Numarul Curent

Decembrie 2018
L m M J V S D
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Pe c?r?rile Retezatului ? Jurnalul unei c?l?torii de neuitat

Iat?-ne ?n splendoarea Carpa?ilor Meridionali, pe raza jude?ului Hunedoara, acolo unde Parcul Na?ional Retezat ??i ?n?ir? povestea pe-o suprafa?? de 54.400 ha, av?nd o altitudine cuprins? ??ntre 800 ?i 2509 m. ?nfiin?at ?n anul 1935 la ini?iativa profesorului Alexandru Borza ( fondatorul Gr?dinii Botanice din Cluj), Parcul Na?ional Retezat are ?n prezent statulul de arie natural? protejat?, de interes na?ional ?i interna?ional, fiind declarat drept Rezerva?ie a Biosferei ?ncep?nd cu anul 1979.

Povestea Retezatului ?ncepe cu ?a fost odat? un ?inut cu ochi alba?tri...? ?i-ace?ti ochi limpezi ?i reci sunt cele 80 de lacuri ?i t?uri care ne ?mbine s? le descoperim r?coarea. Doi dintre ace?ti ochi alba?tri ?i probabil cei mai frumo?i sunt Lacul Bucura (cel mai ?ntins lac glaciar din Rom?nia) ?i Lacul Z?noaga (cel mai ad?nc lac glaciar din Rom?nia). Dincolo de-aceste lacuri, ?n lumea col?ilor solitari de piatr?, acolo unde vulturii-?i poart? zborurile ample, po?i atinge norii cu fruntea, privirea fiindu?-?i furat? de splendoarea z?rilor care ?i se vor deschide pe unul dintre cele 20 de v?rfuri ce dep??esc 2000 m. Aici, relieful de tip glaciar, cu circuri glaciare, v?i ?i lacuri reci, ?mbr??i?eaz? zona carstic? ?n care miserioasele pe?teri, chei sau avene ofer? varietatea pe care doar ?n Retezat o po?i ?nt?lni? Tot aici, parc? ?i omul ajunge mai greu, fapt ce permite celor peste 1100 de specii de plante (mai mult de 1/3 din speciile existente ?n Rom?nia) s?-?i ?nfloreasc? libertatea sub azurul cerului. Din cele peste 1100 de specii de plante, 90 dintre acestea sunt endemice ? put?ndu-le ?nt?lni doar ?n aceast? lume a Retezatului.

?

Parcul Na?ional Retezat a intrat ??n op?iunile finale ale Funda?iei New 7 Wonders care a vizat stabilirea celor ?apte minuni naturale ale lumii. Funda?ia New 7 Wonders, a reu?it, cu 3 ani ?n urm?,? s? stabileasc? cele 7 minuni ale lumii contemporane (obiective create de om).

Iat? c? vine ?i vremea cand noi pornim ?n descoperirea acestor minun??ii naturale ale Retezatului. Pa?ii no?tri hoinari ??i vor croi drumul spre ?n?l?imi pornind din zona C?rnic (1000 m alt.), zon? ce pare o adev?rat? poart? spre magia Retezatului. Totodat?, aici este ?i ultimul loc ?n care ??i po?i l?sa ma?ina, ?n imediata vecin?tate a Pensiunii C?rnic ?i a Cabanei Lolaia. Dac? prefera?i o abordare f?r? mijloc propriu auto, v? recomand?m s? cobor??i cu trenul ?n Gara Ohaba de Sub Piatr?, de unde un transportator local v? poate duce p?n? la C?rnic. Distan?a Ohaba de Sub Piatr? ? C?rnic este de aproximativ 25 km.

Drumul nostru va urm?ri marcajul turistic dung? albastr?, angaj?ndu-se ?ntr-o urcare u?oar?, ?n serpentine, pe muchia Muntelui G?tul Lol?ii. Dup? aproximativ 20 de minute de la plecarea noastr? din zona C?rnic, iat?-ne ajun?i ?n dreptul unui indicator turistic, care ?n numai 5 minute de cobor?re printr-o umbroasa p?dure de fag, ne scoate ?n lumea de susur furios al Cascadei Lolaia. Dup? c?teva fotografii f?cute cu ?nspumata Lolaia ne ?ntoarcem pe c?rarea pe care am cobor?t-o ini?ial, p?n? la ie?irea din drumul principal. De-acum ?nainte, pa?ii no?tri vor urca spre Cabana Pietrele, la care estim?m c? vom ajunge ?n circa 60 de minute. Cu c?t inaintam mai mult sim?eam aerul puternic ?i rece de munte ?mb?t?ndu-ne privirile cu peisaje unice ?n zona-n care p?r?ul Pietrele ??i d? m?na cu p?r?ul Valea Rea, form?nd prin cascade repezi ?i-nvolburate? r?ul Nuc?oara.

Dincolo de-aceste r?uri repezi de munte, negurile Retezatului ?ncep s?-?i fac? prezen?a cern?nd o atmosfer? ap?s?toare ?i plin? de mister. Verdele p?durii ce r?zbe?te prin cea?a Retezatului ne ?nc?nt? privirile.

Fura?i de-nc?nt?toarele peisaje nici nu realiz?m c?nd s-au scurs cele 50 de minute ?i iat?-ne ajun?i ?ntr-o poian? ce-?i etaleaz? verdele proasp?t ?i-at?t de viu. Aici, prin intermediul panourilor informative, putem afla informa?ii utile ?i interesante despre frumuse?ile cadrului natural al Parcului Na?ional Retezat ?i cel mai important, cum trebuiesc acestea protejate. Astfel de panouri au fost montate de Administra?ia Parcului Natural, ?n punctele de interes turistic, a?a cum este ?i poiana din apropierea Cabanei Pietrele.

A?adar, iat?-ne ajun?i la altitudinea de 1480 m, ?n fa?a Cabanei Pietrele. Este momentul ?n care norii se-adun?, sfid?n soarele care ne r?sf??ase p?n? atunci, dincolo de negura efemer??

Dar a?a este la munte? Stropi mari ?i reci, lacrimi de Retezat ?ncep s? cad? din griul cerului? Atmosfera se schimbase, dar aici, p?n? ?i ploaia-?i are farmecul s?u, aduc?nd r?coarea at?t de necesar? lunilor de var?. ?i ce frumoas? este ploaia c?nd o vedem c?z?nd din ?nalturi, pe fereastra unei cabane de munte? Dar pe c?t de fermec?toare par aceste detalii pe-at?t de mult complic? evolu?ia traseului pe care doream s?-l continuam. Venisem preg?ti?i cu corturile, pentru a campa ?n inima Retezatului, pe malul celui mai mare lac glaciar din Rom?nia ? Lacul Bucura. Iar de-aici, de la Cabana Pietrele, p?na pe malul Lacului Bucura? mai aveam de parcurs aproximativ 5-6 ore, traseu de creast?, foarte solicitant. Dar timpul ?i mai ales vremea nu ?ineau deloc cu noi. E timpul pentru sfaturi, pentru a lua ?n calcul daca vom continua traseul sau nu?

?n rest, stropi mari, reci? lacrimi de Retezat...

Text&Foto: Cristian-Alexandru CATAN?

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine