Numarul Curent

Decembrie 2018
L m M J V S D
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


M?n?stirea Sf?nta Ana, Or?ova, Mehedin?i

De pe DE 70 (Bucure?ti-Timi?oara) se poate vedea ctitoria gazetarului interbelic Pamfil ?eicaru. M?n?stirea Sf?nta Ana este a?ezat? pe Dealul Mo?ului, cea mai mare altitudine din ?mprejurimile Or?ovei, ?i ?vegheaz?? asupra confluen?ei Golfului Cerna cu Dun?rea.

Din Or?ova ?i p?n? la m?n?stire sunt trei km de urcat pe Dealul Mo?ului. Sublocotenen?ii Pamfil ?eicaru ?i Petre G?v?nescu au sc?pat teferi ?n acest loc de atacul unui obuz ?n timpul luptelor din Primul R?zboi Mondial. ?n semn de recuno?tin??, Pamfil ?eicaru a promis c? va construi o m?n?stire. Construc?ia acesteia (1936-1939) a presupus pietruirea unui drum prin p?dure, din centrul vechi al Or?ovei p?n? la m?n?stire. Pe ?Drumul eroilor?, cum avea s? fie numit, au fost amplasate b?nci de popas ?i troi?e pe care erau ?nsemn?ri despre regimentele de lupt? din 1916. Ulterior, aceste troi?e au fost distruse.

?

?Ziditu-s-a aceast? biseric? ?n cinstea eroilor c?zu?i?

M?n?stirea nu a putut fi sfin?it? dec?t ?n 1990, c?nd a fost redat? circuitului monahal. Al Doilea R?zboi Mondial si apoi instaurarea regimului comunist au ?nt?rziat instalarea a?ez?m?ntului monahal chiar dac? construc?ia a fost ?ncheiat? ?n 1939. Pe pisania (inscrip?ie sculptat? la intrarea ?ntr-o biseric? -n.r) bisericii sunt trecute numele celor care au contribuit la sfin?irea m?n?stirii ?i instaurarea clerului monahal. Astfel, sunt pomeni?i pe pisanie mitropolitul Olteniei Nestor Vornicescu ?i episcopul vicar Damaschin Severineanul, care au sfin?it m?n?stirea la 2 decembrie 1990.

Ast?zi, ?n m?n?stire slujesc 27 de maici, aflate sub ?ndrumarea stare?ei Stavrofora Justina Popovici. Hramul bisericii se s?rb?tore?te ?n 25 iulie, de ?Sf?nta Ana? (hram ales dup? numele mamei lui Pamfil ?eicaru). ?n m?n?stire se afl? morm?ntul, dar ?i muzeul lui Pamfil ?eicaru, cu fotografii ?i scrieri ale gazetarului.

Din punct de vedere arhitectural, m?n?stirea are un stil tradi?ional rom?nesc - este construit? pe o funda?ie de beton ?i piatr?, pe care s-au pardosit c?r?mid? ars? ?i pe care s-au a?ezat b?rne de lemn. Chiliile maicilor formeaz? o curte interioar? ?n fa?a bisericii m?n?stirii.

Biserica m?n?stirii are un pridvor exterior de jur ?mprejur, de pe care se v?d Dun?rea ?i poalele Or?ovei. Pelerinii pot fi caza?i ?n camerele pentru turi?ti ale m?n?stirii.

***********************

Pamfil ?eicaru (1894-1980)

Dedicat vie?ii publicistice, Pamfil ?eicaru a lucrat 62 de ani ?n pres?, a scris peste 2500 de articole pe teme politice ?i 10 c?r?i despre aspecte istorice europene ?i, desigur, rom?ne?ti. Pamfil ?eicaru s-a n?scut pe 18 aprilie 1864 ?n comuna Beceni din jude?ul Bac?u. Pentru c? tat?l lui Pamfil era func?ionar la CFR, familia l-a urmat de fiecare dat? c?nd era transferat: ?n Buz?u, Tecuci ?i B?rlad. ?n timpul studiilor de Drept ?n Ia?i ?i Bucure?ti, t?n?rul student scrie ?n ziarele ?Chemarea? ?i ?Cuv?ntul?. ?n 1928, ?nfiin?eaz? ziarul ?Curentul? de orientare de dreapta. ?n 1944 pleac? ?n Spania, unde public? edi?ii trimestriale ale ziarului ?Curentul?, apoi se mut? ?n Germania unde ??i petrece ultimii ani de via??. ?n to?i anii petrecu?i ?n str?in?tate, Pamfil ?eicaru a militat pentru cauzele rom?nilor ?n Europa postbelic?. De men?ionat faptul c? Pamfil ?eicaru a luptat ca sublocotenent ?n Regimentul 17 infanterie Mehedin?i, ?n Primul R?zboi Mondial. La mult timp, din resurse financiare proprii, Pamfil a ridicat monumente ?n memoria eroilor din r?zboi: ?Monumentul Eroilor? de la M?r??e?ti, ?Monumentul Eroilor Rom?ni? la Val du Roy (Fran?a), ?Troi?a Eroilor Rom?ni? la Stay Krim (Ucraina) ?i m?n?stirea Sf?nta Ana din Or?ova ?n care se afl? morm?ntul lui Pamfil ?eicaru ?i muzeul s?u memorial.

***********************

Revista Vacan?e la ?ar? a ajuns? la M?n?stirea Sf?nta Ana datorit? infoturului din perioada 24-26 aprilie organizat de c?tre Asocia?ia Force Tourism ?mpreun? cu Prim?ria Municipiului Drobeta Turnu Severin ?i Consiliul Jude?ean Mehedin?i.

Text ?i foto Daniela BULARDA

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine