Numarul Curent

Decembrie 2018
L m M J V S D
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


M?n?stirea Polovragi - Un loc privilegiat pentru c?ut?tori

Cale lung? ?i b?tut? ai de str?b?tut p?n? s? ajungi ?n lumini?ul de la poalele muntelui Piatra Polovragilor. ?i ca ?n orice drum, dai de o poart? masiv?, din lemn, o poart? sculptat? conform tradi?iei rom?ne?ti, o poart? pe care lesne cite?ti: "Bine este cuv?ntat cel ce vine ?ntru numele Domnului". Atunci ?tii c? ai ajuns la ?Por?ile Raiului?. Mai exact, ai ajuns la por?ile M?n?stirii Polovragi. ?Chiar l?ng? poart? g?se?ti o frumoas? troi?? din lemn sculptat, pe postament de beton, ?nchinat? eroilor ?i martirilor Rom?niei.

M?n??tirea Polovragi dateaz? din 1505. Ea a fost ctitorit? de Radu ?i P?tru, fiii unui mare boier din acea zon?, Danciul Zamona. Dup? un secol ?i jum?tate satul Polovragi ajunge ?n st?p?nirea lui Danciu P?r?ianu, care reconstruie?te m?n?stirea pe vechile temelii. Urm?torul ctitor al M?n?stirii Polovragi este Constantin Br?ncoveanu care a restaurat biserica, ?n?l??ndu-i turl? ?i ad?ug?ndu-i un pridvor ?n stil br?ncovenesc. Tot atunci s-a zugr?vit interiorul, ?s-au ref?cut chiliile, clopotni?a, precum ?i zidurile de cetate.

Biserica m?n?stirii Polovragi ce poart? hramul "Adormirea Maicii Domnului" este zidit? ?n stil bizantin. Pictura bisericii este deosebit de valoroas? ?i a fost executat? ?n anul 1713 de Constantin Zugravul. Pridvorul ?n stil br?ncovenesc este spa?ios, deschis, sus?inut de opt coloane din piatr?. De o parte ?i de alta a intr?rii ?n pridvor se pot observa cele dou? picturi unice ale m?n?stirilor rom?ne?ti ?nchinate la Muntele Athos.

Biseric? m?n?stirii Polovragi este ?nconjurat? de chilii care formeaz? o puternic? cetate de ap?rare.

Cei care intra ?n M?n?stirea Polovragi se pot ruga la o icoan? f?c?toare de minuni, ?Acoper?m?ntul Maicii Domnului?, despre care se spune c? ?i pedepse?te pe cei care vin cu g?nduri rele sau care ridic? m?na asupra ei. Legendele spun c? un t?n?r era urm?rit de un turc, nu se ?tie din ce cauz?, ?i a ajuns s? se ?ad?posteasc? ?n m?n?stire. Turcul, furios, a ?mpu?cat icoana care st? deasupra pridvorului, ?ns? nu a apucat s? fac? prea mul?i pa?i, c? a c?zut de pe ?a ?i s-a lovit fatal la t?mpl?.

De la ?nceput, ?n M?n?stirea Polovragi au locuit c?lug?ri. ?n 1968, Sf?ntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom?ne a hot?r?t transformarea acesteia ?n l?ca? pentru c?lug?ri?e.

?n partea de nord a incintei, ?ntr-o alt? curte, se afla bolni?? ctitorit? de Episcopul Clement Lavrentie, construit? ?ntre 1732 ?i 1738. Biserica are hramul ?Sf?ntul Nicolae? ?i ?i-a p?strat picturile originale nealterate de trecerea vremurilor.

La 27 aprilie 1802, m?n?stirea a fost pr?dat? de trupele t?lh?re?ti ale lui Osman Pasvantoglu, un soldat otoman, devenit un rebel ?mpotriva st?p?nirii otomane. Legenda spune c? atunci c?lug?rii au ascuns ?n ap? Oltetului odoarele m?n?stirii.
M?n?stirea Polovragi a jucat un rol important ?n istoria rom?niei, Tudor Vladimirescu a organizat chiar aici un punct de rezisten?? ?n timpul Revolu?iei de la 1821.

M?n?stirea are ?i un mic muzeu, unde po?i descoperi o bogat? colec?ie de icoane pe lemn ?i sticl?, ce provin din secolele al XVIII-lea ?i al XIX-lea, manuscrise de muzic? psaltic?, stiharul din fir de aur d?ruit de Matei Basarab, precum ?i depozitul de carte veche ce cuprinde peste 3000 de volume ?n limbile rom?n?, slavon? ?i greac?. Tot aici se reg?sesc multe dintre obiectele d?ruite de Constantin Br?ncoveanu, cum ar fi un pomelnic pe lemn.

Ei, ?i dac? ai ajuns p?n? aici, f? un drum printre mun?i ?i viziteaz? ?i Pe?tera Polovragi, pe care m?n?stirea a ?i administrat-o timp de 300 de ani. Accesul la pe?ter? se face de la M?n?stirea Polovragi, pe un drum forestier de aproximativ 1 km. Intrarea ?n pe?ter? se afl? ?n Cheile Oltetului, deasupra r?ului ce desparte Mun?ii C?p???na de Mun?ii Par?ng, pe o poart? larg?. ??

Iar dac? te sim?i ?i mai aventurier po?i c?uta Cetatea Dacic? de la Polovragi, construit? la o altitudine de 1000 de m, pe platoul Padesul din Mun?ii C?p???nii.

Legendele spun c? aceast? zon? a Polovragiului era puternic spiritual? ?nc? de pe vremea dacilor. Legenda locului spune c? ?liderul spiritual al geto-dacilor, Zalmoxe, ar fi locuit ?n Pe?tera Polovragi. Tot aici, vracii prelucrau o plant? rar?, numit? polovrag?, folosit? ca remediu ?mpotriva bolilor, plant? care d? numele locului.


Text: Andreea Vraja
Foto: Diana Scarlat, Anda St?nciulescu


 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine