Numarul Curent

Decembrie 2018
L m M J V S D
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Cetatea Poenari ? Ruinele unui vechi cuib de vulturi

De la poalele hidrocentralei Vidraru, ?ncep sc?rile care duc la cetatea lui ?epe?. Turi?tii care ajung ?n aceast? zon? sunt cel mai probabil ?n drum spre Transf?g?r??an. ?i m?na?i de entuziasmul de a str?bate bine-cunoscutele serpentine, trec f?r? s? viziteze fortarea?a lui ?epe?.

?

La ie?irea din satul C?p???neni, pe drumul Curtea de Arge? ? Barajul Vidraru, ?ncepe aventura. Cetatea din v?rful muntelui se vede de jos, din incinta hidrocentralei Vidraru, ?ns? p?n? la ea sunt 1480 trepte de urcat. Urcatul e anevoios, cu treptele cam prea ??n piept? pe anumite por?iuni. Odat? ajun?i sus, turi?tii sunt ?nt?mpina?i de c?tre un paznic dornic de taclale, de un morman de pietre si c?teva ziduri. Cu toate acestea, nu e loc pentru dezam?gire deoarece ?mprejurimile Muntelui Cet??uia, pe care se afl? cetatea, sunt ?ntr-adev?r frumoase. Culmile Mun?ilor F?g?ra?ului sunt ?nc?nt?toare ?n orice timp al anului.

?

?n trecut, cuibul de vulturi de pe Muntele Cet??uia era cunoscut drept Cetatea lui ?epe? Vod? sau Cetatea lui Negru Vod?. Aici st?teau de paz? permanent c?te 6-7 osta?i, vulturii regiunii. Letopise?ele vremii atribuie ridicarea cet??ii familiei Basarabilor, ?n prima jum?tate a secolului al XIV-lea. Mai t?rziu, cetatea avea s?-i serveasc? lui Vlad ?epe? drept loc de fort?rea??, ad?postire, dar ?i de ?ntemni?are a nelegiui?ilor. La intrare ?n cetate, dou? manechine ?ns?ngerate sunt trase ?n ?eap?, iar pe un podium sunt montate ?nstrumente de tortur?: o sp?nzur?toare, un jug pentru biciuit ?i un butuc pentru decapitare.

S?tenii din primprejur se m?ndresc c? ?epe? i-ar fi silit pe boierii din T?rgovi?te s? lucreze la cetate ?n ziua de Pa?te pentru c? ?i sus?ineau pe D?ne?ti, adversarii Dr?cule?tilor, su?inere care a dus la uciderea fratelui ?i tat?lui lui Vlad ?epe? (Mircea, respectiv Vlad Dracul). O alt? legend? spune c? turcii au bombardat cetatea de pe un munte vecin, Pietr?ria, iar ?epe? s-a retras ?n cetate cu ca?iva o?teni. Voievodul a reu?it s? se refugieze ?ntr-un sat apropiat ?i s?-i conving? pe fierarii satului s? nu le schimbe bine potcoavele cailor celor ce ?l urm?reau. A reu?it astfel s?-i ?n?ele pe turci prin complicitatea fierarilor, dup? spusele b?tr?nilor.

Din ruinele r?mase (c?teva fr?nturi de ziduri din piatr?, c?r?mid? ?i mortar) nu ne putem da seama exact cum ar?ta cetatea din punct de vedere arhitectonic. Afl?m ?ns? c? fort?rea?a avea un turn central (donjonul cet??ii), cu influen?e transilvane, iar zidurile - influen?e bizantine. Cutremurul din 1915 a distrus partea nordic? a cet??ii, care s-a pr?bu?it ?mpreun? cu st?nca pe care se sprijinea. Starea de acum a cet??ii e datorat? ?renov?rii din 1972.

Informa?ii utile :

Cetatea se afl? ?n Cheile Arge?ului, la 25 km de Curtea de Arge? ?i la 4 km de Barajul Vidraru. Cel mai apropiat sat este C?p???neni (comuna Arefu). Dac? nu ave?i un vehicul propriu, pute?i ajunge cu microbuzul din Curtea de Arge? p?n? ?n satul C?p???neni. De aici p?n? la cetate sunt aproape 3 km.

Pute?i vizita cetatea ?n fiecare zi, ?ntre orele 9 ?i 18. Taxa de intrare este de 5 lei. Copiii, studen?ii ?i pensionarii pl?tesc 2 lei. Informa?ii suplimentare pute?i ob?ine de pe site-ul www.cetateapoenari.ro

Text ?i foto : Daniela BULARDA

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine