Numarul Curent

Decembrie 2018
L m M J V S D
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Iarna pe Platoul Bucegilor ? Partea I - Hoinari sub 0 grade Celsius?

Iat?-ne la peste 2000 m altitudine acolo unde ianuarie este cum trebuie s? fie: alb, geros ?i chiar ?n?ep?tor de geros. Aici v?ntul ?uier? necontenit izbind ?n crestele ninse ?i purt?nd albul ?n troiene care r?nd pe r?nd par dune albe, dune de z?pad?. Platoul Bucegilor ni se ?nf??i?eaz? ca un ?ntins de?ert de ghe?uri uitat parc? ?n furia v?ntului rece de ianuarie. ?i c?nd iarna se m?nie pe c?l?tori mai aduce ?i cea?a l?ptoas?, ?nconjur?ndu-ne ?ntr-un alb infinit.

?ns? noi, nu ne l?s?m ?mpresiona?i ?i echipa?i cum cele necesare aveam s? ?ncepem aventura noastr? pornind de la Cabana Babele spre Complexul Piatra Ars?, apoi spre Cabana Miori?a ?i Cota 2000, urm?nd ?ntr-un final s? spunem ?adio?? Bucegilor ?i s? cobor?m spre Cota 1400, respectiv, sta?iunea Sinaia.

Caracteristici: Recomandat turi?tilor cu experien?? ?i cu o condi?ie fizic? bun?. Probleme de orientare pe vreme nefavorabil? !

Traseul descris :

- Cabana Babele ( 2200 m) ?Complexul? Piatra Ars? ? Cota 2000 ( Cabana Miori?a) ? Marcaj: Dung? Galben?

- Cota 2000 ( Cabana Miori?a) - Cota 1400 ? Sinaia ( Marcaj: Dung? Ro?ie)

Timp total: 6 ? 7 h

A?adar, ianuarie, Bucegii, albul nesf?r?it, cea?a, v?ntul ?i noi, hoinarii?

Speran?ele noastre ?ntr-un cer senin de ianuarie aveau s? se n?ruiasc? de cum f?ceam primii pa?i ?n jurul Cabanei Babele (2200m). Crestele Caraimanului care abia, abia se iveau printre nori ??i g?seau sf?r?itul, ?nghe?ate de un alb aspru ?i dens. Aceea?i soart? au avut-o ?i versan?ii ce-?i coborau destinul de st?nc? spre Rezerva?iile Pe?tera ?i Cocora. Perspectiva spre jnepeni?ul Pietrei Arse ??i ?mbr?case ?i ea alba-i rochie.

Pas cu pas, clip? dup? clip?, Bucegii erau ?nghi?i?i ?ntr-un ve?nic alb ce-ar fi dat fiori oric?rui suflet hoinar?

U?or demoraliza?i aveam s? ne croim calea prin z?pada ?nc? moale, urm?nd st?lpii de marcaj ? dung? galben? . V?ntul t?ios din unele clipe ne dovedea asprimea iernii din aceast? lume alpin?. Priveam ?nainte, ne continuam c?rarea ?nghe?at?, spun?ndu-ne ?n g?nd c? muntele este frumos oricum ?i dac? avem grij?, aceast? alb? aventur? se va transforma ?ntr-o poveste de iarn? de neuitat, o nou? fil? din povestea Mun?ilor Bucegi. Ceaiul cald din termos avea s? ne mai aline gerul clipelor, motiv?ndu-ne s? continu?m.

C?rarea noastr? printre n?me?i devenise aproape orizontal?, detaliu destul de important ?n economia ?ntregii noastre drume?ii. Timpul estimat de la Cabana Babele p?n? la Complexul Piatra Ars? era de 1h ? 1h ?i 30 minute.

Dup? circa 45 de minute de hoin?rit prin alb, aveam s? ajungem la primele p?lcuri de jnepeni, undeva ?n apropierea v?rfului Cioc?rlia. Aici, jnepenii erau doar siluete de cristal, peste care iarna ?i-a suflat ?oaptele-i de ghea??. Este un peisaj unic, un peisaj hibernal, acolo unde labirintul c?r?rilor printre jnepeni avea s?-?i mai arate meandrele abia spre sf?r?itul prim?verii.

Din c?nd ?n c?nd v?ntul mai gonea norii ?i mici ferestre celeste aveau s? ne indice repere importante, z?rile uneori deschiz?ndu-se prietenoase. ?ns? era o prietenie efemer???nghi?it? de geruri.? ?n dreapta noastr? aveam s? z?rim Complexul ?i Cabana Piatra Ars? semn c? am barcurs cu bine prima parte a traseului nostru.

Este timpul unui popas pentru hidratare ?i pentru a verifica timpul ?i reperele continu?rii drume?iei noastre prin Bucegi. Trebuia s? ne preg?tim, mai ales c? de la Piatra Ars? p?n? la Cabana Miori?a traseul urc? accentuat pe ultima por?iune. A?adar, va fi mult mai istovitor dec?t ?n prima parte, mai ales c? nu vom g?si urme pe z?pad?, practic, urm?nd s? facem noi c?rarea printre troienele lui ianuarie?

V?ntul sufla din ce ?n ce mai tare, vizibilitatea devenind ?i ea mult mai redus?. Iarna ??i arat? iar??i aspectele ?nfior?toare de ghea??, aspecte pe care aveam s? le descoperim ?i mai ales s? le resim?im ?n continuarea drume?iei noastre mult sub 0 grade Celsius?

Sf?r?itul primei p?r?i

?

Text ?i fotografii : Cristian-Alexandru CATAN?

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine