Numarul Curent

Decembrie 2018
L m M J V S D
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


?ara Dornelor, loca? al tradi?iilor

?n Bucovina Anul Nou este primit cu voie bun?, cu Plugu?orul ?i g?l?gie mult?, s? se sperie duhurile rele, s? fug? ?i s? nu intre ?n noul an. Tradi?ie str?mo?easc?, p?strat? cu sfin?enie de tineri ?i b?tr?ni deopotriv?, c?ci cetele de colind?tori care anun?? noul an sunt formate ?i din prichindei ?i din mo?negi

Preg?tirile ?ncep din timp, cei mai b?tr?ni ?nv???ndu-i pe cei mai tineri cum s? joace fiecare joc ?n parte, cum s? fac? m??tile ?i costumele, cum s? aleag? versurile ur?turilor, c?ci aici se mai p?streaz? obiceiul de a include ?n ur?tur? ?i ?nt?mpl?rile neobi?nuite de peste an din sat.

?i uite a?a, creaturi care au tr?it al?turi de b?tr?nii satelor bucovinene prind via?? ?n fiecare iarn? ?i pornesc colindul ?i ur?turile la oamenii gospodari, s? anun?e ?nnoirea timpului ?i s? s?deasc? bel?ug pe la casele pe care le colind?. Astfel, c?pri?ele ?i cerbii, ur?ii cu ?iganii lor, c?iu?i ?i harapi, mo?negi ?i babe sunt v?zu?i pe uli?ele satelor de la Cr?ciun ?i p?n? ?n ajun de An Nou.

Dar cetele de colind?tori nu umbl? doar prin sate. De vreo cincisprezece ani ele se adun?, ?n fiecare iarn?, pe str?zile ora?ului Vatra Dornei, umpl?ndu-l pentru o zi de masca?i ?i fiin?e ciudate. ?i asta pentru c? ?n fiecare an, ?ntr-una din zilele dintre Cr?ciun ?i Anul Nou, Prim?ria Municipiului Vatra Dornei, Funda?ia Cultural? "Dorna Dorului" ?i Casa de Cultura "Platon Pard?u" organizeaz? ?n centrul ora?ului Festivalul Na?ional de Datini ?i Obiceiuri Populare de Iarn? "Porni?i plugul Fe?i Frumo?i".

Festivalul este acum un bun prilej de a vedea toate datinile Bucovinei ?i Moldovei ?n doar c?teva ore, prin urmare lumea se adun? din toat? ?ara pentru ?nt?lnirea cu masca?ii veni?i s? anun?e noul an. Anul acesta, festivalul a fost deschis de buciuma?ii ?i tr?mbi?a?ii din Gura Humorului, care au venit steaguri purtate de c?l?re?i, dar ?i cu plugul tras de boi, a?a cum e tradi?ia ?n zon?. Au venit anii, cel vechi ?i ce nou, reprezenta?i prin doi copila?i ai locului, s? se schimbe ?ntre ei. Apoi au ?nceput ur?turile, deschise tot de dorneni, primele grupuri care au venit fiind cele din localit??ile din Bazinul Dornelor, Doina Dorului, Cetina C?limanilor, Poieni?a sau ur?torii din Cioc?ne?ti.

?Un festival care reune?te tot ceea ce are mai valoros rom?nul, bucovineanul ?i nu numai. Jude?ele ?nconjur?toare ?i-au trimis reprezentan?ii care s? ne ?nc?nte ?i s? ne ureze "La mul?i ani!". Sunt ansambluri folclorice, grupuri de ur?tori ?i de colind?tori care au venit s? arate ?nc? o dat? zestrea rom?neasc?, cea care d? identitatea unui popor ?i simbioza aceea deosebit? ?ntre ceea ce este cre?tinesc ?i rom?nesc ?i ceea ce a fost demult, ?nainte ca Iisus s? se nasc??, a spus Minorica Dranca, directoarea Muzeului etnografic din Vatra Dornei.

Nu o s? pomenesc toate ansamblurile care au participat, dar sunt c??iva ur?tori, vechi oaspe?i ai festivalului, care sunt a?tepta?i cu drag de localnici, datorit? obiceiurilor frumoase ?i diferite de ale noastre. Astfel, i-am v?zut ?i anul acesta pe Ansamblului folcloric ?Codrule?ul? din Vorona, Boto?ani, Membrii Grupului de colind?tori din ?ieu ?i ai Ansamblului ?Floare de col?? din Rodna, dar ?i oaspe?i noi, ?iganii de la For??ti ?i grupul de c?iu?i de la Zvori?tea. ?i-au purtat tradi?iile pe drumurile dornene ?i grupul de datini ?i obiceiuri din T?rgu Neam?, Ansamblul din Mirosl?ve?ti, Cerbul de la Coste?ti ?i Cerbul de la Bal?, jude?ul Ia?i, Ansamblul Folcloric ?Prislopu? din Bor?a - Maramure?, dar ?i forma?iile din jude?ul Suceava, Ansamblul ?Poieni?a? din Poiana Stampei, Ansamblul ?Plaiurile Dornelor? - Vatra Dornei, Grupul de colind?tori din Neagra ?arului, Grupul de colind?tori din Bro?teni, Forma?ia de datini ?i obiceiuri din Cioc?ne?ti, Grupul de datini din Co?na, Ansamblul ?Br?dule?ul? din Dorna Arini, Grupul de colind?tori din Panaci, Grupul de colind?tori din Capu Codrului - P?ltinoasa ?i Grupul de datini din Dorna Candrenilor, care au dat via?? colindelor, ur?turilor, dansului caprei ?i a cerbului, jocului ursului, jocului c?iu?ilor ?i dansului ?iganilor.

Toate grupurile de ur?tori au venit la Vatra Dornei au primit, pe l?ng? col?celul tradi?ional ?i paharul de vin fiert, care i-a ajutat s? se mai ?nc?lzeasc? un pic, o diplom? de participare ?i trofeul festivalului, o c?pri?? de lemn.

Text ?i foto: Marcella Dr?gan

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine