (24 aprilie). Ea este din lemn de stejar, ?mpodobit? cu br?ie de sculpturi ?n lemn, dispuse ?n mai multe registre. Pictura este ?n stil bizantin ?i a fost realizat? ?n 2004 de o echip? de pictori coordonat? de Valentina Petrescu din Vatra Dornei.

Turnul clopotni?? are 24 de clopote ?i un carilon, un sistem muzical la care c?nt?rile religioase se execut? cu ajutorul clopotelor. Ea este doar o parte a ?ntregului complex, care cuprinde ?i un complex de s?n?tate. Casa Procopie, sau Casa de Oaspe?i, o construc?ie masiv? din lemn, este destinat? pelerinilor, fiind o pensiune monahal?.

?vin aici s? ??i g?seasc? alinarea s?n?t??ii?

?Aici s-a f?cut ?i un complex de s?n?tate, o baz? de tratament care este ?n extindere cu diferite proceduri, cu aparatur? nou? folositoare cre?tinilor. Aici se vine ?i cu plat? ?i cazuri sociale. La baza de tratament avem ?n fiecare an mai multe cazuri sociale, recomandate de Prim?rie sau monahi care nu au angajare, nu au un serviciu ?i care vin aici s? ??i g?seasc? alinarea s?n?t??ii.Avem ?n cursul anului tabere de copii, care vin gratuit, tabere de crea?ie, ?nt?lniri ale diferitelor institu?ii, ?i ne str?duim s? ne dezvolt?m c?t mai mult.

Avem ?i medic care d? procedurile conform afec?iunilor, oamenii vin cu analizele ?i medicul le d? procedurile conform analizelor. Personalul este calificat, medicul este venit de la Herculane, din septembrie, cu 25 de ani de vechime ?i experien??, o persoan? foarte distins?, ?i to?i pacien?ii sunt foarte mul?umi?i.?

Comunitatea monahal? de aici este una de maici, care au venit de la diferite m?n?stiri din ?ar? ?n 1999, iar acum ele ?mbin? rug?ciunea cu munca ?n atelierele m?n?stire?ti, ajut?nd ?i ?n baza de tratament. ?n cadrul m?n?stirii func?ioneaz? ateliere de ve?minte preo?e?ti, broderie, pictur? de icoane, sculptur?, unde se realizeaz? ve?minte diacone?ti ?i preo?e?ti, ?mbr?c?minte pentru personalul monahal, uneori ve?minte arhiere?ti.

Hrisov

?Cu voia Tat?lui, cu s?v?r?irea Fiului ?i ?mpreun? cu lucrarea Sf?ntului Duh, s-a ctitorit aceast? Sf?nt? M?n?stire cu hramul ?Acoper?m?ntul Maicii Domnului?, ?Sf?ntul Mare Mucenic Procopie? ?i ?Sf?nta Cuvioas? Elisabeta?, de c?tre fiul plaiurilor ??rii de Sus, ?nalt Prea Sfin?itul Dr. Teodosie Petrescu, Arhiepiscopul Tomisului, pe locul casei p?rinte?ti, spre cinstirea p?rin?ilor, mo?ilor ?i str?mo?ilor, spre ve?nic? pomenire a lui Dumnezeu Cel ?ntru Treime sl?vit ?i ?nchinat ?i a Preasfintei N?sc?toarei de Dumnezeu, ?n zilele arhip?storirii ?nalt Preasfin?itului Pimen, Arhiepiscopul Sucevei ?i R?d?u?ilor. Semn al iubirii ?i recuno?tin?ei, m?n?stirea a?eaz? la temelia ei, odat? cu acest hrisov, g?ndurile luminoase ale ?ntemeietorului ei pentru prop??irea Bisericii lui Hristos ?i a neamului rom?nesc.

Slujba de sfin?ire s-a oficiat de c?tre Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului ?i de c?tre Preafericitul P?rinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Rom?ne, ?n prezen?a unor ?nal?i ierarhi din ?ar? ?i de peste hotare, autorit??i de stat, reprezentan?i ai administra?iei locale, ?nsemnate personalit??i ale vie?ii culturale ?i a unui impresionant num?r de preo?i, monahi, monahii ?i credincio?i.

S-a ?ntocmit acest Hrisov ?i Act Ctitoricesc ?n anul 7512 de la zidirea lumii, iar de la na?terea dup? trup a lui Dumnezeu Cuv?ntul, 2004, luna octombrie, ziua 20.

Binecuv?nteaz? Doamne cununa milelor bun?t??ii Tale, M?n?stirea ceasta ? diamantul a?ezat ?n cunun? de cei ce iubesc podoaba casei Tale ?i pe to?i ?nchin?torii care se vor ruga ?ntr-?nsa. Amin!?

Contact

M?n?stirea Acoper?m?ntul Maicii Domnului se afl? ?n satul Gheorghi?eni, comuna Dorna Arini, jude?ul Suceava.

Maica Stare??

StavroforaSiluanaStroici: 0751.340.792

Administrator

Iacob Gheorghe: 0754.211.407, 0769.223.144

Mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Text ?i foto: Marcella Dr?gan

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine