Numarul Curent

Decembrie 2018
L m M J V S D
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Mun?ii Retezat ? Drume?ie prin lumea lacurilor glaciare

Sunt g?nduri care ne ?ndeamn? spre libertate; o libertate dat? de v?ntul care ne trece prin plete, o libertate dat? de ?n?l?imile care ne ?nconjoar?, spre care privim ?i la care vis?m. Mul?i ne spuneau c? nu putem atinge norii, dar noi nu ?i ascultam. Puteam fi acolo sus, acolo unde Retezatul se ?nal?? falnic s?get?nd zarea albastr?, acolo unde liberi pe-un varf de multe ?mbr??i?am cel mai pur g?nd de libertate, o libertate ?n care chiar puteam atinge norii. E vorba despre ce sim?eam, e vorba despre un g?nd ?i-o traire, o tr?ire pe care suntem noroco?i c? am sim?it-o acolo ?n lumea Retezatului.

?

E vremea s? ne continu?m drume?ia noastr? ?i s? plec?m din dreptul Cabanei-Refugiu Gen?iana, urm?nd marcajul dung? albastr?, spre T?ul glaciar Pietrele, spre ?n?l?imile st?ncoase ale Curmaturii Bucurei ?i apoi, s? ne oprim ?n inima acestui ?inutul al ochilor alba?tri p?zi?i de-un amfiteatru de piatr?. Inima Retezatului ?nseamn? lacul glaciar Bucura. O inim? albastr?, o inim? rece m?rturie a ghe?urilor de-atunci, o inim? uitat? parc? ?ntr-un Rai alpin la peste 2000 m.

?

Pa?ii no?tri ??i croiesc calea prin buc??ile mari de st?nc?, ?nt-un peisaj tipic Retezatului. Ne-am putea imagina o mare de piatr? pres?rat? cu insule verzi de jnepeni, la umbra c?rora, pe un covor de-un verde crud par s? se ascund? minuni ?mbr?cate ?n roz, tufele de Rhododendron.

De la Cabana Gen?iana p?n? la T?ul Pietrele facem aproximativ 1h ?i 15 minute, traseu ?n urcare u?oar? pe buc??i de st?nc? ?i printr-un unic labirint de jnepeni. Printre ace?tia, susurul cascadelor repezi spune pove?ti jnepenilor care parc? se las? stropi?i de ?oaptele p?r?ului Pietrele. Pe tot parcursul acestui traseu, este recomandat? o ?nc?l??minte adecvat?, tip gheat? de munte cu o aderen?? foarte bun?. Buc??ile de st?nc? sunt foarte alunecoase av?nd marginile destul de t?ioase. Cu o ?nc?l??minte inproprie riscul alunec?rii este ridicat.

?ndrept?ndu-ne privirea spre ?n?l?imi z?rim? seme?ele v?rfuri St?ni?oara ?i Pietrele. Dincolo de acestea,? plafonul de nori ne d? din nou fiori. V?ntul rece ?i t?ios ?ncepe s? sufle din ce ?n ce mai tare, facilit?nd deplasarea norilor. Deasupra noastr?, u?or u?or, peste Retezat norii ??i trageau plapuma pufoas?. De ceea ce ne-am temut, se pare c? nu sc?p?m. Stropi reci, lacrimi de Retezat ?ncep din nou s? cad? din griul cereesc. Atmosfera devenise din ce ?n ce mai mohor?t?; ca-ntr-o poezie bacovian?.

Eram doar noi, clipele hoinare ?i-o lume de piatr? sub norii care se fug?reau amenin??tori deasupra noastr?. Dincolo de-aceste detalii ?i dincolo de ce?uri ne-a?tept? culoarea unic? a t?ului (lacului) Pietrele situat la altitudinea de 1990 m. Pre? de c?teva minute ne-am oprit s?-i admir?m frumuse?ea lacustr? ?i culoarea-i unic? ? un ro?u cu nuan?e intense de portocaliu, iar apa? apa era de-o limpezime rar?, o oglind? glaciar? de munte ?n care z?mbetele noastre ?i norii se oglindeau ?n timp ce v?ntul rece de Retezat sufla?

Tur de orizont de pe malul lacului Pietrele:

?n oglinda lacului vedem oglindindu-se v?rful ?Bucura 2 (2370 m) un loc ideal pentru cei pasiona?i de alpinism. ?Pe direc?ia Nord-Est, se continu? ?Coasa Bucurei sau Curmatura Bucurei, p?na pe v?rful Custura Bucurei (2270 m). Un punct intermediar, aflat ?n mijlocul acestei forme de ?coas?? ?l reprezint? v?rful Curm?tura Bucurei (2206 m).

Este timpul s? relu?m drume?ia noastra prin lumea de piatr? a Retezatului ?i s? ne preg?tim pentru cea mai dificil? parte a traseului ? urcu?ul p?n? pe V?rful Curmatura Bucurei. Cu fiecare pas f?cut l?sam ?n urma noastra T?ul Pietrele si valea omonim?. Efortul fizic se ?nte?e?te pe m?sur? ce ?nclina?ia pantei pe care urc?m devenea din ce ?n ce mai pronun?at?. Este un efort pe care merit? s?-l facem ?i cu c?t ne apropriam mai mult de Custura Bucurei cu at?t splendoarea z?rilor ce aveau s? ni se deschid? era mai impresionant?. Dincolo de norii care se ridicau u?or, u?or, stau pitite crestele St?ni?oarei, ?n spatele c?rora st? ascuns b?tr?nul V?rf Retezat ( 2482 m), u?or de remarcat datorit? formei sale de piramid?. Finalul solicitantului nostru urcu? p?rea din ce ?n ce mai aproape, dar ?i din ce ?n ce mai abrupt. ?Durata parcugerii acestui traseu, pornind de la cabana Gen?iana a fost de aproximativ 3 h. ?Eram obosi?i dar ferici?i!

Iat?-ne pe v?rful pove?tii noastre de munte, ?unde o lume-ntreag? avea s? ni se deschid?. Pe to?i ne ?mbr??i?ase acel sentiment de libertate pe care doar v?ntul rece ?i t?ios ?i-l poate da. Era clipa ?n care ne sim?eam victorio?i ?i m?ndri . Ochii no?tri erau ?nce?o?a?i c?nd dincolo de ?perdeaua norilor efemeri apare albastrul Lacului glaciar Bucura. Ridic?ndu-ne ?privirea spre culmile care par c? ?nl?n?uiesc acest meleag, putem distinge culmile: Bucura, S?nt?maria, Sl?veiul, Plaiul Mic ?i Custura Bucurei. Dincolo de acestea, parc? prizonier din alte z?ri apare ?V?rful Arcanu din Mun?ii V?lcan. Toate aceste culmi alc?tuiesc un amfiteatru de piatr?, str?juind comoara lacustr? a Retezatului ? Lacul Bucura.

Lacul Glaciar Bucura

Se afl? localizat ?n C?ldarea Bucurei, str?juit de v?rfurile Peleaga ( 2509 m ? cel mai ?nalt v?rf din Retezat) ?i ?aua Bucurei. Este cel mai ?ntins lac glaciar din Rom?nia, o minune limpede ?i rece pe care o g?sim la altitudinea de 2040 m. ?n jurul acestuia g?sim locuri special amenajate pentru campare,? ap? de la izvor ?i un Refugiu Salvamont.

?

Informatii:

Suprafa?a : 8.90 ha

Lungimea : 550 m si

L??imea: 160 m.

Volum: ?625.000 m cubi.

Ad?ncimea maxim?: 15,5 m. O g?sim ?n dreptul intr?rii Izvorului Pelegii ?n lacul Bucura.

Alimentarea lacului este asigurat? de c?tre 5 izvoare principale.

?

Sunt momentele c?nd cuvintele las? locul st?rilor, iar st?rile sunt r?sf??ate de s?lbaticia plin? de farmec a Mun?ilor Retezat, acest meleag cu ochi alba?tri, reci ?i limpezi?ascunz?nd at?tea ?i-at?tea pove?ti.

?

Text ?i Foto: Cristian-Alexandru CATAN?

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine