Numarul Curent

Decembrie 2018
L m M J V S D
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Saharna, Basarabia ? Povestea unui meleag unic

Am vizitat Saharna adeseori, dar de fiecare dat? c?nd revin, g?sesc lucruri noi, iar cele vechi par s? nu se epuizeze vreun pic. Pe aici ne-a purtat una dintre expedi?iile Mi?c?rii Ecologiste acum vreo 10 ani, iar ?n cele c?teva zile petrecute ?n corturi, ?n afar? de vizita la binecunoscuta m?n?stire cu acela?i nume, am salubrizat malurile r?ule?ului Saharna, am intrat uimi?i ?n m?n?stirea rupestr?, ne-am uitat la stele cu telescopul taberei arheologice l?ng? care s-a nimerit s? st?m ?i ne-am r?corit sub una dintre cele mai ?nalte cascade din Moldova ? Cascada Voinicului, numit? de localnici Groapa ?iganului. Apoi, am revenit pentru a marca trasee turistice, sau a inaugura izvorul m?n?stirii, a explora cele c?teva grote din jur, pentru a mirosi florile ?i a ne bucura de prim?var?, a fotografia Nistrul, sau toamna, sau st?ncile din jur, sau pentru a urca pe pietre, iar mai t?rziu pe trepte, spre Grimidon.

?

Relieful spectaculos al Saharnei, cu defileuri ad?nci de peste 160 de metri, este modelat de un r?ule? scurt de doar 10 km ? r?ule?ul Saharna, care formeaz? pe parcursul s?u nu mai pu?in de 22 de praguri ?i cascade, dintre care cea mai ?nalt?, Cascada Voinicului, are o ?n?l?ime de 6 metri. ?n cap?tul acestei v?i se g?sesc cele mai importante monumente ale ?ntregului areal ? complexul monastic Saharna.

?nceputurile acestei m?n?stiri sunt ?nv?luite ?n mister. ?n 1776, c?nd ieromonahul Vartomoleu ?i c??iva fra?i au poposit pe aceste meleaguri, au g?sit un schit p?r?sit. Au reparat chiliile ?i biserica ?i au sfin?it-o cu hramul Buna Vestire. Despre vechimea ?i originile acestui schit nu se ?tiu prea multe. Av?nd ?n vedere c? satul Saharna (Z?harna) este atestat la 1495, se poate presupune c? la acea dat? exista deja m?n?stirea. Unele surse sus?in c? m?n?stirea rupestr? dateaz? chiar de mult mai devreme, din secolele X-XIII, dar documente ?n acest sens nu exist?.

Un cre?tin din partea locului ? Enachi Hristoverghi Lazu, a d?ruit schitului mo?ie, iar pe aceasta a fost construit? biserica de var?, din piatr?, cu st?re?ie ?i chilii, sfin?it? ?n 1821 cu hramul Sf?nta Treime. ?n 1863 a fost terminat? construc?ia Bisericii de Iarn? ?Na?terea Maicii Domnului?. Pe teritoriul m?n?stirii a fost ?nfiin?at? o ?coal? de agronomie, care a func?ionat timp de 5 decenii ?i un atelier de olane renumit ?n regiune. ?n anul 1900, s-a construit o moar?.

Saharna era una dintre cele mai bogate m?n?stiri din Basarabia ?i nu a sc?pat persecu?iilor comuniste. ?n 1964, i-au fost confiscate averile, iar m?n?stirea a fost desfiin?at? ?i transformat? ?n spital pentru persoane cu handicap. Biserica Sf?nta Treime a fost transformat? ?n depozit al spitalului, iar biserica de iarn? ? ?n club. ?n 1991, c?nd m?n?stirea a ?nceput s? func?ioneze din nou, biserica de var? era aproape o ruin?. Cu multe eforturi, a fost restaurat?, iar ?n 1998, a fost instalat? o nou? catapeteasm? ?i pictat? cu fresce ?n stil bizantin. Acum, este vizitat? de sute de credincio?i, dintre care unii vin ?n pelerinaj chiar de peste hotare.

M?n?stirea rupestr?, de o valoare istoric? incontestabil?, se afl? la c?teva sute de metri de m?n?stirea de piatr? ?i acum poate fi vizitat?. ?n interior, ?ntr-o ni?? s?pat? ?n st?nc? se g?se?te un altar, desp?r?it de naos de un mic iconostas. L?ng? m?n?stire sunt ?i c?teva chilii. Pe teritoriul complexului monastic se afl? ?i un izvor foarte puternic, cu ap? limpede ?i rece ? Izvorul minunilor ? unde se zice c? ?ntr-adev?r se ?nt?mpl? minuni.

Intrarea ?n defileu, dinspre Nistru, e p?zit? de dou? st?nci mari. Una dintre ele ? Grimidon ? este un simbol al satului ?i a statorniciei lumii ??r?ne?ti. Povestea spune c?, ?n fiecare diminea??, localnicii arunc? o privire spre st?nc? ?i repet? ca pentru sine o vorb? din b?tr?ni: ?Grimidonul e la loc, ?nseamn? c? toate sunt la locul lor?. Legenda spune c? pe aceast? st?nc? a urcat ieromonahul Vartolomeu, a postit ?i s-a rugat ca Dumnezeu s?-l ajute s? aleag? un loc potrivit pentru construc?ia sfintei m?n?stiri, iar dup? 40 de zile ?i nop?i, post ?i rug?ciune, i s-a ar?tat Fecioara Maria ?nconjurat? de foc ceresc ?i i-a ar?tat unde s? fac? sf?ntul loca?. Pe locul revela?iei au r?mas imprimate ?n piatr? urma t?lpii Sfintei Fecioare, iar de-asupra, s?tenii au construit un paraclis. Al?turi, se afl? o cruce de lemn, ?n cr?p?turile c?reia, credincio?ii ??i spun rug?ciunile cele mai ascunse, scrise pe buc??ele de h?rtie. Urcu?ul spre Grimidon este destul de dificil, dar acum c??iva ani au fost puse ni?te sc?ri de piatr?, astfel c? oricine poate s? ajung? sus.

?n afar? de loca?urile de spiritualitate, aici s? g?se?te ?i un sit arheologic important cu vestigii din epoca fierului (X-VIII ?.e.n.) ?i o cetate geto-dacic? (sec. IV-III ?.e.n.), una dintre cele mai bine conservate de pe teritoriul Republicii Moldova.

St?ncile Saharnei ascund ?i ele taine ?i, c?teodat?, provoc?ri, c?ci nu sunt u?or de urcat.

De pe st?nc?, prive?ti spre Nistrul cel b?tr?n ?i nu mai ai nevoie de nimic. ?tii c? ai descoperit locul ?n care e?ti mereu acas?.

?

Text & foto: Lucian Reni??

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine