Numarul Curent

Decembrie 2018
L m M J V S D
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Platoul Meledic, Buz?u - Un dulce meleag ?i totu?i de sare?

Iat?-ne ?n r?coarea Carpa?ilor de Curbur?, la aproximativ 65 km de Buz?u, purta?i parc? de susurul p?r?ului Sl?nic spre o lume ?n care natura ne va impresiona prin diversitate, culoare ?i impozan??. La ?nceput, pornind dinspre Buz?u pe DJ 203 K spre M?nz?le?ti ?i Lop?tari, drumul pare ?nv?luit ?ntr-un farmec specific rural. Dar c?nd abia ne obi?nuisem cu peisajul zonei, privirea ne este furat? de relieful inedit pe care-l vom descoperi. Astfel, ?n fa?a ochilor no?tri apar lapiezuri spectaculoase pe blocuri impun?toare de sare, avene ?n locurile-n care sarea ?i argila s?roas? par c? se ?mbr??i?eaz? ?i din loc ?n loc pe?teri mai mici ?i mai mari ?ntregesc grandoarea acestui peisaj cu parfum buzoian. Toate aceste forma?iuni, toate aceste ?nc?nt?ri te vor face s? ??i dore?ti s? descoperi din ce ?n ce mai mult din t?r?mul fascinat al Platoului Meledic.

Platoul Meledic se ?ntinde pe o suprafa?? de aproximativ 136 ha, av?nd o ?n?l?ime medie de 600 m, pe teritoriul administrativ al comunelor Lop?tari ?i M?nz?le?ti. ?Zona, din punct de vedere geografic, este ?ncadrat? ?n arealul Subcarpa?ilor de Curbur?. ?n drumul nostru spre Meledic, P?r?ul Sl?nic ne ?nso?e?te clip? de clip?, de parc? ar vrea s? se asigure c? vom ajunge la destina?ie. ?ntregul altar de sare al Meledicului se desf??oar? ?ntre r?ul Sl?nic (Sud), p?r?ul Jgheab (Est), p?r?ul Meledic (Nord) ?i p?r?ul S?rat (Vest). Platoul Meledic este constituit dn argile ?i gresii de cuvertur?, pe meleas? miecen? salmastr? a unui masiv de sare, ?nconjurat? de forma?iuni de gresii ?i de ?isturi argiloase.

Din punct de vedere cromatic, Platoul Meledic poate fi un adev?rat r?sf?? pentru privirile celor avizi de splendori naturale. De aceea, ?n lunile de toamn? ?i de prim?var? ?ntregul Platou de la Meledic este fardat ?n stridente culori mov, culori date de puzderia br?ndu?elor care tresar la fiecare m?ng?iere a v?ntului.

Pe m?sur? ce ?naint?m spre profunzimile de sare ale Meledicului, noi elemente ale reliefului ne impresioneaz?. Este vorba despre multitudinea depresiunilor de form? oval? sau rotund?, unele dintre acestea acoperite de ap?, sau de zone ml??tinoase. Aceste forma?iuni poart? denumirea de doline. Ele s-au format ?n momentele ?n care buc??ile de s?re se aflau la ad?ncimi mari. Lacuri de dimensiuni considerabile au luat na?tere ?n depresiunile mai ?ntinse, form?ndu-se prin ?ngem?narea dolinelor. ?i astfel, s-a scris povestea celor 2 lacuri ? Lacul Mare si Lacul Castelului, pe care le vom observa c?nd clipele noastre vor hoin?ri prin ?mprejurimile Meledicului. Un detaliu inedit legat de formarea acestor lacuri este apa dulce pe care acestea o au, lucru uimitor av?nd ?n vedere c? ne afl?m ?n mijlocul unui platou de sare. Explica?ia o reg?sim ?n formarea acestor lacuri, formare ce a curpins 3 faze: infiltrarea apei prin brecia stratului de sare, scufundarea platoului cu fundul lacului ?i formarea unei leg?turi directe cu re?eaua hidrografic?, iar ?n ultim? faz? din cauza lipsei vegeta?iei cu rol de reglare a regimului hidirc ?i al fix?rii solului, ?n urma precipita?iilor a avut loc o depunere consistent? a materialelor aluvionare care au impermeabilizat fundul lacului, bloc?nd astfel interac?iunea cu masivul de sare. A?adar, ca ?i consecin?? apa a urmat un proces de ?ndulcire, iar vegeta?ia s-a adaptat noului mediu.

Pe l?ng? detaliile foarte interesante privind evolu?ia ?n timp a acestui areal, Platoul Meledic reprezint? ?i-un important obiectiv natural de valoare ?tiin?ific? prin existen?a ?n aceste zone a broa?tei ?estoase ?i a scorpionului. Prezen?a tufelor de c?tin? alb? ?i a paji?tilor pitore?ti bogate ?n specii fac ca valoarea de conservare a acestui habitat s? creasc?. Chiar ?ns??i Regina Elisabeta, atras? de frumu?se?ea peisajului ?i de varietatea faunei ?i florei, ar fi dorit ini?ial s? ridice Castelul Pele? pe aceste meleaguri.

Odat? ajun?i pe malul Lacului Mare vom vedea ?n jurul nostru c?teva zeci de sculpturi din lemn, rezultatul dib?ciei me?terilor populari din zon?, care-au contribuit cu talentul lor la ?ntregul farmec al acestui meleag dulce ?i totu?i, de sare? Turistul ajuns pe aceste plaiuri se poate a?eza pe-o banc? de lemn, sau chiar pe iarb?, in ?ntregul perimetru exist?nd nenumarate posibilit??i de odihn? ?i campare pe malul lacului. Mai departe de-aici, c?r?rile te pot purta spre descoperirea versan?ilor ?i canioanelor de sare ale Platoului Meledic, ?n mici drume?ii ce pot dura de la 40 de minute, la 2-3 ore. ?ns?, efortul ??i va fi r?spl?tit de diversitatea peisagistic? pe care o vei reg?si la fiecare pas al t?u, pas care va explora din ce ?n ce mai mult din frumuse?ea acestui col? buzoian de sare, ?Platoul de la Meledic.

V? recomand?m c?teva obiective turistice ?i drume?ii accesibile din zona Platoului Meledic, pe raza Jude?ului Buz?u:

- Focurile Vii de la Lop?tari

- M?n?stirea G?vana

- Vulcanii Noroio?i

- Tabara de Sculptur? din Satul M?gura

Text & Foto: Cristian-Alexandru-CATAN?

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine