Numarul Curent

Ianuarie 2019
L m M J V S D
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Prof. Eliot Sorel, ceta?ean de onoare al F?lticeniului, vesnic indragostit de Romania

Iat?-ne al?turi de Profesorul Eliot Sorel, Doctor Honoris Causa al Universit??ii de Medicin? ?i Farmacie ?Carol Davila? din?Bucure?ti, un adev?rat oaspete de suflet al patriei noastre care ?ntors pe meleagurile natale ??i aminte?te cu nostalgie frumuse?ea ?i mai ales valoarea tradi?iilor autentice rom?ne?ti. C?nd vorbim despre ce ?nseamn? ?acas?? pentru doctorul Eliot Sorel, ne referim la meleagul s?u natal, sf?nt cum ?l nume?te d?nsul, ?inutul F?lticeniului, al c?rui cet??ean de onoare este.

Proasp?t ?ntors din Statele Unite, Dl. Eliot Sorel ?i-a g?sit timp pentru a ne oferi un interviu ?i-a ne l?sa purta?i ?n lumea ideilor ?i amintirilor unui om care apreciaz? cu adev?rat tot ce are Rom?nia mai frumos, mai sf?nt ?i mai pur ?i chiar de tr?ie?te ?i profeseaz? ?n SUA, ??i g?se?te timp pentru a promova imaginea Rom?niei ?i a turismului rural rom?nesc.

?

Cum a?i vorbi celor de peste Ocean despre turismul rural rom?nesc.?

?mi face o deosebit? pl?cere s? revin pe meleagurile natale ?i mai ales s? caut s? investesc ?i s? promovez turismul rural rom?nesc.

Unul din proiectele de care vreau s? precizez ??i are ?nceputurile prin anii 90. Acest proiect a vizat turismul rural ? Rom?nia, fiind promovat? la Festivalul folcloric din Washington. La acest proiect am lucrat ?c??iva ani ?mpreun? cu Funda?ia Cultural? Roman?, ?i l-am lansat, mai exact ?n vara anului 1999, pe c?mpia din centrul Washingtonului, unde aveam s? dezvaluim secretele frumoase ale contextului rural rom?nesc. Tema ?acestui proiect se intitula ?Por?i deschise c?tre Rom?nia?.

?n cadrul acestei idei am? prezentat ?i o biseric? de lemn, recl?dit? ?n Maramure?. Pe l?ng? aceasta, accentul s-a pus, de asemenea, pe promovarea bucatelor delicioase rom?ne?ti, pe muzica , dansul ?i me?te?ugurile Rom?niei. Concluzion?nd, vreau s? spun c? Rom?nia are o palet? excelent? de turism rural ?i de cultura folcloric? extrem de elegant? ?i unic? ?n lume.

Care sunt primele 3 locuri dragi din ?ar? pe care le-a?i recomandata prietenilor str?ini veni?i s? descoperile frumuse?ile Rom?niei?

Eu de c?nd m? ?tiu iubesc Bucovina. E firesc, fiind n?scut la F?lticeni. Pentru mine Bucovina este un loc sf?nt ?i adeseori c?nd sunt ?ntrebat de unde sunt de loc, r?spund f?r? ezitare c? ? Sunt din Rom?nia, de-acolo de unde Dumnezeu vorbe?te cu rom?nii? referindu-m? la frumoasele m?n?stiri bucovinene ?i locurile sfinte. A?adar, a? recomanda prietenilor din str?in?tate pe l?ng? frumoasele meleaguri bucovinene ?i alte zone precum triunghiul Sighi?oara, Bra?ov, Sibiu, apoi, Delta Dun?rii ?i Marea Neagr? ?i bine?n?eles ?i Bucure?tiul. Sunt locuri pe care le-am recomandat ?i colegilor mei care vor veni ?n Rom?nia cu ocazia Congresului Mondial de Psihiatrie, Medicin? Primar? ?i S?n?tate Public? pe care-l vom organiza la Palatul Parlamentului ?n aprilie 2013. Cu aceast? ocazie vor putea ajunge ?i ?n Bucovina, la F?lticeni unde pot vizita Muzeul Irimescu care a fost proasp?t renovat.Asadar, voi reveni pe meleagurile natale cu ocazia marelui Congres WPA2013 Bucharest la Palatul Parlamentului pe 10--13 Aprilie, care poate fi vizionat la www.wpa2013bucharest.org.

Avand in vedere pasiunea mea pentru cultura si traditiile patriei mele natale, in ziua antecedenta congresului, vom organiza o zi speciala a culturii si traditiilor Romaniei pentru oaspetii de peste hotare.

Din aceste program vor face parte:
  • o vizita la Academia Romana: istorie, misiune, viziune
  • Bucuresti: Arta si Arhitectura
  • Pranzul tipic Romanesc la restaurantul VATRA
  • Folclorul Romaniei: Ritualuri, Traditii, Leacuri
Vom beneficia enorm de bunavointa Dlui Presedinte al Academiei, Academician Profesor Ionel HAIDUC, Doamnei Arhitect Mariana CELAC, Domnului Arhitect Constantin Goagea, si al Domnului Profesor Ion GHINOIU, Editorul Atlasului Antropologic al Romaniei, unic in Europa.

Am aflat despre interesul Dvs. de a promova ?i valorifica poten?ialul turistic ?i mai ales, cultural al ora?ului natal, F?lticieni. Ne pute?i prezenta ?pe scurt c?teva dintre obiectivele acestui proiect? personal? Ce-i lipse?te cel mai mult acum, F?lticeniului?

La acest proiect de suflet lucrez de mul?i an dar mi-a fost foarte de folos dona?ia pe care Maestrul Irimescu a facut-o F?lticeniului. Acesta s-a dovedit a fi foarte generos, don?nd marea majoritate a operelor sale. Astfel, urm?rim s? facem din aceast? cl?dire minunat? un muzeu important, un muzeu de valoare, ?i mai ales s? reprezinte un stimulent pentru dezvoltarea durabil? a turismului rural din zon?.

V-a?i? implicat ?i ?n alte proiecte ce ?in de dezvoltarea imaginii turismului rom?nesc?

Doresc s? promovez ?i un alt proiect viz?nd tematica agriculturii organice. Urm?rim s? implic?m ?n proiect Colegiul Agricol F?lticeni ?i Universitatea de Medicin? ?i Farmacie ?Carol Davila?, Consiliul Jude?ean ?i Prim?ria din F?lticeni. De asemenea, o alt? id?e de suflet ar fi organizarea sezonului de culegere a delicioaselor mere de la R?d??eni, localitate bine cunoscut? pentru merele ionatane ?i nu numai.

Cat de dor v? este de gastronomia tradi?ional?? Ave?i c?teva preparate preferate?

?mi place foarte mult bor?ul cu carne, mai ales cel cu carne de miel sau de vit?. Bine?n?eles, ador m?m?ligu?a cu telemea ?i sm?nt?n? sau iaurt, mititeii, s?rm?lu?ele, cl?titele cu dulcea?? de vi?ine si? placintele moldovenesti, poale in brau.

F?lticeniul este o localitate cunoscut? ?i pentru soiurile de vi?ini ?i-mi amintesc c?t de gustoase sunt siropurile de vi?ine de F?lticeni.

?

Ce p?rere ?i-a format b?iatul Dvs.? despre Rom?nia ?i despre tradi?iile rom?ne?ti ?

Cu m?ndrie ?i mult? bucurie v? spun c? b?iatului meu i-a pl?cut foarte mult s? c?l?toreasc? pe meleagurile mele natale. I-am f?cut chiar un program ?ntreg ce a vizat mai multe locuri pitore?ti din Rom?nia. Am pornit de la F?lticeni, apoi Viscri, Bra?ov, Castelul Pele? ?i Bucure?ti.? A apreciat foarte mult istoria sa?ilor, arhitectura impun?toare a Castelului Pele? ?i grandoarea mun?ilor Carpa?i. ?n concluzie, ar dori s? revenim pe aceste meleaguri ?i sper s-o facem c?t mai cur?nd.

Ave?i un mesaj pentru Revista Vacan?e la ?ar? ?i pentru cititorii no?tri?

Felicit?ri pentru tot ceea ce face?i ?i mult spor ?i de acum ?nainte. Rom?nia este o ?ar? deosebit de frumoas? mai ales prin acest segment al turismului rural, ecologic ?i cultural. Chiar mi-a? dori ca ?i F?lticeniul s? fac? parte din planurile voastre, fiindc? vorbim de o comoar? cultural? care s-ar ?mbina perfect ?n proiectele pe care le ave?i.

Interviu realizat de: Cristian-Alexandru Catan? ?i Maria Stoian

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine