Numarul Curent

Decembrie 2018
L m M J V S D
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Mun?ii Retezat - Hoinari prin p?durile Retezatului

Iat?-ne ?n aceea?i lume verde a Retezatului, ?n aceste locuri ?n care r?coarea hoin?re?te prin p?duri, aduc?nd acel parfum de brad care ne ademene?te s? continu?m drume?ia noastr?, prin aceast? lume fascinant? a Mun?ilor Retezat.

Ploaia abia trecuse ?i cerul plumburiu ?i-a stors ultimile lacrimi reci de Retezat, lacrimi ce aveau s? se transforme ?n sclipirea diamantelor ?n?irate pe firele de iarb? ?i pe frunzele de ferig?.

Din dreptul Cabanei Pietrele drume?ia noastr? va lua calea spre ?n?l?imile Retezatului, urm?nd marcajul Band? Albastr? p?n? vom ajunge la un nou punct de popas, unul din locurile care farmec? hoinarii acestor meleaguri muntoase. Este vorba de cabana ? refugiu Gen?iana, o adev?rat? c?su?? de lemn aflat? la poalele unei lumi de piatr?.

?

C?rarea noastr? trece peste p?rul Pietrele p?n? ?n dreptul unei prime bifurca?ii.

Spre st?nga porne?te traseul spre Lacul Gale? ( marcaj: Triunghi Rosu, durata: 3h), Spre dreapta ? traseu spre T?ul Pietrele ?i Lacul Bucura (marcaj: Banda Albastr?, durata 4-5h).

Varianta spre Lacul Bucura, va reprezenta ?i alegerea pe care o vom face, angaj?ndu-ne ?ntr-un prim urcu? anevois prin p?durea deas? de molid. Suntem pe versantul nordic al muntelui St?ni?oara, ?ntr-o p?dure care avea s? ne primeasc? ?n ?mp?r??ia sa. Traseul dintre aceste dou? cabane, Pietrele ?i Gen?iana, este de-un pitoresc aparte. Hoinari prin ?inutul ?nal?ilor molizi p??eam mai departe ?nc?rca?i de ?nc?ntare, traseul nostru forestier fiind unul dintre cele mai frumoase trasee de-acest tip pe care l-am parcurs p?n? acum. Prin desi?ul purt?ndu-?i nuan?ele de verde ?nchis, razele soarelui se iveau timide, r?nd pe r?nd, ca-ntr-o ordine ?tiut? doar de ele, oferindu-ne un veritabil spectacol natural de lumini ?i umbre care p?reau s? se alerge-n voie printre ramuri. Dincolo de-aceste str?luciri ?i nuan?e, un abur mistic se ridica u?or, u?or spre ?nalturi, transform?nd ?ntreaga atmosfera ?ntr-una de neuitat.

Iar noi, hoinarii Retezatului, eram simpli c?l?tori r?sf??a?i de natur?, continu?ndu-ne povestea prin mun?i, iar fiecare pas c?lc?nd st?ncile-mbr?cate ?n mu?chi verzi, reprezenta un r?nd pe care fiecare-l scria ?n aceast? poveste cu mun?i, p?duri ?i ape repezi. Dincolo de c?rarea umbroas?, un susur de p?r?u devenea armonia noastr? preferata, iar ferigile b?tr?ne unduindu-se ?n m?ng?ierile v?ntului, p?reau c? aplaud? aceast? rapsodie a Retezatului. Dincolo de aceste detalii, blocuri mari de piatr?, probabil silabe desprinse din mun?i, cu forme diverse purt?ndu-?i hainele verzi formau aceast? unicitate specific? acestui masiv.

Dup? un urcu? anevoios prin p?dure ce a durat aproximativ 50 minute, ie?im din Valea Pietrele, ?ntr-o poian? care ne va fermeca prin amplasarea sa. Este vorba despre? Poiana Gentiana ?i despre prima noastr? ?ntalnire cu ?mp?r??ia crestelor Retezatului.

Tur de orizont: Ridic?ndu-ne privirile spre ?n?l?imi putem distinge valea Pietrele cu profilul s?u lu?nd forma literei? U?.

?n partea de Est, Valea Pietrele este flancat? de? Culmea Pietrele.

?n partea de Vest distingem Culmea St?ni?oara. Dincolo de aceasta,? pe fundal putem z?ri Custura Bucurei, situat? pe creasta principala, ?n apropierea Pelegii.

Dincolo de brazii ce par s? str?juiasca asemenea bravilor solda?i Poiana Gen?ienei, z?rim? Cabana ? Refugiu Gentiana, caban? aflata la altitudinea de 1670m. Traseul ce a pornit din dreptul Cabanei Pietrele ?i p?n? la Cabana Gen?iana l-am strabatut ?n aproximativ 90 de minute, mers lejer cu opriri repetate pentru a admira peisajul ?i a face nenum?rate poze. ?n Poiana Gen?iana ne afl?m ?n fa?a amfiteatrului c?ld?rii inferioare a v?ii Pietrele. Se impun privirii crestele Mun?ilor Pietrele ?i Muntilor St?ni?oarei. Aceste dou? creste muntoase parc?-s ?mbr?cate ?n rochii de grohoti? peste care, din loc ?n loc, g?sim petece de jnepeni.

Cabana ( Refugiul) Gen?iana

Cabana dispune de 42 locuri (24 de locuri la priciuri ?n pod ?i 18 locuri ?n camera). Lumina este asigurat? printr-un generator electric ?i prin panouri solare montate pe acoperi?ul cabanei. ?ncalzirea se face prin intermediul unei sobe cu lemne.

Apa este disponibil? la izvor.

Mun?ii Retezat ? Parcul Na?ional Retezat, Hunedoara

Traseul descris : Cabana Pietrele ? Valea Pietrele ? Cabana (Refugiu) Gentiana ?

Durata : 1h ? 1 h ?

Marcaj turistic : Banda Albastra

Caracteristici: Accesibil tuturor categoriilor de turisti, indiferent de vreme.

Posibilitati de popas/cazare : Cabana Pietrele ?i Cabana/Refugiu Gen?iana.

Text & Fotografii: Cristian-Alexandru CATAN?

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine